Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers NVM Bedrijfs Onroerend Goed

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NVM

Halfjaarcijfers NVM Bedrijfs Onroerend Goed

Kantorenmarkt
De sterke groei van de Nederlandse economie blijft aanhouden. De groei van het bruto binnenlands product is voor het eerste kwartaal van 2000 geraamd op 4,2 % (in het eerste kwartaal van 1999 3,0 %). De commerciële dienstverlening is met 4,9 procent de snelst groeiende bedrijfstak. De kantoorwerkgelegenheid groeit dan ook stevig: momenteel met circa 8000 arbeidsplaatsen per maand (bron: NVB). Onder deze omstandigheden gedijt de kantorenmarkt uitstekend. De vraag naar vierkante meters is groot, gebruikers zijn bereid hoge huurprijzen te betalen en de dalende leegstand heeft zich verder doorgezet. Bovendien durven beleggers en ontwikkelaars steeds meer op risico te bouwen. Sinds lange tijd constateert de vakgroep NVM-Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) een stijging van het kantorenaanbod.

Aanbod
Het aanbod van kantoorruimte is in de eerste helft van 2000 gestegen naar 3.415.000 m2 BVO (bruto vloer oppervlak). Eind 1999 was het aanbod nog 2.812.000 m2 BVO. De krapte op de kantorenmarkt van de afgelopen tijd heeft projectontwikkelaars er toe aangezet meer op risico te bouwen. Veel van de nieuwbouw is echter al voorverhuurd. De extra ruimte zal dan ook maar in beperkte mate aan de kwalitatieve hoogwaardige vraag kunnen voldoen. Omdat de huidige markt zowel een uitbreidings- als verplaatsingsmarkt is, zal er ruimte ontstaan in het lage segment van de kantorenmarkt. De panden die achtergelaten worden bij een verplaatsing zijn over het algemeen minder courant. In 1999 werden deze panden nog door de markt opgenomen bij gebrek aan alternatieven, maar door het op de markt komen van hoogwaardige nieuwbouw zal het minder courante aanbod structureel worden.
Transacties
Door de uitstekende huidige economische situatie zijn nog steeds veel bedrijven op zoek naar nieuwe kantoorruimte.
Belangrijke ruimtevragers zijn momenteel de grote ICT-bedrijven. Het aantal NVM-transacties bedroeg in de eerste helft van 2000 657.000 m2 BVO; een stijging van 16 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van 2000 vonden er 1231 huurtransacties plaats.

Huurprijs
De gemiddelde huurprijs gerekend over geheel Nederland steeg van 270 gulden per m2 BVO in 1999 naar 280 gulden per m2 BVO in de eerste helft van 2000. Schaarste doet zich voornamelijk voor in de Randstad en haar uitstralingsgebieden. In de regio Groot-Amsterdam worden de hoogste huren gerealiseerd. De gemiddelde huurprijs in de eerste helft van 2000 was 384 gulden per m2 BVO. Dit is een stijging van 12 % ten opzichte van de eerste helft van 1999. Tophuren worden betaald op de Zuid-as en Schiphol; deze kunnen oplopen tot 700 gulden en meer per m2.

Looptijd
De looptijd van een pand nam licht toe. In de eerste helft van 2000 kwam de looptijd gemiddeld uit op 262 dagen. Eind 1999 was deze nog 254 dagen.

Winkels
Ook de winkelmarkt vaart wel bij het florerende economische klimaat. Het volume van de binnenlandse individuele consumptie is het eerste kwartaal van 2000 4,3 % groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de duurzame consumptiegoederen zijn in trek (7,7 % meer). Maar ook aan voedings- en genotmiddelen wordt meer geld besteed, namelijk 3,1 % tegenover 2,1 % in het vierde kwartaal van 1999 (Bron: CBS). Volgens het Centraal Plan Bureau zwakt het volume van de particuliere consumptie dit jaar af van 4,2 % in 1999 naar 3,75 % dit jaar. In 2001 zal de consumptie echter weer stijgen tot 4,25 % door de sterke toename van de koopkracht als gevolg van de lastenverlichting waarmee de belastingherziening gepaard gaat.

De toename van de consumentenbestedingen heeft uiteraard zijn weerslag op de winkelmarkt. Het vertrouwen in de winkelbranche leidt tot een groei van de planvoorraad, een verdere stijging van de huurprijzen en een verder toenemende schaarste op de toplocaties.

Aanbod en huurprijzen
Door de hoogconjunctuur, de toegenomen winkelbestedingen, de grote koopbereidheid en het dito consumentenvertrouwen zijn de huurprijzen in de eerste helft van 2000 verder gestegen. De gemiddelde huurprijs bedroeg in de eerste helft van 2000 316 gulden per m2 BVO. Eind 1999 was die 310 gulden per m2 BVO. Terwijl het aanbod op de kantorenmarkt steeg, bleef het winkelaanbod op ongeveer hetzelfde niveau. Het winkelaanbod omvatte in de eerste helft van 2000 ongeveer 1.042.000 m2 BVO. Huren stijgen voornamelijk op de A1-locaties waar een grote concurrentieslag gaande is tussen winkels en winkelformules. De schaarste aan vierkante meters drijft de prijs op en ook de zondagsopenstelling doet de vraag toenemen.

Transacties en looptijd
De totale landelijke marktopname door de leden van NVM-BOG bedroeg in de eerste helft van 2000 324.000 m2 BVO. Het aantal huurtransacties steeg naar van 883 in de eerste helft van 1999 naar 919 in eerste helft van 2000. De looptijd steeg naar 252 dagen. Eind 1999 was die gemiddeld 225 dagen.

Bedrijfsruimten
De markt van bedrijfsruimten blijft zich voorspoedig ontwikkelen. De vraag is groot en er is relatief weinig vrije nieuwbouw. Er is sprake van schaarste, hetgeen zich uit in een daling van het aanbod, een stijgende huurprijs en een daling van het aantal transacties.
Aanbod en huurprijzen
De goede economische ontwikkeling en daarmee gepaard gaande groei in de productieomzet heeft er toe geleid dat het aanbod licht is gedaald. Het landelijk aanbod van bedrijfsruimten bedroeg in 1999 5.170.000 m2 BVO. In de eerste helft van 2000 daalde het aanbod naar 5.033.000 m2 BVO. Een toename van het aanbod is te zien in Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Door de sterke marktvraag zijn de prijzen per vierkante meter verder gestegen. Gemiddeld kostte een vierkante meter bedrijfsruimte in 1999
129 gulden per m2 BVO. In de eerste helft van 2000 kwam de gemiddelde huurprijs uit op 137 gulden per m2 BVO. De hoogste huurprijzen worden gerealiseerd in Groot-Amsterdam, de regio Rijnmond en Almere.
De totale landelijke marktopname via de leden van NVM Bedrijfs Onroerend Goed bedroeg in de eerste helft van 2000 912.000 m2 BVO. Op jaarbasis betekent dit een daling van ongeveer 7 % ten opzichte van
1999. Vooral het aantal huurtransacties is door de krapte op de markt gedaald. De belangstelling voor kopen in plaats van huren blijft groot. De looptijd nam toe van 239 dagen in 1999 naar 263 dagen in de eerste helft van 2000.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie