Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering keurt 3 SIF-convenanten goed

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 JULI 2000

Vlaamse regering keurt 3 SIF-convenanten goed
Op voorstel van Johan SAUWENS, Vlaams minister bevoegd voor Stedelijk Beleid, heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan het afsluiten van SIF-convenanten met de gemeenten Brugge, Nieuwpoort en De Panne. Op 25/5/1999 stuurden de toenmalig bevoegde ministers een schrijven aan de lokale besturen waarin zij op de hoogte werden gebracht dat ze voor de volgende drie jaar (2000- 2002) een nieuw SIF-beleidsplan dienden op te stellen.

Voor de uitvoering van haar SIF-plan krijgt de stad Brugge, gespreid over de periode 2000-2002, trekkings- rechten uit het Sociaal Impuls Fonds ten bedrage van 308,5 miljoen fr. Respectievelijk 53% en 15% van de mid- delen zullen besteed worden aan opleiding en sociale tewerkstelling, en financiële ondersteuning van BM-cliën- teel (bestaansminimumtrekkers). Andere hoofddoel-stel- lingen van het plan zijn het toegankelijker maken van de private huurmarkt en sociale huisvesting voor kansarmen, het verhogen van de sociale weerbaarheid en participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren en het verbeteren van de buurtinfrastructuur in aandachts-wijken.

Aan de gemeente Nieuwpoort worden voor de periode 2000- 2003 55,1 miljoen fr. SIF-geld toegekend. De zwaartepun- ten van het SIF-plan Nieuwpoort liggen bij tewerkstelling en seniorenbeleid waaraan respectievelijk 27% en 24% van de middelen zullen besteed worden. Daarnaast wil de gemeente o.a. de tewerkstellingskansen van risicogroepen verhogen, evenals het welzijn van maatschappelijk kwets- bare kinderen en jongeren, en het woonbeleid via huurtoe- lagen en uitbreiding van het woonpatrimonium toegankelij- ker maken.

Ten slotte werd bepaald dat de gemeente De Panne tussen 2000 en 2002 51,9 miljoen fr. trekkingsrechten uit het Sociaal Impuls Fonds krijgt. 47% daarvan zal aangewend worden voor kansarmoedebestrijding, en 37% van de midde- len gaat naar jeugdprojecten. Door opleiding, tewerk- stelling, budget- en gezinsbegeleiding, wil men kansarmen terug aansluiting laten vinden bij de samenleving. Ande- re hoofdaccenten in het SIF-plan worden gelegd bij huis- vesting, seniorenbeleid en communicatie.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie