Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Gedeputeerde Staten van Friesland

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 11 juli 2000 (op de Bombrekken)


1.Op 21 december 1999 stelden Gedeputeerde Staten het ontwerpplan Windstreek 2000 voorlopig vast. Op 12 januari 2000 verklaarden vervolgens de leden van de Statencommissie Ruimtelijke Ordening dit plan inspraakrijp. Het ontwerp heeft vervolgens van 28 februari tot en met 25 april ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn 80 verschillende zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen is het ontwerpstreekplan aangepast. Gedeputeerde Staten hebben het gewijzigd ontwerpstreekplan Windstreek 2000 en de Antwoordnota ontwerpstreekplan Windstreek 2000, nu vastgesteld. Vervolgprocedure: 6 september Statencommissie Ruimtelijke Ordening
4 oktober Provinciale Staten
Persbericht 136 beschikbaar


2. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de zwemwaterrapportage 1999: een jaar met een hele warme zomer. Ondanks de hoge watertemperatuur, was de zwemwaterkwaliteit goed. De provincie heeft nooit een negatief zwemadvies of een zwemverbod hoeven te geven. Ook het komende zomerseizoen wordt het routine zwemwateronderzoek weer uitgevoerd. Daarnaast wordt er 10.000,- begroot voor extra onderzoek voor herbemonstering bij normoverschrijdingen, onderzoek voor sportevenementen (bijvoorbeeld een triatlon) of een extra onderzoek naar aanleiding van klachten-/ziektemeldingen.
Vervolgprocedure: 20 september Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer
Persbericht 137 beschikbaar


3. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om het kruispunt in de weg Leeuwarden Buitenpost (N355) ter hoogte van de afslag Kootstertille (Opperkoaten) te reconstrueren. Voorgesteld wordt om van het kruispunt een rotonde te maken. De totale kosten van de reconstructie worden geraamd op 1.200.000,-
Vervolgprocedure: 20 september Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

4 oktober Provinciale Staten
Persbericht 138 beschikbaar


4. Eens in het kwartaal moet aan de ministeries van Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en aan Brussel de voortgang van het 5B-programma, gerapporteerd worden. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de 19e voortgangsrapportage met daarin de stand van zaken per 31 maart 2000.
Vervolgprocedure: Statencommissie Algemene & Economische Zaken (ter kennisneming)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie