Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VROM: Asbest-verwijderingsbesluit ingrijpend gewijzigd

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van VROM

Persberichten


-

Asbest-verwijderingsbesluit ingrijpend gewijzigd


12 juli 2000

Alle werkzaamheden ter verwijdering van asbest worden wettelijk geregeld. Het aantal uitzonderingen op de wettelijke plicht om de aanwezigheid van asbest vooraf te inventariseren, wordt minder. De minister van VROM krijgt meer grip op de certificatie-instellingen en gecertificeerde bedrijven. De meldingsplicht van burgers aan B&W, bij het zelf verwijderen van bepaalde asbesthoudende materialen uit bouwwerken, wordt vervangen door algemene regels voor particulieren. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen van het ontwerp Asbest-verwijderingsbesluit 2001 waarmee de Ministerraad heeft ingestemd. De tekst van het ontwerp-besluit zal binnenkort in de Nederlandse Staatscourant worden gepubliceerd. Het besluit zal in de loop van 2001 in werking treden.

Het ontwerp-besluit bevat voorschriften voor de inventarisatie en verwijdering van asbest en is niet alleen van toepassing op bouwwerken, maar op alle situaties waarin asbest een rol speelt. Doel is te voorkomen dat verwijdering van asbest ongecontroleerd kan plaatsvinden zodat geen noemenswaardige milieuverontreiniging kan optreden. Asbest moet met de beste bestaande technieken worden verwijderd. Het ontwerp-besluit is mede gebaseerd op de rapportages 'evaluatie van het milieubeleid voor asbest' en 'onderzoek naar asbest in puin en puingranulaat' die december 1998 aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Wijzigingen

Voorafgaand aan sloopwerkzaamheden zal in de toekomst vrijwel altijd asbestinventarisatie moeten plaatsvinden. Dit is in enkele gevallen niet nodig, als bijvoorbeeld vooraf bekend is of en waar asbest in het geding is zoals bij sloop van bouwwerken die na 1 juli 1993 (inwerkingtreding asbestverbod) zijn gebouwd.

Alle asbestverwijdering valt onder de werking van het besluit. Dat wil zeggen dat het in beginsel verboden is om asbest door anderen dan een erkend asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen. Uitzonderingen worden gemaakt voor werkzaamheden die een gering risico met zich meebrengen en die een routinematig karakter hebben. Gedacht kan worden aan verwijdering van bepaalde materialen uit bouwwerken door particulieren. Andere voorbeelden zijn het uit elkaar nemen van gas-, water- en rioolleidingbuizen die onderdeel zijn van een ondergronds leidingnet en het slopen van tuinbouwkassen waarin asbestbevattende kit is toegepast. Voor al deze uitzonderingen gelden overigens wel algemene regels.

De invloed van het Rijk op certificatie-instellingen en gecertificeerde bedrijven wordt, met het oog op het waarborgen van goede kwaliteit, aanzienlijk vergroot. De certificatie-instellingen moeten in de toekomst niet alleen erkend zijn door de Raad van Accreditatie, maar zullen tevens door de minister van VROM worden aangewezen. Een certificatie-instelling wordt aangewezen als wordt voldaan aan de eisen die in de ministeriële regeling gesteld zullen worden. Als een aanwijzing van een certificatie-instelling wordt ingetrokken, zullen de door die instelling gecertificeerde bedrijven voor hun merkteken van 'erkent asbestinventarisatie- en/of verwijderingsbedrijf' elders een nieuw certificaat moeten aanvragen.

Burgers

De verplichting voor burgers om bepaalde sloopwerkzaamheden aan de eigen woning vooraf te melden aan Burgemeester en Wethouders gaat vervallen. In plaats daarvan zullen algemene voorschriften worden opgesteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verwijderen van asbestbevattende vloerbedekking en plantenbakken van asbestcement.

^

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie