Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groningen: extra impuls aan landbouw en zorgcombinaties

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 11 juli 2000 Persbericht nr.133

GS geven extra impuls aan landbouw en zorgcombinaties

GS hebben besloten projecten te ondersteunen waar een dagbestedings- of werkplek wordt geboden aan mensen die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om zorgboerderijen, groenprojecten, kwekerijen en werkleerprojecten.
Om dit te stimuleren wordt een bestuurlijk platform opgericht met als doel nieuwe landbouw-zorgcombinaties met een structureel karakter van de grond te krijgen.

GS vinden dat er reden is om aan het tot stand komen van landbouw zorg combinaties (met name zorgboerderijen) een verdere impuls te geven. Het stimuleren van landbouw en zorg combinaties past goed in het provinciale beleid omdat het aansluit bij ontwikkelingen zoals die zich in de zorg, de landbouw en het plattelandsbeleid voordoen. Ook in het rijksbeleid wordt ervan uitgegaan dat het aantal landbouw/zorgcombinaties in de komende periode verder kan groeien.

Momenteel is er onvoldoende afstemming tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij het onderwerp landbouw en zorg. Om die reden is er eind juni overleg geweest tussen de provincie en de Federatie van Ouderverenigingen, het POZ (indicatieorgaan voor verstandelijk gehandicapten) en de Sociaal Pedagogische Dienst. Deze organisaties staan positief ten opzichte van het verder stimuleren van landbouw en zorgcombinaties, omdat dit extra mogelijkheden biedt voor hulp aan en arbeidsintegratie voor kwetsbare doelgroepen.

Verder kwam uit dit overleg naar voren dat de provincie er goed aan zou doen om niet direct met een te brede doelgroep te beginnen, maar om te starten met de doelgroep: verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en de groep verstandelijk gehandicapten die geen zorg nodig hebben maar een vorm van arbeidsintegratie. Op termijn zou de doelgroep dan kunnen worden uitgebreid.

Als deelnemers aan het bestuurlijk platform zullen in ieder geval worden uitgenodigd;

* Zorgkantoor/Zorgverzekeraars

* Patienten en clientenplatform

* Vereniging van zorgboeren

* NLTO (Noordelijke land- en tuinbouworganisatie
* GrAJK (Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt)
* Zorginstellilngen

* Arbeidsvoorziening

Het platform wordt ingesteld voor een periode van 2 tot 3 jaar en wordt voorgezeten door de gedeputeerde voor Welzijn en Zorg.

Als opdracht krijgt het platform onder meer mee:
* hoe wordt de kwaliteit van de aangeboden zorg gegarandeerd
* hoe komen er meer financiele middelen beschikbaar
* hoe komt de juiste client bij de juiste boer ("matching")
In een brief aan de leden van de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur worden deze gevraagd hun advies te geven over de bovengenoemde plannen van het college.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050
3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie