Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering stelt Gewestplan Antwerpen vast

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 JULI 2000

Gewestplan Antwerpen

Twee weken geleden besliste de Vlaamse regering principieel het gewestplan Antwerpen definitief vast te stellen voor wat het grondgebied van de gemeenten Antwerpen, Edegem, Kapellen, Rumst, Schilde en Zwijndrecht betreft. Na advies van de Raad van State keurt zij deze gewestplanwijziging nu definitief goed.

Het wijzigingsplan van het gewestplan Antwerpen omvat een tiental wijzigingen die naast een betere bescherming van de open ruimte te Zandvliet en Schilde, een windmolenpark te Zandvliet, een universiteitspark voor de UIA te Edegem, de inplanting van een nieuw justitiepaleis te Antwerpen, een pleisterplaats voor nomaden te Antwerpen, een carpoolparking te Rumst, een reservatiestrook voor een ontsluitingsweg te Zwijndrecht, de bevestiging van de aangelegde Scheldelaan, een ontwikkelingsperspectief voor het Sportpaleis en een algemene aanpassing van het aanvullend voorschrift betreffende de bouwhoogtes in de woongebieden beogen.

Het ontwerpplan werd op advies van de streekcommissie vrijwel ongewijzigd principieel vastgesteld, behoudens het onderdeel dat betrekking heeft op de omgeving van het Sportpaleis en het onderdeel te Zandvliet waarbij wordt voorzien in een agrarisch gebied met ecologisch belang. De omgeving van het Sportpaleis wordt op advies van de streekcommissie bestemd tot recreatiegebied zodat het in een geëigende zone komt te liggen, terwijl voor het aanpalend gebied ten noorden van het Sportpaleis, teneinde deels tegemoet te komen aan het advies van de stad Antwerpen en het provinciebestuur, thans wordt voorzien in een uitbreidingsgebied voor recreatie. Dit aanvullend stedenbouwkundig voorschrift laat toe dat het gebied kan worden ingericht voor recreatie nadat een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan op initiatief van het stadsbestuur wordt opgemaakt en goedgekeurd. In afwachting blijft de grondkleur van het bestemmingsvoorschrift, nl. industriegebied, behouden. Deze beslissing komt tegemoet aan de bezwaarschriften die door de in dit gebied gelegen bedrijven werden ingediend. In navolging van het advies van de streekcommissie vervalt het ontwerp dat voorzag in de bestemming "gebied voor watergebonden bedrijventerrein". Daardoor valt men ook hier terug op de bestemming industriegebied van het huidige gewestplan.

Het agrarisch gebied met ecologisch belang te Zandvliet blijft behouden, doch de binnen het gebied gelegen bebouwing wordt uit het wijzigingsplan uitgesloten. Hiermee wordt eveneens het advies van de streekcommissie bijgetreden.

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel.(02) 553 64 11 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie