Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ en Financien inzake wet consumentenkrediet

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ en min fin inz herz wet consumentenkrediet
Gemaakt: 12-7-2000 tijd: 16:20


2


27231 Herziening van de Wet op het consumentenkrediet (WCK)
Nr. 1 Brief van staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2000

De afgelopen jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van kredietverlening, consumentenbeleid in de financiële sector en de integrale schuldhulpverlening. Momenteel zijn dan ook diverse initiatieven gaande om het huidige sociaal-economisch en toezichtsbeleid in het licht van deze ontwikkelingen in den brede te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Daarbij is naar voren gekomen dat er aanleiding is om de Wet op het consumentenkrediet (WCK) te herzien.

In bijgaande notitie wordt verder ingegaan op de beoogde aanpassingen. Deze notitie wordt u mede namens de Minister van Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden, gelet op hun betrokkenheid bij de privaatrechtelijke bepalingen, respectievelijk de schuldbemiddeling in de WCK. De aanpassingen zijn er met name op gericht om het consumentenkrediet meer te betrekken in het toezicht op de financiële sector en om de effectiviteit en efficiëntie van dit toezicht verder te verbeteren. Daarnaast zullen enkele relevante onderdelen uit de WCK worden overgeheveld naar andere wetten c.q. beleidstrajecten. Op hoofdlijnen bestaan hiertoe de onderstaande beleidsvoornemens.

Het toezicht op het consumentenkrediet wordt opgenomen in een nieuwe wet, die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën zal worden gebracht. De uitvoering van het toezicht op het consumentenkrediet zal worden gedelegeerd aan De Nederlandsche Bank (DNB);

Uitbreiding van het preventieve toezicht, onder meer met een (lichte)

betrouwbaarheidstoets van beleidsbepalers van kredietgevers;

Het verbeteren van de verplichte rapportages door aanbieders aan de toezichthouder (DNB);

Het invoeren van de mogelijkheid om de toezichthouder (DNB) actief de naleving van de WCK te laten controleren bij ondertoezichtstaande instellingen;

Het verbeteren van de administratieve sanctiemogelijkheden door het invoeren van een systeem van bestuurlijke dwangsommen en boetes;

Het opnemen van de privaatrechtelijke bepalingen (hoofdstuk IV van de WCK) in titel 7.2 «Krediettransacties» van het Burgerlijk Wetboek;

Het onderwerp private schuldbemiddeling (Hoofdstuk V van de WCK) wordt losgekoppeld van het toezicht op consumentenkrediet. De betrokken ministeries zijn in overleg over de toekomstige vormgeving van het beleid rond schuldbemiddeling, waarbij wordt bezien in hoeverre dit beter kan worden betrokken bij het beleid aangaande de integrale schuldhulpverlening in Nederland.

De voorgenomen aanpassingen zijn inmiddels voorgelegd aan verschillende betrokken marktpartijen, zoals de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, de Consumentenbond, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de Vereniging van Financiële Dienstverleners en de Nederlandse Postorderbond. Uiteraard zullen deze marktpartijen ook bij de herziening worden betrokken. Hiermee zal op korte termijn een begin worden gemaakt.

Staatssecretaris van Economische Zaken

G. Ybema

Minister van Financiën

G. Zalm

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie