Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 11 juli 2000

1. In een brief aan de Statencommissies Welzijn, Zorg en Cultuur en Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over het voornemen om een bestuurlijk platform landbouw en zorg op te richten. Voor meer informatie, zie persbericht nr.133, d.d. 11-07-2000.
2. GS hebben in principe besloten een bedrag van ƒ 44.931,20 beschikbaar te stellen om samen met Alterra (Research Instituut voor de Groene Ruimte) de fysisch geografische kaart van Groningen te actualiseren en om te zetten naar de geomorfologische kaart van Nederland en deze te digitaliseren. Het voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.

3. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 20.250,- beschikbaar te stellen aan het Groninger Politiek Jongeren Contact voor activiteiten in het jaar 2000. Het GPJK richt zich op het bevorderen van de politieke bewustwording en participatie van jongeren. Binnen de provinciale Begroting is tot op heden geen budget ter bevordering van participatie. Provinciale Staten hebben zich bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2000 positief uitgesproken over subsidiëring van het GPJK.
4. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur geven GS antwoord op de vraag in welke mate er zomeractiviteiten worden georganiseerd voor kinderen in de asielzoekerscentra, die door Provinciale Staten is gesteld in de vergadering van 31-05-2000. Uit inventarisatie blijkt dat gedurende de schoolvakanties extra aandacht wordt besteed aan de kinderen. Geconcludeerd wordt dat inzet vanuit de provincie niet nodig is.

5. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur geven GS informatie over de planning en fasering bij de totstandkoming van sociale structuurschetsen en het beleidsprogramma welzijn en zorg 2001 en de volgende jaren.

6. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een subsidie van ƒ 933.700,-te verlenen aan de Stichting het Groninger Landschap voor het te voeren beheer van natuurterreinen voor de periode 2001 en 2002.

7. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de stand van zaken van de uitvoeringsprogramma's van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen van 1999, 2000 en 2001. Voor meer informatie, zie persbericht nr.134, d.d. 11-7-2000.

8. GS hebben samen met de gemeente Veendam een plan gemaakt voor een nieuwe dubbelsporige brug met fietsvoorziening bij de Adriaan Tripweg te Veendam. Voor meer informatie, zie persbericht nr.135, d.d. 11-7-2000.

9. GS hebben richtlijnen vastgesteld voor de plaatsing van antennes ten behoeve van mobiele telecommunicatie. Voor meer informatie, zie persbericht nr.136, d.d. 11-7-2000.

10. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de voortgang van de verbeteringsmaatregelen van de ringwegen Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.137, d.d. 11-7-2000.

11. GS hebben in principe besloten een bedrag van ƒ 100.000,- beschikbaar te stellen aan de stichting Metal Parc Delfzijl. Deze stichting is opgericht in het kader van het project Antheus, in de stichting nemen deel: Groningen Seaports, NOM NV, Aldel en de gemeente Delfzijl. Doel van de subsidie is het verwezenlijken van de Antheusdoelstellingen. Aan de statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.
12. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van BV Veendam ten behoeve van de bouwkosten van het reeds verbouwde stadion "de Langeleegte" af te wijzen. De subsidieaanvraag is niet vergelijkbaar met de plannen betreffende het Europapark en Euroborgstadion. De combinatie van belangen zoals de provincie bij deze plannen heeft aangetroffen zijn niet van toepassing op de subsidieaanvraag van BV Veendam.

13. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS een effectievere aanpak voor de profilering van de provincie voor. Voor meer informatie, zie persbericht nr.138, d.d. 11-07-2000.
14. GS hebben het ontwerp vastgesteld van de Cultuurnota 2001-2004. Voor meer informatie, zie persbericht nr.139, d.d. 11-07-2000.
15. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 100.000,- te verlenen aan het project de Velemansdroom. Voor meer informatie, zie persbericht nr.140, d.d. 11-07-2000.

16. GS stemmen in met de deelname van de gemeente Delfzijl aan het Interreg IIc-project "Revitalisation harbour towns". Het project beoogt havensteden aan de Noordzee te revitaliseren. GS stemmen in met de inzet van 5000 euro uit de provinciale cofinancieringsmiddelen voor dit project.

17. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Stichting Dastater voor verbouwing en inrichting van een nieuwe werkplek af te wijzen, omdat het niet voldoet aan de subsidiecriteria.
18. GS hebben besloten een verzoek van het Noodfonds Kunstenaars Enschede om een donatie te storten in het Noodfonds voor Enschedese kunstenaars, welke gedupeerd zijn door de vuurwerkramp af te wijzen. Het gaat hier om een rijks- en gemeentelijke verantwoordelijkheid en GS kunnen formeel gezien uit de rijksbijdrage beeldende kunst geen donaties doen in andere fondsen.

19. GS hebben een lidmaatschapsbijdrage van 5291 Euro betaalt voor het lidmaatschap van de Regio's van Europa (VRE) voor het jaar 2000.
20. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Opera- en operettevereniging Omlandia in het kader van het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen voor de uitvoering van De Zigeunerbaron af te wijzen. Het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen voorziet niet in de mogelijkheid om subsidie-aanvragen in te dienen.

21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 4.000 te verlenen aan de Stichting Wandelplatform voor het uitbrengen van een programmakrant t.b.v. de "voetpadendagen". De wandelmogelijkheden in eigen provincie kunnen hiermee onder de aandacht worden gebracht.

22. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Zuidwolde" van de gemeente Bedum grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan een artikel in de planvoorschriften waarin de wijzigingsbevoegdheid voor agrarische bebouwing in woondoeleinden niet is gelimiteerd.

23. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Noordwolde" van de gemeente Bedum goed te keuren. Het plan voorziet is een nieuwe planologische regeling van de kern Noordwolde.
24. GS hebben besloten een bijdrage te verlenen aan de gemeente Delfzijl uit de 1%-regeling voor een halteplan ter hoogte van Godlinze.

25. GS stemmen in met het projectvoorstel "Duurzaam Groningen" en geleiden het projectvoorstel door naar het SNN/ Kompassecretariaat. Voor meer informatie, zie persbericht nr.141, d.d. 11-7-2000.

26. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 18.500,- toe te kennen aan het Veenkoloniaal Museum om de algemene reserve van het museum te saneren. De financiële huishouding van het museum heeft de afgelopen jaren tekorten opgeleverd, als gevolg van o.m. relatief hoge huisvestingslasten.

27. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 25.000,- toe te kennen aan het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek om de algemene reserve van het museum te saneren.

28. GS hebben in het kader van de 3e subsidieronde van het GAC (Groninger Adviescommissie Cultuur) 3 subsidieaanvragen gehonoreerd. Het Impressariaat ontvangt een subsidie van ƒ
7.500 voor het kamermuziekfestival "Zomeravondconcerten in het Noorden". Theaterwerkplaats Slapende Honden ontvangt ƒ 5.000 voor de theaterproductie "Twee". Stichting Centrum voor Oude Muziek 4.000,- voor het jubileumproject
"Rameau 2000".

29. GS hebben kader van de 4e subsidieronde van het GAC (Groninger Adviescommissie Cultuur) 3 subsidieaanvragen gehonoreerd. Super Librum ontvangt ƒ 1.500,- voor het muziektheaterproject "Ommekere". Floris Vermeulen krijgt tevens een bedrag van ƒ
1.500,- voor het project "Barbarian" en Uitgeverij Passage ontvangt een subsidie van ƒ 7.500,- voor het literair tijdschrift "De Buitendienst".

30. GS hebben in het kader van de Tweede ronde van project- en manifestatiesubsidies -PABK besloten 4 aanvragen voor projectsubsidies toe te kennen en een tweetal manifestatiesubsidies te honoreren:

Projectsubsidies:
R. de Boer - Ruimtelijk kunstwerk- i.k.v. "Bylden om Utens" f
4.836,-
M. Lagerwerf - Publicatie "Bericht uit strokartongebeid f 1.975,- Veenkoloniaal museum - Beelden van Y. Struys f 7.500,- R. Wierenga - Deelname aan manifestatie "Inkeer" f 2.264,-
Manifestaties:
Centrum Beeldende Kunst - manifestatie en studiedag "10 in het groen,
20 onder dak" f 15.000,-
St. Culturele Raad Middelstum - manifestatie "Kunstmonument" f
10.000,-

31. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Historische Kring Leek voor de uitgave van een boek over de geschiedenis van Leek af te wijzen omdat de aanvraag niet voldoet aan de subsidiecriteria.
32. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 2.000,- te verlenen aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum voor een tentoonstelling van maritiem werk van de kunstschilder Marten Klompien. De tentoonstelling biedt het museum de mogelijkheid om voor een breder en groter publiek te bereiken.

33. GS hebben in het kader van de subsidieregeling Arthoteken Groningen een vijftal subsidies toegekend:

Stichting Frontaal te Appingedam: f 2.500,--
Kunstuitleen Eemsmond: f 2.500,--
ARTOS/Culturele Commissie Slochteren: f 10.200,-- Kunstuitleen ArtoLeek: f 4.500,--
Artotheek Veendam: f 30.300,--

34. GS hebben de notitie strategisch P&O beleid definitief vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.142, d.d.
11-07-2000.

35. GS hebben het advies van de commissie Tielrooij over de woonproblematiek in Delfzijl definitief vastgesteld. De statencommissie Ruimte, water en Groen heeft op 16-4-2000 ingestemd met het advies van de commissie, waardoor GS het advies nu definitief vast kunnen stellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...