Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS bouwlijst voor- en psychiatrische ziekenhuizen

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inzake bouwlijst voorziekenhuizen en psych iatrische ziekenhuizen

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar aanleiding van uw verzoek, doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de brief aan de gemeente Enschede inzake de bouwlijst voor ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van dit schrijven.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Aan de gemeente Enschede

Den Haag, 11 juli 2000

In reactie op uw brief van 10 mei 2000 deel ik u het volgende mee.

In uw brief van 10 mei jl. reageert u op mijn uitleg over het niet honoreren van een aantal projecten uit de Zorgvernieuwingsregio Midden en Oost Twente. U heeft uit mijn brief van 17 maart j.l. opgemaakt dat door de bij de aanvraag betrokken instelling de procedure niet geheel volgens de regels is gevolgd en dat de ingediende projecten te summier beschreven zijn. Dit neemt niet weg dat volgens u de regionale problemen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg zonder extra middelen niet opgelost kunnen worden. U voert aan dat deze middelen vrij zouden kunnen komen door de vertragingen die met betrekking tot de bouwlijst regelmatig optreden. Verder geeft u mij in overweging om extra middelen in te zetten teneinde deze problematiek aan te pakken. De voorspoedige economische situatie zou hiertoe mogelijkheden bieden.

In antwoord op het bovenstaande meld ik u het volgende. Ik ben me bewust van de bestaande ondercapaciteit in uw regio, maar ben gebonden aan de u bekende financiële kaders en procedures. De middelen voor bouwinitiatieven voor de komende jaren zijn reeds verdeeld. De voorspoedige economische situatie heeft niet geleid tot de door u bedoelde extra financiële middelen. Ik beschik derhalve niet over extra middelen waarmee ik deze extra initiatieven zou kunnen financieren.

Het komt maar zeer zelden voor dat vertragingen met betrekking tot de bouwlijst voor financiële ruimte zorgen. Ik raad de stuurgroep zorgvernieuwingsregio Midden en Oost Twente dan ook niet aan om op deze theoretische mogelijkheid te hopen. De snelste weg naar realisatie is derhalve het volgen van de normale WZV-procedure. Als de uitgewerkte verklaringsaanvragen zijn ingediend zullen ze worden meegenomen in de volgende prioritering van de bouwlijst. Deze aanvragen heb ik recent (8 juni 2000) mogen ontvangen. Op 19 juni aanstaande zal met enkele vertegenwoordigers van de stuurgroep een gesprek plaatsvinden over de ingediende aanvragen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze,
de Directeur Geestelijke Gezondheidszorg,
Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang,

D.C. Kaasjager, arts

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie