Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Capelle stelt waarde woningen opnieuw vast

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Gemeente stelt waarde woningen opnieuw vast

De waarde van woningen in de gemeente Capelle aan den IJssel is in vier jaar tijd met gemiddeld 47 procent gestegen. Dat is de voorlopige uitkomst van de hertaxaties 2001-2004, zoals deze op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (de wet WOZ) momenteel worden uitgevoerd. Onafhankelijke taxateurs bepalen in opdracht van de gemeente wat de marktwaarde van ruim 29.000 woningen in Capelle op
1 januari 1999 was. De marktwaarde is het bedrag dat een koper bereid zou zijn te betalen, indien het huis leeg op de vrije markt verkocht zou worden. De waarde bestaat uit de waarde van de opstal van de woning en de waarde van de grond. De waardepeildatum vloeit voort uit de Wet WOZ en is voor alle Nederlandse gemeenten gelijk, namelijk 1 januari 1999. Volgens deze wet moet de gemeente eens in de vier jaar de waarde van alle onroerende zaken opnieuw bepalen. De waardestijging in Capelle van 47 procent is een gemiddelde. Dit wil zeggen dat er ook woningen zijn die sinds 1995 meer of minder in waarde zijn toegenomen. De opnieuw vastgestelde waarde gaat gelden met ingang van 1 januari 2001.

Hoe komt de waarde tot stand?
De taxateurs die de herwaardering uitvoeren kunnen om praktische redenen niet alle woningen in Capelle apart bezoeken om de waarde vast te stellen. Daarom worden woningen die erg op elkaar lijken, bijvoorbeeld bepaalde appartementen of rijtjeshuizen, in groepen geplaatst. Binnen de groep wordt één van de woningen, waarvan gezegd kan worden dat deze representatief is voor de groep, in ieder geval bezocht en van binnen en buiten getaxeerd. Tevens worden alle kenmerken, zoals bijvoorbeeld de staat van onderhoud en de ligging gecontroleerd. We noemen deze woning de referentiewoning van een groep. De gemeente maakt bij het bepalen van de waarde van de referentiewoning gebruik van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum van 1 januari 1999. De gemeente ontvangt van het kadaster alle verkoopgegevens en analyseert deze op bruikbaarheid. De verkopen die liggen tussen drie maanden voor 1 januari 1999 en drie maanden er na zijn voor de waardebepaling het belangrijkst. Als de waarde van de referentiewoning is vastgesteld kunnen de taxateurs alle woningen uit de groep taxeren. Onderlinge verschillen ten opzichte van de referentiewoning en van elkaar worden in de eindwaarde verwerkt. Het kan voorkomen dat een woning iets groter of kleiner is. Het kan ook zo zijn dat de ene woning wel een dakkapel of garage heeft en de andere weer niet. Al deze plus- en minpunten hebben invloed op de waarde van de woning. Totaal zijn er nu 590 referentiewoningen die evenzoveel groepen vertegenwoordigen. Alle overige woningen, de meer individuele bouw, worden afzonderlijk getaxeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de meeste villas langs de s-Gravenweg.

Wie betalen OZB?
Zowel de eigenaar als de gebruiker (huurder) van een woning in de gemeente Capelle aan den IJssel moet ieder jaar onroerende-zaakbelastingen betalen. De OZB is opgebouwd uit een aanslag voor de eigenaar en een aanslag voor de gebruiker. Bewoners die zowel eigenaar als gebruiker zijn moeten beide aanslagen betalen.

Van beschikking tot aanslag
Nadat de waarde van de woningen en bedrijven is bepaald, stuurt de gemeente zowel de eigenaar als de gebruiker begin 2001 een kennisgeving. Deze kennisgeving wordt ook wel de WOZ-beschikking genoemd. Op deze kennisgeving staat de waarde van de woning vermeld. De waarde wordt niet alleen door de gemeente gebruikt bij het vaststellen van de aanslag onroerende-zaakbelastingen, maar ook door de Rijksbelastingdienst ten behoeve van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting en door het Hoogheemraadschap van Schieland voor de waterschapsomslag gebouwd.

Bij de heffing van de onroerende zaakbelastingen wordt de hoogte van de aanslag gebaseerd op de WOZ-waarde. De tarieven worden toegepast per eenheid van fl. 5000,- . Dit betekent dat de waarde van de woning gedeeld wordt door fl. 5.000,-. De uitkomst wordt met het geldende tarief vermenigvuldigd.

De gemeenteraad stelt mede op basis van de uitkomsten van de waardebepaling aan het einde van het jaar de tarieven voor 2001 vast. Uitgangspunt is dat de waardetoename niet mag leiden tot een hogere totale opbrengst van de OZB voor de gemeente. De waardetoename van alle onroerende zaken betekent voor de tarieven dat deze naar beneden gaan. Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat één en ander er wel toe kan leiden dat de individuele aanslag ten opzichte van het jaar 2000 aanmerkelijk kan verschillen. De waardetoename met 47% is immers een gemiddelde. De stijging in de vorige periode van 1 januari 1991 tot 1 januari 1995 bedroeg voor de woningen in heel Capelle 42%.

Winkels en Bedrijven
Voor winkels en bedrijven geldt in grote lijnen de hierboven beschreven werkwijze. De indeling in groepen verloopt anders. Ook is de gemiddelde waarde van winkels en bedrijven nog niet bekend. Rond september zijn al deze onroerende zaken getaxeerd en heeft de gemeente een totaal beeld van de waarde van alle onroerende zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie