Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten 11 juli 2000

Assen, 11 juli 2000
Persberichtnummer 00-060Herziening bestemmingsplan Ossehaar
Gedeputeerde staten gaan akkoord met de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Ossehaar van de gemeente Coevorden. Hierdoor kan de gemeente beginnen met de uitwerking van Ossehaar-Noord, het gedeelte dat oorspronkelijk pas na 1 januari
2005 zou worden gerealiseerd in de tweede fase. De gemeente Coevorden besloot de plannen te herzien nadat problemen rezen bij de grondverwerving voor de eerste fase. Op basis van het totale plan Ossehaar kan de gemeente Coevorden tot 2010 ongeveer 340 nieuwe woningen bouwen. GS vinden continuïteit in de woningbouw in de kern Coevorden belangrijk. Bovendien bestaan er geen overwegende planologische bezwaren tegen het plan. Wel houden GS vast aan de fasering van de woningbouw zoals dat in het Provinciaal Omgevingsplan is vastgelegd.

Goedkeuring bestemmingsplan Sleen-centrum
GS hebben het bestemmingsplan Sleen-centrum goedgekeurd. De gemeente Coevorden heeft dit plan gemaakt om de bestaande winkels in het dorp mogelijkheden te bieden voor verdere ontwikkeling. Dit is nodig om de winkelvoorzieningen zoveel mogelijk in het centrum te kunnen concentreren. De belangrijkste ontwikkeling uit het plan is de mogelijkheid voor nieuwbouw aan de oostkant van de Bannerschultestraat.
GS hebben de bedenkingen die door omwonenden waren ingediend ongegrond verklaard. Het college vindt dat het woongenot van de bezwaarmakers niet onaanvaardbaar wordt aangetast. Wel zal het college aan de gemeente voorstellen om te kiezen voor twee kleinere gebouwen in plaats van één groot bebouwingsvlak.

15.000 gulden voor ondersteuning mantelzorg Het college trekt 15.000 gulden uit voor een project ter ondersteuning van de mantelzorg in Drenthe. Het gaat om een bijdrage in de kosten van een onderzoek naar mantelzorg en de presentatie van de resultaten hiervan op een symposium in het Drents provinciehuis. De doelen van het project zijn: aandacht voor de behoeften en knelpunten in de mantelzorg, integratie van mantelzorgondersteuning in het professionele zorgaanbod en regionale samenwerking tussen mantelzorgorganisaties en andere instellingen.

Subsidie minderhedenproject Radio Assen
Radio Assen ontvangt maximaal 15.000 gulden voor een project om minderheden meer te betrekken bij het werk van de locale omroep. De Asser omroep wil met het project bereiken dat meer allochtonen een functie aanvaarden in het bestuur of in de programmaraad, en dat zij ook meer betrokken worden bij het maken van programma's. Daarnaast richt het project zich op de verbetering van de locale doelgroepprogramma's die Radio Assen maakt. GS hebben aan de subsidiëring de voorwaarde verbonden dat het project als voorbeeld kan dienen voor andere locale omroepen, waardoor het een bovengemeentelijke functie krijgt.

Financiële bijdrage voor Landschapsbeheer Drenthe Gedeputeerde staten hebben ingestemd met een bijdrage van 21.000 gulden voor Landschapsbeheer Drenthe. Het bedrag is bedoeld voor de aanschaf van een draagbare computer, een grootbeeldprojector en projectiescherm. Landschapsbeheer gaat de apparatuur na de zomer uitlenen aan vrijwilligersorganisaties in de provincie. Bij vrijwilligersgroepen bestaat de behoefte om hun presentaties te professionaliseren. Het huren van apparatuur is vaak te kostbaar voor deze groepen. De aanvraag past bij de doelstelling van de provincie om vrijwilligers te ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie