Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering vereenvoudigt begrotingscontrole

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 JULI 2000

Vlaamse regering vereenvoudigt begrotingscontrole
De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Financiën en Begroting Patrick Dewael een nieuw besluit op de begrotingscontrole en -opmaak principieel goedgekeurd. De Vlaamse regering wil dat de begrotingsorganen voortaan minder bevoogdend maar veeleer sturend gaan optreden bij de bewaking van de beschikbare budgettaire ruimte.

Het nieuwe besluit vertoont ten aanzien van het huidige besluit op de begrotingscontrole van 16/11/1994 een aantal fundamentele wijzigingen. De belangrijkste doelstelling is het vereenvoudigen en versnellen van de procedures. Daarnaast wil men de individuele ministers meer verantwoordelijkheid geven bij het beheer van hun budget.

Elk afdelingshoofd kan voortaan een budgettair implementatieplan afspreken met de bevoegde inspecteur van financiën. Daardoor kan de controle op de aanwending van de kredieten aangepast worden naar gelang van de sector. Een degelijk budgettair implementatieplan legt veeleer de nadruk op systematische rapportering en analyse, dan op controles per dossier. Hierdoor wordt het globaal inzicht in de besteding van de middelen bevorderd.

Voor wie geen budgettair implementatieplan afsluit, worden de drempels voor de tussenkomst van de inspectie van Financiën beduidend verhoogd. Verder wordt het begrotingsakkoord dat de minister van Financiën moet geven, afgeschaft voor uitvoeringsdossiers. Het gemotiveerd begrotingsakkoord blijft enkel nog bestaan voor voorstellen die ter beslissing aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. Door de afschaffing van het begrotingsakkoord bij uitvoeringsdossiers wordt de overlappende werking tussen de inspectie van Financiën en de administratie van de minister bevoegd voor Begroting opgeheven.

Een ongunstig advies van de inspectie van Financiën kan in de toekomst enkel nog een schorsende werking hebben gedurende maximaal 20 werkdagen. Bij de vorige regeling moest de functioneel bevoegde minister in beroep gaan bij de minister bevoegd voor Begroting, om deze te verzoeken de blokkering van de uitgave op te heffen. Deze bevoogding wordt nu afgeschaft. Het is de bedoeling dat er een constructieve, inhoudelijke dialoog ontstaat tussen de diverse betrokken partijen. Zodoende kan het dossier eventueel gewijzigd of aangevuld worden zodat de betrokken inspecteur van Financiën uiteindelijk wel een gunstig advies kan verlenen.

Tevens zal met dit besluit de overgang van belgische frank naar euro worden geregeld. Alle bedragen in het besluit zijn uitgedrukt in euro. Bedoeling is de administraties ertoe aan te zetten voortaan te gaan redeneren in euro.

persinfo : Herman Knapen, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie