Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Financien op Kamervragen belastingverdrag Indonesie

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: BELASTINGVERDRAG MET INDONESIE

PERSBERICHTNR. 00/153 Den Haag 7-7-2000
ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN

ECONOMISCHE ZAKEN OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER

STATEN-GENERAAL DE VRIES EN VOUTE-DROSTE OVER EEN BELASTINGVERDRAG MET

INDONESIE

VRAGEN:


1.

Hebt u kennis genomen van het artikel .Jakarta verandert belastingverdrag.?

2.

Wat zijn de redenen geweest voor de Indonesische overheid het belastingverdrag met Nederland op te zeggen?

3.

Waren Indonesië en Nederland niet reeds aan het onderhandelen over een herzien, dan wel geheel nieuw, belastingverdrag? Heeft de Nederlandse overheid tijdens deze verdragsonderhandelingen wel voldoende oog gehad voor de verplichtingen van Indonesië jegens het IMF?
4.

Is een zeer groot aantal Nederlandse bedrijven ondanks de Aziatische crisis blijven investeren in Indonesië? Wat zijn de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven met dochterondernemingen in Indonesië ten aanzien van aan Nederland te verrichten betalingen (winstuitkeringen, rente en royalty betalingen)?

5.

Op welke wijze zal de regering voor deze bedrijven dubbele belasting trachten te voorkomen, nu deze bedrijven niet meer de bescherming van een belastingverdrag genieten?

6.

Werkt de Nederlandse regering aan een interim-oplossing voor de betrokken investeerders en andere gerechtigden tot het verdrag? Welke maatregelen worden overwogen? Zullen deze voor het einde van dit jaar zijn geïmplementeerd?

7.

Wat zijn de gevolgen voor de gerechtigden van een Indonesische persioenuitkering? Hoe zal de dubbele belasting op deze inkomsten worden voorkomen?

8.

Zijn er reeds heronderhandelingen gaande tussen beide landen voor een nieuw verdrag? Op welk niveau zijn deze onderhandelingen gaande? Hoe snel denkt u dat Indonesië en Nederland een nieuw belastingverdrag zullen hebben ondertekend?

9.

Indien de Nederlandse regering eenzijdige voorkoming van dubbele belasting overweegt te geven ingeval van Indonesische belasting gedurende de verdragsloze situatie, wat zijn daarvan dan op macro niveau de geschatte financiële consequenties voor Nederland?
ANTWOORDEN:


1.

Ja.

2, 3, 6 en 8.
Zoals uit het bijgaande persbericht blijkt, heeft Indonesië in een eerder stadium verzocht om onderhandelingen over aanpassing van het huidige belastingverdrag Nederland-Indonesië. Indonesië wilde een verhoging van het - in het huidige belastingverdrag tot 9% gemaximeerde - tarief van de zogenoemde branch profit tax voor (een deel van) de olie- en gassector, onder verwijzing naar andere door Indonesië gesloten belastingverdragen waarin reeds een hoger tarief is overeengekomen.
Terwijl een en ander nog in de schriftelijke voorfase was, heeft Indonesië langs diplomatieke weg een kennisgeving van beëindiging van het belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië aan Nederland doen toekomen. Nederland moet deze beëindiging, die overeenkomstig de in het belastingverdrag neergelegde procedure is, respecteren. In de kennisgeving van beëindiging is als reden gegeven dat het huidige belastingverdrag op het punt van de branch profit tax voor (een deel van) de olie- en gassector door Indonesië niet langer als gunstig wordt aangemerkt. Van Indonesische zijde is in de kennisgeving tevens de bereidheid uitgesproken te onderhandelen over een nieuw belastingverdrag. In het najaar zullen delegaties van beide landen - Nederland zal bij deze onderhandelingen op adequaat niveau zijn vertegenwoordigd - besprekingen voeren over een nieuw belastingverdrag. Het is thans niet aan te geven wanneer dit nieuwe verdrag tot stand zal komen. Bij onderhandelingen over (amendering van) een belastingverdrag worden de daarbij betrokken belangen meegewogen, waaronder de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven (internationale concurrentiepositie) maar ook de belangen van het andere land.

Nederland heeft Indonesië langs ambtelijke en politieke weg een voorstel gedaan voor de periode vanaf de beëindiging van het huidige verdrag tot aan het van toepassing worden van het nieuwe verdrag. Het voorstel is om de negatieve gevolgen gedurende deze periode als gevolg van de beëindiging van het huidige verdrag op basis van wederkerigheid weg te nemen.

4, 5, 7 en 9.
Na de Azië crisis heeft onderzoek uitgewezen dat het Nederlandse bedrijfsleven niet is gaan desinvesteren, eerder is meer geïnvesteerd in Azië. Wel was bij ondernemingen een strategische heroriëntatie van hun Azië activiteiten waarneembaar.

Het beëindigen van een belastingverdrag betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven met dochterondernemingen en andere investeringen in Indonesië, ten aanzien van aan Nederland te verrichten betalingen (winstuitkeringen, rente en royaltybetalingen) niet langer een beroep kan doen op de (verlaagde) tarieven van het belastingverdrag op deze betalingen maar dat de (veelal hogere) nationale belastingtarieven van Indonesië van toepassing zijn. Meer in algemene zin zij erop gewezen dat in situaties dat er geen (of niet langer een) belastingverdrag geldt, inwoners van Nederland een beroep kunnen doen op de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (Besluit). Dit geldt dus ook voor de natuurlijke personen die in Nederland wonen en gerechtigd zijn tot een Indonesische pensioenuitkering. Mits aan de voorwaarden van het Besluit wordt voldaan, kan dus ook zonder belastingverdrag dubbele belasting worden voorkomen.

Zoals gezegd, streven wij ernaar de negatieve gevolgen van het beëindigen van het belastingverdrag op basis van wederkerigheid weg te nemen. De vraag of aan voorkoming op basis van het Besluit financiële consequenties op macroniveau zijn verbonden, is daarom thans prematuur. Of na de beëindiging van het belastingverdrag in de omgekeerde situatie - inwoners van Indonesië die gerechtigd zijn tot een Nederlands pensioen - dubbele belastingheffing wordt vermeden, hangt af van de Indonesische wetgeving ter zake.

Woordvoerder drs.P.A.W. Lamers
Tel.nr. 070- 3428403


07 jul 00 16:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie