Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berenschot: 'In automatisering blijft beweging'

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Berenschot

Salaris, functies en mensen in automatisering blijven in beweging

Utrecht, juli 2000 - 'In de automatisering blijven mensen, salaris en functies in beweging', aldus Willem Pelger, adviesgroepmanager Berenschot ICT Management. Deze uitspraak wordt bevestigd door de resultaten van de salarisenquête, uitgevoerd door Berenschot ICT Management. De enquête geeft een duidelijk beeld van de actuele beloningssituatie van automatiseerders in de verschillende branches. Het onderzoek heeft betrekking op automatiseringspersoneel in de centra voor administratieve (bestuurlijke) automatisering bij bedrijven en instellingen, en op het personeel van dienstverleners in de IT-sector, zoals softwarehuizen en computerleveranciers.

Dit jaar hebben 74 bedrijven, met in totaal bijna 8.000 automatiseringsmedewerkers, aan de salarisenquête deelgenomen. De enquête betreft het personeel voor de verwerking, inclusief de specialisten voor het beheer van de gehele technische infrastructuur, het personeel voor ontwikkeling en beheer van informatiesystemen en medewerkers die in ondersteunende functies werkzaam zijn.

Salaris in beweging
Het gemiddeld inkomen bedraagt 83.300 gulden, hetgeen een stijging van 6,8% ten opzichte van vorig jaar betekent. De stijging van het gemiddeld salaris verschilt wel per categorie waarin de deelnemers zijn onderverdeeld. De leidinggevenden profiteren van de grootste stijging, ruim 10%. Bij de specialisten en programmeurs, rekening houdend met het leeftijdseffect, blijft het inkomen nagenoeg gelijk. In de groep leiding en systeemanalyse/-ontwerp zien we een stijging van het gemiddeld salaris met meer dan 6%.

Daarnaast zijn opmerkelijke verschillen te constateren in het gemiddeld salaris per branche. Banken en verzekeringen betalen - traditioneel - het hoogste gemiddeld salaris, zo'n 100.000 gulden. De deelnemers werkzaam bij de computerdiensten, moeten genoegen nemen met een gemiddeld salaris van 62.000 gulden. Een aanzienlijk verschil. Pelger: 'Deels is dit te verklaren door een hogere gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij banken en verzekeringsmaatschappijen. In die branche zijn bovendien veel mensen op sleutelfuncties in vaste dienst. Bij de computerdiensten daarentegen constateren we een groot aantal operators en programmeurs, functies die een lagere honorering kennen.'

Het aantal deelnemers met een variabele component in hun beloning is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. 'Dit jaar heeft een vijfde van de mensen een variabele component, die 11% van hun salaris uitmaakt. Werkgevers zoeken naar een uitweg om meer te betalen en vinden die in de vorm van prestatieloon en het uitbetalen van overwerk.' Variabele beloning is vooral populair bij netwerkbeheerders, (senior)programmeurs, analist-programmeurs en pakketimplementators.

Functies in beweging
Dit jaar zijn vier nieuwe functies toegevoegd: service engineer, databasespecialist, websitebouwer en webmaster/Internet-specialist. Het aantal personen in de laatste twee functies is niet groot bij de deelnemende bedrijven. Het aantal vacatures is in verhouding weer wel omvangrijk. 'Vermoedelijk wordt de bouw van een website veelal uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven en is het beheer ondergebracht bij andere beheersfuncties. Daarnaast vraagt het officieel maken van nieuwe functies tijd. De werkzaamheden gebeuren vaak eerst vanuit andere functies', aldus Pelger. Ook zijn enkele functies verdwenen, zoals onderhoudsprogrammeur, tester en adviseur methode en techniek. 'Die werkzaamheden zijn elders ondergebracht.'
Mensen in beweging
Als belangrijkste reden voor vertrek worden salarisverbetering en persoonlijke omstandigheden genoemd. Het vertrek is iets gestegen, tot 9,8%. Het vertrekpercentage verschilt bovendien sterk per functie. 'De minste mobiliteit zien we bij systeemontwerpers, operators en leidinggevenden, terwijl de functie van netwerkbeheerder een percentage kent van 18%.'

Opvallend is het grote aantal vertrekkers onder mannen boven de 45 jaar: 17,4% binnen de populatie van die leeftijdsgroep en 45% van het totale aantal vertrekkende mannen. 'Vroeger waren het vooral jongeren die vertrokken. We kunnen slechts gissen naar een verklaring. Wellicht dat de ouderen doorstromen naar leidinggevende functies en jongeren langer in hun functie blijven om ervaring op te doen.'

Het percentage vrouwen dat werkzaam is in de automatisering, is met 12,5% hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Hun gemiddelde salaris bedraagt 78.100 gulden en is 5.000 gulden lager dan het overall-gemiddelde. 'Voor de helft is dit verschil te verklaren door de lagere gemiddelde leeftijd. Daarnaast zijn vrouwen vertegenwoordigd in functies als opleider, planner, helpdeskmedewerker en informatieanalist. Functies die over het algemeen een lagere beloning kennen.'

Vacatures in beweging
Het aantal vacatures neemt met 14,5% een recordpositie in voor minstens de laatste tien jaar. De functies waarin het slechtst kan worden voorzien, zijn juniorprogrammeurs (37%), shiftleader en architect informatiesystemen (20%). 'Het niet kunnen vervullen van de functie van juniorprogrammeur is opmerkelijk. Het gaat hier immers om een startfunctie op mbo-niveau. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de functie van programmeur is veranderd en een deel van de werkzaamheden door websitebouwers zijn overgenomen. Ook constateren we dat steeds meer bedrijven en instellingen personeel op hbo- en wo-niveau vragen, die starten als junioranalist of systeemontwerper. Het niet kunnen vervullen van de functie van architect informatiesystemen is voor een groot deel te verklaren door de vaak moeilijke organisatorische plek van deze functie in organisaties. Dit is een functie op algemeen managementniveau en moet dus passen binnen de strategie van het bedrijf.'

Voor meer informatie:
Berenschot ICT Management
de heer drs W.D. Pelger RI
T: 030 - 2 916 916

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie