Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie Plan Maascorridor gemeente Tegelen

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tegelen

10 juli 2000

Presentatie Plan Maascorridor

Eind 1999 besloten de gemeenten van het Stadsgewest Venlo c.a. om de bestaande plannen rondom de Maasoevers te bundelen. De intentie werd uitgesproken om de uitstaande plannen en ideeën rondom de Maasoevers in de gemeenten Arcen & Velden, Broekhuizen, Grubbenvorst, Venlo, Maasbree, Tegelen en Belfeld te ontwikkelen tot één krachtige samenhangende visie op de Maas, de Maasuiterwaarden en de Maasdorpen: het plan Maascorridor.
Dit plan is reeds op 17 juni j.l. gepresenteerd aan onder meer de gemeenteraden binnen het Stadsgewest, natuurbeschermingsorganisaties, vertegenwoordigers van provinciale en nationale overheden en relevante marktpartijen. Op 29 juni heeft de gemeenteraad van Tegelen formeel ingestemd met het plan Maascorridor.

Het plan Maascorridor is méér dan een bundeling van initiatieven. Het plan moet de start vormen voor vier belangrijke ontwikkelingen in het plangebied: het realiseren van aaneengesloten riviernatuur; het significant bijdragen aan een veilige rivier; het versterken van de gezamenlijke toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van de stadsgewestgemeenten; de Maas een belangrijke plaats geven in stad en dorp.

Op regionaal niveau biedt de groene Maascorridor kansen, aangezien de verschillende elementen nu vaak nog als los zand aan elkaar hangen. De samenwerkende gemeenten willen er, samen met de natuurbeschermingsorganisaties Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, het Wereld Natuur Fonds en de projectorganisatie Zandmaas, in slagen om samenhang in het gebied aan te brengen zodat er een uniek nieuw landschap ontstaat. Een landschap dat door bewoners van de regio en door grote groepen mensen gekoesterd wordt als favoriete bestemming voor recreatie, dagtochten, natuureducatie of vakanties.

Het bijdragen aan de beperking van hoogwateroverlast is een tweede belangrijke doelstelling binnen het project Maascorridor. Het bieden van meer ruimte voor de rivier wordt in dit project verbonden aan het realiseren van een natuurlijke berging van water in de uiterwaarden. Door middel van hoogwatergeulen, weerdverlagingen, overstroomgeulen en vrije oevererosie wordt invulling gegeven aan extra ruimte voor de rivier en gelijktijdig een start gegeven aan natuurontwikkeling.

Door de initiatieven van Zandmaas, natuurbeschermingsorganisaties en betrokken gemeenten op elkaar af te stemmen en waar gewenst aan te vullen met nieuwe initiatieven ontstaat de mogelijkheid om het langgerekte lint aan aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden te ontsluiten met een netwerk van fiets- en wandelroutes, informatiepunten en aanlegsteigers. Ook bestaande bezoekerscentra en informatiepunten zullen hierin een belangrijke rol gaan vervullen. De natuurontwikkeling gecombineerd met de toeristische infrastructuur zal de regio een impuls verschaffen om haar toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en de kwaliteit van de regionale leefomgeving te versterken.

In Europees verband legt het project Maascorridor grensoverschrijdende verbindingen tussen het nationaal park de Meinweg, het natuurpark Maas Swalm Nette, de uitgestrekte natuurgebieden op de oostelijke Maasterrassen (nationaal park Maasduinen) en uiteindelijk ook met de stuwwal en het Reichswald. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten gebied van duizenden hectaren natuur, oostelijk en westelijk van de Duits - Nederlandse grens.

In een tijdsspanne van circa 10 jaar zullen de plannen en ideeën voor een groene en recreatief aantrekkelijke Maascorridor in samenhang met de Maaswerken worden geconcretiseerd en uitgevoerd. Hierdoor zal de Maas en haar oevers van Belfeld tot en met Broekhuizen veranderen in een groene slagader. Minstens even belangrijk zal de rol zijn van de Maascorridor voor de bewoners van de regio, de recreant als de toerist. De natuurlijke Maasoevers zullen in combinatie met kunst, toegepaste vormgeving, recreatieve voorzieningen en door de nabij gelegen horeca uitgroeien tot aantrekkelijke gebieden die zich lenen voor tal van activiteiten waar zich een breed scala van bezoekers kan vermaken. Van spelende buurtkinderen tot dagrecreanten, wandelaars, vissers, fietsers en natuurliefhebbers. Iedereen vindt wat van zijn gading, hetzij door gebruik te maken van de veelheid aan wandelmogelijkheden, hetzij de natuurgebieden vanaf een nabijgelegen terras te bekijken.

Opening Natuurgebied Maasveld
In het plan is per gemeente een aantal deelprojecten opgenomen. Tegelen richt zich hierbij op: het natuurgebied Maasveld en een toekomstige uitbreiding van dit gebied naar het Noorden en Zuiden; het fietspad langs de Maas; een spilfunctie van de botanische tuin Jochum Hof in de Maascorridor; gebied rond de Aalsbeek; de plannen voor Kloosterdorp Steyl, inclusief boulevard en aanlegsteiger. Nog voordat sprake was van het stadsgewestelijk plan Maascorridor werden in Tegelen al voorbereidingen getroffen voor de realisering van het nieuwe natuurgebied Maasveld. Dit project was daarmee het eerste in de uitvoering van het plan Maascorridor. Een mooie gelegenheid om de opening van het natuurgebied tijdens de presentatie van het plan Maascorridor op 17 juni jl. te laten plaatsvinden, middels het vrijlaten van de kudde Galloway runderen en onthulling van het informatiebord.
De opening kunnen wij als zeer geslaagd beschouwen, mede door de aanwezigheid van vele buurtbewoners en de muzikale opluistering door Harmonie Eendracht uit Tegelen. Het zonnige weer maakte deze feestelijke gebeurtenis helemaal compleet!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie