Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over steun aan Colombia

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over steun aan colombia

Gemaakt: 13-7-2000 tijd: 11:21


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 juli 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 31 mei jl.

kenmerk 2990011720, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de heer Benschop, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema

Vraag 1:

Bent u bekend met het zogenaamde «Plan Colombia» ter bevordering van vrede, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling van Colombia?

AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord

Ja.

Vraag 2:

Overweegt de Europese Unie steun aan dit plan, en zo ja, in welke vorm?

AntwoordAntwoordAntwoord

De Europese Unie is van mening dat het Plan Colombia in zijn huidige vorm niet in aanmerking komt voor steun. Zie verder het antwoord op vraag 6.

Vraag 3:

Kent u de kritiek van onder meer Social Alert op dit plan, namelijk dat het plan vooral voorziet in een militaire strategie ten aanzien van problemen rond drugs en geweld en dat er geen sprake is van een vredesplan?

AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord

Ja, die kritiek is mij bekend. Tal van NGO's uit Colombia, de Verenigde Staten en Europa, waaronder Nederland, wijzen het plan af en pleiten voor een andere benadering van de problematiek van Colombia.

Vraag 4:

Hoe beoordeelt u het plan op de aspecten inschakeling civil society en steun van maatschappelijke en sociale organisaties?

AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord

Naar mijn oordeel zijn Colombiaanse maatschappelijke organisaties onvoldoende betrokken geweest bij de opstelling van het Plan Colombia. Mede daardoor is het draagvlak voor het plan in zijn huidige vorm gering.

Vraag 5:

Wat is uw oordeel over de risico's dat Colombia veel geld zal moeten lenen, waardoor de buitenlandse schuld zal toenemen met alle risico's vandien voor het sociale beleid?

AntwoordAntwoordAntwoord

De financiële offers die Colombia zal moeten brengen, maken het des te meer noodzakelijk voldoende maatschappelijk draagvlak voor het plan te creëren.

Vraag 6:

Wat is uw eindoordeel over het plan en de mate van steun die het van de EU zal moeten ontvangen?

AntwoordAntwoordAntwoord De Nederlandse regering is van mening dat de Colombiaanse regering steun van de internationale gemeenschap nodig heeft en verdient voor haar inspanningen het vredesproces in het land vooruit te helpen. Wil het politieke proces vruchten afwerpen, dan zal het moeten worden geflankeerd door een brede, krachtige inspanning gericht op de versterking van de rechtsstaat en de aanpak van de vele problemen die het land thans ontwrichten. Deze inspanning vergt een breed draagvlak onder de Colombiaanse bevolking. Het Plan Colombia ontbeert dat draagvlak en biedt voor de beoogde inspanning niet het juiste kader. De Colombiaanse regering heeft zich echter bereid verklaard het plan aan te passen en in nauwe samenspraak met donorlanden en NGO's te werken aan de vormgeving van programma's die het vredesproces kunnen ondersteunen. De Europese Unie is in beginsel bereid aan een dergelijk op nieuwe leest geschoeid plan bij te dragen. Ook Nederland is bereid mee te werken aan de financiering van een nieuw plan, waarbij ook maatschappelijke organisaties ten volle zijn betrokken. Daarbij zal onder meer worden voortgebouwd op de diverse reeds lopende samenwerkingsprojecten op het terrein van milieu, mensenrechten, vredesopbouw en goed bestuur.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie