Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ inzake Europese dual use verordening

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake (europese) dual use verordening
Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 10:37


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 juli 2000

Samenvatting

Hierbij zend ik u, zoals toegezegd in mijn brief van 29 januari 1999 met kenmerk BEB/DHI/ES/99001215, een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de herziening van de Europese 'Dual Use' Verordening (Verordening (EG) Nr. 3381/94 en het daarbij behorende Besluit
94/942/GBVB).

In de in 1994 tot stand gekomen 'Verordening inzake de controle op uitvoer van goederen thans 'producten' (t.w. goederen, technologie en software) voor tweeërlei gebruik' (hierna: de Dual Use Verordening) is een evaluatie na 4 jaar voorgenomen. Het evaluatierapport van de Commissie, onderschreven door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, constateert dat het huidige gemeenschappelijke exportcontrole mechanisme nog niet geheel bevredigend functioneert. Bij de herziening van de Dual Use Verordening wordt een aantal aspecten aangepakt vanuit harmonisatie overwegingen en vanwege de uitbreiding van de controlesfeer, o.a.:

rechtsgrondslag

catch-all uitbreiding

overdracht van technologie via elektronische media, fax of telefoon

communautaire algemene vergunning

versoepeling vrij verkeer van goederen in de EU - liberalisatie cryptoproducten

controle op technische assistentie t.b.v. massa vernietigingsdoeleinden door EU ingezetenen in derde landen

De Raad van de Europese Unie stemde op 22 juni 2000 in met de herziene Verordening.

Toelichting


1 Rechtsgrondslag

In de herziening zijn zowel de goederenlijst (voorheen apart opgenomen in Besluit 94/942/GBVB) als de Dual Use Verordening onder competentie van de Europese Gemeenschap gebracht. De daarbij behorende rechtsgrondslag is artikel 133 EG Verdrag (gemeenschappelijke handelspolitiek). De zeggenschap van lidstaten zal echter nauwelijks veranderen.


2 Catch-all

De Catch-all, een vangnet bepaling, van toepassing op civiele (niet-lijst) producten die in het land van bestemming een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling, productie enz. van massavernietigingswapens is uitgebreid tot civiele goederen met een militair eindgebruik in landen waarvoor een wapenembargo geldt.

Uitbreiding van de catch-all kan rechtsonzekerheid veroorzaken voor exporteurs. Daarom stelde Nederland de voorwaarde dat de uitbreiding van de catch-all duidelijk afgebakend moet zijn. Dit is gebeurd: alleen in gevallen van bindende wapenembargo's waarbij een duidelijke relatie bestaat tussen de betrokken civiele goederen en militaire goederen Bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen hebben de lidstaten de mogelijkheid om een vergunningplicht -'case bij case'- op te leggen.


3 Overdracht van technologie door middel van elektronische media, fax of telefoon

De oude regeling bepaalt dat de overdracht van dual use technologie en software in materiële vorm aan controle is onderworpen. De overdracht van gegevens met andere middelen (fax, telefoon en e-mail) was niet onder controle. Dit zou betekenen dat dual use technologie - bv. een blauwdruk - per post naar een derde land wel onder exportcontrole van deze verordening valt, maar het versturen van dezelfde blauwdruk per e-mail of fax niet. Gezien het intensieve gebruik van moderne communicatiemiddelen heden ten dage moet deze situatie als anachronisme worden aangemerkt. Bij de gelijkstelling van immateriële vormen van overdracht aan materiële vormen van overdracht tracht men mogelijke ontduiking van de exportcontrole tegen te gaan.


4 Communautaire algemene vergunning

Het evaluatierapport van de Commissie, onderschreven door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, constateert begin 1998 dat 'de huidige regeling te ingewikkeld is en alleszins te bewerkelijk is voor het bedrijfsleven om bruikbaar te zijn in de praktijk'. De herziene Verordening houdt een vereenvoudiging en verdere harmonisatie in teneinde bonafide handelsverkeer te vergemakkelijken. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van een communautaire algemene vergunning en de introductie van eensluidend model vergunningformulier .

De communautaire algemene vergunning is voor uitvoer van bepaalde - niet gevoelige- dual use goederen naar negen gelijkgestemde landen (t.w. Australië, Canada, Hongarije, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland). Deze vergunning is onderdeel van de verordening zodat alle exporteurs in de lidstaten gelijke aanspraken hierop kunnen maken. De vergunning is, naast de bekende nationale algemene vergunning, globale vergunning en individuele vergunning, overal in de Europese Unie geldig. De handel met belangrijke handelspartners van de EU zal aanzienlijk worden vergemakkelijkt. De bestaande nationaal te bepalen algemene vergunningen zullen hun geldigheid echter behouden.


5 Versoepeling vrij verkeer van goederen in de EU- liberalisatie cryptoproducten

Een van de belangrijkste discussiepunten tijdens de twee jaar durende onderhandelingen is de versoepeling van het vrije verkeer van goederen in de Europese Gemeenschap en harmonisatie van regels voor de export naar negen 'gelijkgestemde landen'.

Een versoepeling van het vrije verkeer van dual use goederen kan alleen tot stand komen indien de lijst extra gevoelige producten, goederen waarvoor intra-EU een vergunningvereiste bestaat, wordt geamendeerd en ingekort. Een voorbeeld van een geslaagde versoepeling zijn de cryptoproducten. Tot voor kort stonden cryptoproducten nog op deze lijst extra gevoelige producten vermeld. In de herziene Verordening zijn cryptoproducten geschrapt uit de bijlage extra gevoelige producten en vallen zij onder vereenvoudigde procedures voor leveringen aan negen 'gelijkgestemde landen'. Deze liberalisatie betekent een verbetering van onze (Nederlandse en Europese) concurrentiepositie in de IT t.o.v. de VS en Japan. De VS en Japan hebben veelal nog beperkingen op de export van zulke cryptoproducten.


6 Controle op technische assistentie t.b.v. massavernietigingsdoeleinden door EU ingezetenen in derde landen
Nederland heeft tijdens het eigen voorzitterschap ('97) ingebracht dat het wenselijk is dat het verlenen van technische assistentie aan massavernietigingswapenprojecten door EU ingezetenen in derde landen op enigerlei wijze onder controle wordt gebracht. De lidstaten onderschrijven dit principe. Deze controle is opgenomen in een Gemeenschappelijk Optreden (besluitvorming door lidstaten van de Europese Unie in het kader van het GBVB). Het Gemeenschappelijk Optreden brengt technische assistentie (dienstverlening) door EU ingezetenen in derde landen voor massavernietigingsdoeleinden onder controle. De Raad van de Europese Unie stemde op 22 juni 2000 in met het Gemeenschappelijk Optreden.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...