Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen: richtlijnen antennes mobiele telecommunicatie

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 11 juli 2000 Persbericht nr.136

GS stellen richtlijnen vast voor plaatsing antennes mobiele telecommunicatie

Bij plaatsing van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie dienen maatschappijen zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars opstelpunten of aan te sluiten bij bestaande verticale elementen, zoals gebouwen, torens en hoogspanningsmasten. Dit zijn enkele van de richtlijnen die GS vandaag hebben vastgesteld om deze antennes op een verantwoorde manier in te passen in het landschap.

Inpassing in het landschap

Provincies en gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met de plaatsing van opstelpunten voor antennes ten behoeve van mobiele telecommunicatie. Deze antennes passen vaak niet binnen de geldende bestemmingsplannen, waardoor gemeenten een verklaring van geen bezwaar (artikel 19 WRO) van de provincie moeten vragen. Omdat er tot dusver geen specifieke richtlijnen bestonden, werden de aanvragen ad hoc beoordeeld. GS zijn van mening dat het wenselijk is het beoordelingsbeleid in een aantal richtlijnen vast te leggen om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. De artikel 19-aanvragen worden volgens deze richtlijnen beoordeeld.

De richtlijnen

Het staat voorop dat de realisering van mobiele telecommunicatienetwerken door GS beschouwd worden als een sociaal-maatschappelijk geaccepteerde ontwikkeling en dat voor het optimaal functioneren van het systeem een provinciaal-dekkend netwerk noodzakelijk is. De belangrijkste richtlijnen zijn:
* bij plaatsing van antenne-installaties dienen de maatschappijen gebruik te maken van elkaars opstelpunten ("sitesharing"), tenzij uit een voldoende onderbouwde motivering blijkt dat dit technisch niet mogelijk is.

* de plaatsing van solitaire antennemasten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij de plaatsing van antennes dient bij voorkeur aansluiting te worden gezocht op of bij bestaande verticale elementen, zoals gebouwen, torens, hoogspanningsmasten.
* ter voorkoming van onevenredige ruimtelijke verstoring gaat de voorkeur uit naar één hogere mast boven meerdere kleinere masten. De masthoogte bedraagt in principe 32,5 meter en in geval van "sitesharing" maximaal 40 meter.

* bij de plaatsbepaling van masten in bebouwde gebieden gaat de voorkeur uit naar bedrijfsterreinen en kantoorlocaties, wanneer geen gebruik worden gemaakt van bestaande verticale elementen.
* bij gebleken noodzakelijke plaatsing van masten in het landelijk gebied dient voor de locatiekeuze, naast de voorwaarde van een voldoende bereikbaarheid/ontsluiting, zoveel mogelijk te worden aangesloten bij bestaande elementen (bebouwing, wegaansluitingen, hoog opgaande beplanting).

* in de EHS-gebieden, in de gebieden op de streekplankaart aangeduid met "natuur richtinggevend" en "grootschalige open gebied" en in de gebieden op de plankaart van het Omgevingsplan Regio Groningen aangeduid met "natuur" en de grootschalig open gebieden is plaatsing van masten in principe niet toegestaan. In het door Gedeputeerde Staten op 20 juni vastgestelde ontwerp van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) betreft het de gebieden met de aanduiding "natuur" en "grootschalig open gebied".
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel. nr. 050 3164075.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie