Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA aan ministerie SZW over herintreden

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van het lid Bussemaker (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw.
Verstand-Bogaert over herintreden. (Ingezonden 7 juli 2000)

1
Bent u op de hoogte van de resultaten van de enquêtes van de FNV 1 voor herintreedsters? Hoe interpreteert u deze gegevens, bijvoorbeeld dat vrouwen boven de 40 de grootste moeite hebben met herintreden, maar ook het gegeven dat herintreedsters minder vaak een vast contract hebben en dat zij in hun huidige functie slechter betaald worden?


2
Hoe rijmt u het feit dat herintredende 40-plussers moeilijk een baan vinden met de 1 miljoen vacatures die er op dit moment zijn? Welke maatregelen denkt u hiertegen te nemen?


3
Kunt u signalen bevestigen dat arbeidsbureau's maar matig bereid zijn zich in te zetten voor
herintreedsters en soms zelfs vrouwen naar huis sturen, bijvoorbeeld omdat ze in eerste instantie maar een gering aantal uren willen werken?

4
Bent u bereid een integrale notitie over herintreedsters aan de Kamer te sturen waarin u aangeeft welke belemmeringen deze groep nog steeds ondervindt en waarin u maatregelen die daartegen genomen kunnen worden, verwerkt in een plan van aanpak, al dan niet in interdepartementaal overleg met OC&W en VWS?


5
Hoe luiden de plannen 2) van de staatssecretaris om herintreedsters in te schakelen bij de kinderopvang precies? Wordt hierbij gebruik gemaakt van de vrouwenvakscholen? Worden bij de plannen ook loopbaanmogelijkheden en doorstroming naar vaste en beterbetaalde banen betrokken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


1) Persbericht, FNV: leeftijd groot obstakel voor herintreedsters.
2) Persbericht Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2000 n.a.v. de toespraak van staatssecretaris Verstand bij het in ontvangst nemen van de brochure «Maak werk van in- en doorstroombanen in de kinderopvang».2990013630

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie