Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe onderzoeken bieden schizofreniepatiënten hoop

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ASTRAZENECA

Nieuwe onderzoeken bieden schizofreniepatiënten hoop
22e CINP-Congres (Collegium Internationale
Neuropsychopharmacologicum), Brussel, België - De voordelen van behandeling met antipsychotica hoeven niet te worden overschaduwd door een triade van uiterst onaangename bijwerkingen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat deze week op het CINP-congres in Brussel wordt gepresenteerd. Bijwerkingen als onwillekeurige bewegingen (extrapiramidale symptomen ofwel EPS), gewichtstoename en seksuele problemen die gewoonlijk in verband worden gebracht met een behandeling met antipsychotica, worden alom aangemerkt als een van de voornaamste redenen waarom schizofreniepatiënten stoppen met het innemen van hun geneesmiddelen en daarmee terugval van hun aandoening riskeren.

Nieuwe gegevens uit meerdere onderzoeken duiden er echter op dat gebruik van het atypische antipsychoticum Seroquel (quetiapine) ertoe bijdraagt dat deze bijwerkingen bij een aantal patiënten afnemen of helemaal uitblijven.

Martin Jones van AstraZeneca in Macclesfield, Engeland, deed gedurende een periode van 52 weken bij 427 schizofreniepatiënten onderzoek naar de langetermijneffecten op het gewicht van de behandeling met Seroquel.1 De resultaten duiden erop dat een langdurige monotherapie met Seroquel minimale gewichtsveranderingen tot gevolg heeft, uiteenlopend van een gemiddelde van +1,78 kg bij patiënten bij wie tussen week 27 - 39 het gewicht werd bepaald tot een gemiddelde van
-1,47 kg bij patiënten die tussen week 40 en 52 werden gewogen. Op basis van deze analyse is de gewichtstoename bij Seroquel lager dan de gewichtstoename die bij verscheidene andere veelgebruikte antipsychotica gemeld is. Sommige van die middelen worden in verband gebracht met een gewichtstoename van meer dan 4 kg na slechts 10 weken behandelen.2

'Deze resultaten zijn belangrijk omdat overmatige gewichtstoename als bijwerking bij andere veelgebruikte antipsychotica bij een aantal patiënten in de praktijk een reëel probleem blijkt te zijn,' merkte dr. Andrew Gorman op, die nauw met Martin Jones heeft samengewerkt. 'Gewichtstoename als bijwerking van een behandeling ondermijnt niet alleen het gevoel van eigenwaarde, maar kan ook slecht voor de lichamelijke gezondheid zijn en in verband worden gebracht met diabetes mellitus en hartklachten.'

Tussentijdse gegevens van een pan-Europees patiëntenonderzoek naar de impact van de behandeling met antipsychotica door de ondersteuningsgroep van het EUFAMI.-netwerk, dat komende herfst afgerond moet zijn, bevestigen dat de bijwerking gewichtstoename voor de patiënten een steeds groter wordend probleem is. Van de 74% van de onderzochte patiënten die last hadden van bijwerkingen werd gewichtstoename door 60% genoemd en door 56% van deze respondenten aangewezen als een van de grootste problemen om mee om te gaan.

Een tweede deze week gepresenteerde analyse, uitgevoerd door professor Rajiv Tandon van het University of Michigan Medical Centre, Ann Arbor, Verenigde Staten, bevestigt eveneens dat een behandeling met Seroquel met niet meer extrapiramidale bijwerkingen (EPS) gepaard gaat dan een behandeling met een placebo - zelfs bij de hoogste voorgeschreven doseringen.3

'Wanneer een middel in een dosering wordt gebruikt die nodig is om de symptomen van deze stoornis te verlichten dan gaan de oude conventionele antipsychotica vrijwel onveranderlijk gepaard met uitermate onaangename en sociaal isolerende bijwerkingen als tremoren, spierspasmen in het gelaat, de nek of de romp, en verwrongen gelaatstrekken die de patiënt gewoon niet onder controle kan houden. De nieuwe atypische antipsychotica hebben als klasse als voordeel ten opzichte van de oude geneesmiddelen dat ze klinisch effectief kunnen zijn in een dosering waarbij deze extrapiramidale bijwerkingen niet optreden,' zei professor Tandon. 'Maar waar onze analyse op duidt, is dat voor veel van deze atypische antipsychotica geldt dat wanneer de dosering verhoogd moet worden om de symptomen op adequate wijze te kunnen bestrijden extrapiramidale bijwerkingen sluipenderwijs beginnen op te treden. Seroquel is anders. We hebben gevonden dat Seroquel niet meer extrapiramidale verschijnselen veroorzaakt dan een placebo, zelfs niet wanneer de dosering verhoogd wordt tot het maximale in de praktijk voorgeschreven niveau.'

De seksuele en hormonale problemen die schizofreniepatiënten ervaren (seksuele dysfunctie, borstvergroting en 'melkproductie' bij zowel mannen als vrouwen, en menstruatieproblemen) worden in verband gebracht met het verhoogde gehalte aan het hormoon prolactine dat door veel antipsychotica wordt veroorzaakt. In een nieuw onderzoek in Japan, uitgevoerd door dr. Murasaki en collega's, waarin bij 197 schizofreniepatiënten Seroquel vergeleken werd met het conventionele antipsychoticum haloperidol, werd deze week gerapporteerd dat Seroquel geen invloed heeft op het gehalte aan prolactine.

'Het afwegen van de voordelen van een antipsychotische behandeling tegen het risico van bijwerkingen bij onze patiënten is één van de grootste uitdagingen waar we heden ten dage mee worden geconfronteerd,' zei professor Tandon. 'Alles bij elkaar bevestigen de resultaten van de hier gepresenteerde onderzoeken dat Seroquel een uitzonderlijk goed verdragen antipsychoticum is en ons de hoop biedt dat we nu de symptomen van schizofrenie effectief kunnen verlichten en tegelijkertijd het risico van een aantal van de uiterst onaangename bijwerkingen die onze patiënten in het verleden moesten verduren kunnen minimaliseren - dat moet toch wel goed nieuws zijn.'

Seroquel (quetiapine) wordt gemaakt door AstraZeneca en wordt momenteel in meer dan zestig landen goedgekeurd, waaronder de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, vele Europese landen, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Van Seroquel is aangetoond dat het middel een brede effectiviteit bij de behandeling van positieve, negatieve, cognitieve en affectieve symptomen van schizofrenie en een gunstig tolerantieprofiel heeft, met een incidentie van EPS en een prolactinetoename die zelfs bij de hoogste doseringen niet verschillen van die bij een placebo, en een minimale gewichtsverandering.

AstraZeneca is een belangrijk internationaal bedrijf dat zich met gezondheidszorg bezig houdt en dat zich richt op onderzoek, ontwikkeling, fabricage en marketing van ethisch verantwoorde (op recept verkrijgbare) geneesmiddelen en op de levering van diensten op het gebied van gezondheidszorg. AstraZeneca staat in de top-vijf van alle farmaceutische bedrijven ter wereld en heeft in de gezondheidszorg een omzet van 15 miljard dollar. Het bedrijf neemt een leidende positie in bij de verkoop van producten op het gebied van gastro-enterologie, oncologie, anesthesie inclusief pijnbestrijding, hart- en vaatziekten, het centrale zenuwstelsel (CZS) en pulmonologie.

'Seroquel' is een handelsmerk van AstraZeneca

.EUFAMI (European Federation of Associations of Families of Mentally Ill People)
EUFAMI is een non-profit-organisatie met als doelstellingen: verbetering van de kwaliteit van zorg en het welzijn van geesteszieken en van het niveau waarop de hen verzorgende familieleden en vrienden worden ondersteund; het in staat stellen van aangesloten organisaties om de inspanningen te bundelen en gezamenlijk op Europees niveau actie te ondernemen; en het ondersteunen en bijstaan van aangesloten organisaties bij hun inspanningen om de omstandigheden voor geesteszieken in hun eigen omgeving te verbeteren.
Referenties

1. Westhead EK, Jones AM, Gorman AP. CINP 2000 (abs) 2. Allison DB et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 1686-1696. 3. Tandon R. CINP 2000 (abs)
4. Murasaki M, Koyama T, Yagi G, Ushijima S, Kamijima K. CINP 2000 (abs)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alison Wilkie, AstraZeneca, tel. +44 (0)1625 512586 en met Oliver Rosenbauer, Shire Hall International, tel. +44 (0)207 471 1512. De elektronische versie van dit persbericht is gepubliceerd op de website over schizofrenie: www.psychiatry-in-practice.com


-----

Any views or opinions are solely those of the author and do not necessarily represent those of PR Newswire Europe. The email contents are intended only for addressee and may contain confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose this communication and notify the sender.


10 jul 00 11:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie