Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie SER over wettelijke blootstellingsnorm endotoxinen

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

SUBCOMMISSIE SER ADVISEERT OVER WETTELIJKE BLOOTSTELLINGSNORM ENDOTOXINEN

10 juli 2000 -

Werknemers moeten worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van endotoxinen, dat is het product van dode bacterieën die voorkomen in dierlijke uitwerpselen en besmet plantaardig materiaal. Endotoxinen kunnen griepachtige klachten veroorzaken bij medewerkers in de agrarische sector, afvalverwerking en aanverwante bedrijfstakken, graansilos, diervoedingsindustrie, katoenindustrie, waterzuiveringsinstallaties en papierfabrieken. Er moet daarom een wettelijke blootstellingsnorm voor endotoxinen worden vastgesteld.

Dat staat in een advies van de Subcommissie MAC-waarden van de SER aan staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorzitter van de subcommissie is C. St. Nicolaas. Het is het eerste advies van de subcommissie over de invoering van een wettelijke grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling op de werkplek aan een afvalproduct van biologisch materiaal.

Haalbaarheid

Uit een consultatie van de brancheorganisaties blijkt dat de door een commissie van de Gezondheidsraad voorgestelde grenswaarde van 50 EU/m3 nu nog niet haalbaar is. Het bedrijfsleven zou anders in grote financiële en technische problemen komen. De subcommissie is ervan overtuigd dat meer bekendheid met de mogelijkheid van blootstelling aan endotoxinen op de werkplek en van de mogelijke risicos daarvan de aandacht voor het probleem zal vergroten en de aanpak ervan zal bevorderen. De invoering van een wettelijke grenswaarde kan daarbij verder stimulerend werken. Bovendien draagt een normstelling direct bij aan het voorkomen van hoge blootstellingen. Er moet daarom volgens de subcommissie een wettelijke grenswaarde worden ingevoerd van 200 EU/m3, waarbij uitdrukkelijk dient te worden gestreefd binnen een termijn van twee jaar na de wettelijke invoering de norm bij te stellen naar 50 EU/m3. Ruim voor het verstrijken van die termijn zal de subcommissie inventariseren of deze verdere verlaging van de grenswaarde in de praktijk tot grote problemen zal leiden. Nieuwe meetresultaten zullen een en ander moeten onderbouwen. De subcommissie bepleit een overgangstermijn van zes maanden alvorens de wettelijke grenswaarde wordt ingevoerd, om het bedrijfsleven in de gelegenheid te stellen zodanige maatregelen te treffen dat kan worden voldaan aan deze grenswaarde.
De subcommissie bepleit de invoering van de wettelijke grenswaarde te koppelen aan de publicatie van de meetmethode door het Europees Normalisatie Comité. Een genormaliseerde meetmethode is namelijk van wezenlijk belang voor de vergelijkbaarheid van meetresultaten en de beoordeling van blootstellingsniveaus.

Uitzondering

De subcommissie maakt een uitzondering voor de zaaizaadsector om deze sector in de gelegenheid te stellen een uitgebreid onderzoek naar de blootstelling aan endotoxinen te houden, wat door de seizoensgebonden aard van het werk alleen in de periode september tot april kan worden gedaan. Voor de zaaizaadsector zou de wettelijke grenswaarde van 200 EU/m3 niet eerder dan 1 juli 2001 dienen in te gaan, tenzij de subcommissie vóór die datum op basis van de onderzoeksresultaten in die sector een langer uitstel bepleit.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie