Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BZK: integrale veiligheidsrapportage 2000

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Integrale veiligheidsrapportage 2000: 70% bevolking voelt zich veilig
Een persbericht bij het onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid
7 juli 2000
Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking, namelijk 70%, voelt zich veilig. Dit percentage is tussen 1993 en 1999 redelijk stabiel gebleven. In het algemeen geldt, hoe groter de stad, hoe groter het gevoel van onveiligheid van bewoners. In 1998 werden door de politie 1,21 miljoen misdrijven geregistreerd in de categorieën vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven, vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en verkeersmisdrijven. Dit aantal is iets gestegen ten opzichte van 1996, toen 1,17 miljoen misdrijven door de politie weren geregistreerd, maar ligt nog onder het niveau van 1994 (1,28 miljoen). Hierbij moet worden bedacht dat het aantal processen-verbaal geen compleet beeld geeft van de werkelijk gepleegde criminaliteit, omdat slachtoffers niet altijd aangifte doen van een misdrijf, de politie niet alle gepleegde delicten constateert en de politie niet van alle aangiftes een proces-verbaal opmaakt. Deze gegevens staan in de Integrale Veiligheidsrapportage 2000 (IVR 2000) die het kabinet naar de Tweede Kamer zal sturen. De IVR 2000 is een tweejaarlijkse rapportage over de stand van zaken met betrekking tot aspecten van veiligheid en de beleving daarvan in Nederland. Deze rapportage is een vervolg op de rapportages van 1993, 1994, 1996 en 1998. Soorten misdrijven
De groei van het aantal geweldsdelicten springt het meest in het oog. In de periode 1990 tot en met 1998 is dat met de helft toegenomen tot 77.000, waarbij het vooral gaat om bedreiging en mishandeling.
In de categorie vermogensdelicten worden de meeste processen-verbaal opgemaakt, waarbij de ontwikkeling van het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven grillig verloopt. Van
1990 tot 1994 neemt het aantal toe, tot 1996 is een aanzienlijke daling te zien, waarna in 1998 het aantal zich stabiliseert op het niveau van 1990, met 842.000 processen-verbaal. Opvallend binnen deze categorie is de afname van het aantal woninginbraken van 1994 (124.000) tot en met 1998 met ruim een kwart, naar 90.000. Het aantal geregistreerde vernielingen is in de periode van 1990 -
1998 gestegen met 28% tot 163.000.
Delicten tegen de openbare orde stijgen tot 1996, maar dalen in
1997 en 1998 tot onder het niveau van 1990. Misdrijven tegen de verkeerswet stijgen in de periode 1990-1998 met 28%, maar dit wordt volledig veroorzaakt door het delict 'doorrijden na ongeval/verlaten plaats van ongeval', dat in deze periode met maar liefst 81% is toegenomen.
Initiatieven van het kabinet
Naar aanleiding van de IVR 2000 zal het kabinet nagaan op welke wijze de ministeries van VWS, Justitie, OCW en BZK het beleid ter voorkoming van slachtofferschap van jongeren kunnen integreren met beleid ter voorkoming van delinquent gedrag van jongeren. Het kabinet zal ook de gemeenten meer gaan ondersteunen bij de ontwikkeling van hun regierol bij de uitvoering van het lokaal veiligheidsbeleid. Om de wijkveiligheid te vergroten zullen samen met partners in veiligheid, zoals VNO-NCW, MKB-Nederland, AEDES Horeca NL, ANWB, VNG en anderen, nadere afspraken worden gemaakt. Tenslotte zal de Raad voor het Openbaar Bestuur worden gevraagd een advies uit te brengen over de vraag of de bestaande instrumenten als communicatie, financiën en wetgeving in voldoende mate zijn benut om meer bindende afspraken te maken voor de implementatie van het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie