Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ctsv: toetsing ontslag van ouderen WW beter onderzoeken

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College van Toezicht Sociale Verzekeringen

Persberichten

datum: 10 juli 2000
nummer: 00/08

Toetsing ontslag van ouderen ten laste van WW beter onderzoeken

De uitvoeringsinstellingen Gak en Guo onderzoeken bij de uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) niet zorgvuldig genoeg of er bij een reorganisatie-ontslag van (oudere) werknemers sprake is van verwijtbare werkloosheid. Dit blijkt uit onderzoek van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) naar de toepassing van de Werkloosheidswet bij oudere werknemers.

De 'WW-constructie'
Het Ctsv heeft aan de hand van enkele concrete situaties, die zich hebben voorgedaan bij Gak en Guo, onderzocht in welke mate werkgevers en werknemers samenspannen om oudere werknemers te laten afvloeien met gebruikmaking van de WW. Deze gang van zaken wordt wel aangeduid met de WW-constructie.

Met name uit het onderzoek naar enkele bij Gak aangesloten bedrijven bleek dat meer dan 60% van de reorganisatie-ontslagen werknemers ouder dan 55 jaar betrof. In een groot deel van de onderzochte gevallen wekte de gang van zaken de indruk van een door werkgever en werknemer geregisseerde beëindiging van de dienstbetrekking. Voor zover de werknemer bezwaar maakte tegen die beëindiging, was dit er met name op gericht te voorkomen dat sprake zou zijn van enige verwijtbaarheid van zijn kant. Dit zou namelijk gevolgen hebben voor de WW-uitkering.

Het Ctsv heeft geconstateerd dat Gak en Guo zich in onvoldoende mate op de hoogte hebben gesteld van de feiten en omstandigheden rond de ontslagsituatie. Hoewel het Ctsv onderkent dat een in te stellen onderzoek complex en tijdrovend is, acht het Ctsv dit in strijd met een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van de WW. Ook is de handelwijze van de uitvoeringsinstellingen in strijd met het beleid van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) op grond waarvan de uvi in deze gevallen een eigen onderzoek dient in te stellen. Het Ctsv is van mening dat Gak en Guo in deze gevallen onvoldoende invulling hebben gegeven aan hun functie om de toegang tot de WW te bewaken; de zogeheten poortwachtersfunctie.

Zorgvuldiger toetsen
Het Ctsv zal bij Gak en Guo aandringen op maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de WW bij oudere werknemers te verbeteren. Het Ctsv zal de uitvoering van de WW op dit punt nauwgezet volgen. In dit kader heeft het Ctsv het voornemen het onderzoek bij Guo uit te breiden en bij de uitvoeringsinstellingen Cadans en SFB een soortgelijk onderzoek te doen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie