Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GroenLinks tevreden over EU Onderzoeks Commissie Echelon

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks


-

Tijdelijke Onderzoeks Commissie Echelon ingesteld.


11 juli 2000

Na maandenlange onderhandelingen besloot de plenaire vergadering een tijdelijke commissie in te stellen die een nader onderzoek moet doen naar het wereldwijde spionage- en afluisternet Echelon. Kathalijne Buitenweg had liever een echte enquetecommissie gezien, maar kan leven met de gekozen oplossing omdat ook een tijdelijke commissie nieuwe informatie boven tafel kan krijgen.

De Volledige tekst van het mandaat en de samenstelling van de onderzoekscommissie:

Besluit van het Europees Parlement tot instelling van een Tijdelijke Commissie Echelon-interceptiesysteem

Het Europees Parlement,


- gelet op artikel 150, lid 2 van zijn Reglement,

- gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters d.d. 15 juni
2000 de instelling van een Tijdelijke Commissie ECHELON-interceptiesysteem voor te stellen,


1. besluit een tijdelijke commissie in te stellen met de volgende bevoegdheden:


- het verifiëren van het bestaan van het onder de naam ECHELON bekend staande communicatie-interceptiesysteem, waarvan de werking is beschreven in het STOA-verslag, dat gepubliceerd is onder de titel "Development of surveillance technology and risks of abuse of economic information" ;


- het beoordelen van de verenigbaarheid van een dergelijk systeem met het Gemeen- schapsrecht, met name met artikel 286 van het EG-Verdrag, de richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG en artikel 6, lid 2 van het EU-Verdrag, en wel in het licht van de volgende vragen:

- zijn de rechten van de Europese burger tegen activiteiten van geheime diensten beschermd ?;


- is codering een adequate en afdoende bescherming om de privésfeer van de burger te waarborgen of dienen er aanvullende maatregelen te worden genomen, en zo ja, welke ?;


- hoe kunnen de EU-instellingen beter bewust worden gemaakt van de gevaren van deze activiteiten en welke maatregelen kunnen er worden genomen ?


- het nagaan of het Europese bedrijfsleven gevaar loopt door de wereldwijde interceptie van informatie;


- zo mogelijk, het doen van voorstellen voor politieke en regelgevingsinitiatieven.


2. besluit dat de tijdelijke commissie zal bestaan uit 36 leden, wier namen in de bijlage zijn vermeld.

SAMENSTELLING TIJDELIJKE COMMISSIE

PPE-DE

Gewone leden:

Banotti, von Boetticher, Cederschiöld, Coelho, Deprez, Dimitrakopoulos, Hernández Mollar, Klamt, Hugues Martin, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Pirker, Van Velzen, Zappalà

Plaatsvervangers:

Buttiglione, Cornillet, Gawronski, Giannakou-Koutsikou, Nassauer, Posselt, Johan Van Hecke.,.,.,.,.,.,.

PSE

Gewone leden:

Berger, Robert Evans, Karamanou, Lalumière, Lund, Erika Mann, Medina Ortega, Paasilinna, Gerhard Schmid, Vattimo, Wiersma

Plaatsvervangers:

Andersson, Caudron, Ford, Gebhardt, Marinho, Paciotti, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thielemans, Titley

ELDR

Gewone leden:

Di Pietro, Flesch, Plooij-van Gorsel

Plaatsvervangers:

Andreasen, Thors, Dybkjær

VERTS/ALE

Gewone leden:

Ceyhun, MacCormick, McKenna

Plaatsvervangers:

Boumediene-Thiery, Schröder, Lambert

GUE/NGL

Gewone leden:

Di Lello Finuoli, Krivine

Plaatsvervangers:

Frahm, Papayannakis

UEN

Gewone leden:

Berthu

Plaatsvervanger:

Nobilia

TDI

Gewoon lid:

Turco

Plaatsvervanger:

Frank Vanhecke

EDD

Gewoon lid:

Belder

Plaatsvervanger:

Okking


-
Meer weten? E-mail (info@groenlinks.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie