Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Friesland stemmen in met zwemwaterrapportage 1999

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

GS stemmen in met zwemwaterrapportage 1999

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het rapport Zwemwateronderzoek in de provincie Fryslân 1999 en het zwemwateronderzoek in 2000.

Het jaar 1999 was een van de warmste jaren van de 20e eeuw. Ondanks de hoge watertemperaturen was de zwemwaterkwaliteit het hele jaar goed. De provincie hoefde dan ook geen negatief zwemadvies te geven noch het zwemmen te verbieden.
Het Friese oppervlaktewater, en daarmee ook het zwemwater, is over het algemeen te troebel. Deels komt dat door natuurlijke opwerveling van bodemmateriaal, deels door overmatige groei van algen. Dit laatste is het gevolg van de nog steeds te hoge gehaltes van fosfaat en stikstof in het oppervlaktewater.
In de zomer komen in fosfaat- en stikstofrijk oppervlaktewater veel blauwalgen voor. Sommige soorten zijn giftig. In 1999 is een IPO-onderzoek gestart naar gezondheidsrisicos van zwemmen in water met blauwalgen. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
Zwemwateronderzoek 2000
Jaarlijks wordt het zwemwater op kwaliteit onderzocht. Daar bovenop kan er extra onderzoek worden gedaan. In 2000 wordt alleen onderzoek voorzien naar aanleiding van klachten/ziektemeldingen, herbemonstering bij normoverschrijding en onderzoek voor geplande sportevenementen. De begrote kosten hiervoor bedragen 10.000,-.

Provinciaal erkende zwemplaatsen
Ten opzichte van het 1e Waterhuishoudingsplan zijn zeven zwemplaatsen aan de functielijst in het 2e Waterhuishoudingsplan toegevoegd. Eén plaats werd geschrapt. Hiermee is het aantal door de provincie erkende zwemplaatsen op 52 gekomen.

Europese Commissie en zwemwaterkwaliteit
In voorgaande jaren kwam de Nederlandse zwemkwaliteit slecht uit de bus bij beoordeling door de Europese Commissie. Dit was vaak het gevolg van onvoldoende monstername en rapportage. De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft inmiddels een aantal aanbevelingen gedaan aan de provincies en de waterbeheerder. Door deze aanbevelingen op te volgen is het Friese zwemwater in de EU-rapportage 1999 als goed beoordeeld.

Delegatie zwemwatertaken naar Wetterskip Fryslân In het onlangs door Provinciale Staten vastgestelde 2e Waterhuishoudingsplan is sprake van overdracht van taken in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden naar Wetterskip Fryslân. In dit plan wordt de bereidheid uitgesproken om taken die betrekking hebben op (de kwaliteit van) oppervlaktewater te delegeren naar de kwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater, te weten Wetterskip Fryslân. Inmiddels is met de voorbereiding van deze delegatie gestart.
De zwemwatertelefoon, waarop actuele informatie wordt gegeven over de zwemwaterkwaliteit blijft bij de provincie Fryslân bestaan (058 292
5650). Verdere info over het zwemwater is te verkrijgen bij Wetterskip Fryslân, telefoon 058 233 9866.

Het rapport Zwemwateronderzoek in de provincie Fryslân 1999 is beschikbaar.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Gert Jan Bontenbal, Communicatie en Externe Betrekkingen provincie Fryslân, telefoon 058 292 5782.

Nummer: 137
Datum: 11 juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie