Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NIPO-enquête steun in de rug voor Bond tegen het vloeken

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Samenvatting Nipo-onderzoek

‘Vloeken in Nederland. Vijf jaar geleden en nu

Uitslag NIPO-enquête is steun in de rug voor Bond tegen het vloeken

Nederlanders zeggen steeds minder te vloeken

VEENENDAAL - De Bond tegen het vloeken ervaart de uitkomsten van het NIPO-onderzoek ‘Vloeken in Nederland. Vijf jaar geleden en nu' als een steun in de rug. Volgens het onderzoek zeggen Nederlanders minder te vloeken, ergeren ze zich steeds meer aan vloeken, zeggen sneller iets van een vloekende medelander en zouden het liefste vloeken op tv vervangen door een piepje.

Het onderzoek ‘Vloeken in Nederland. Vijf jaar geleden en nu is in opdracht van de Bond tegen het vloeken uitgevoerd door het marktonderzoekinstituut NIPO. Er is een steekproef gehouden die qua geslacht, leeftijd, welstandsklasse, regionale spreiding en kerkelijke achtergrond representatief is voor de Nederlandse bevolking.

Vijf jaar geleden is het eerste onderzoek naar vloeken gehouden. Daarom zijn er nu interessante vergelijkingen te maken wat betreft de ontwikkeling van het vloekgedrag en de houding van de gemiddelde Nederlander hiertegenover.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

Nederlanders horen liever een ‘piepje in TV-uitzendingen dan een vloek. Op de stelling ‘Vloeken in televisieprogramma's moeten onhoorbaar gemaakt worden door een piepje', reageerde 49 % instemmend, tegenover
47 % van de ondervraagden die liever geen piepje horen.
Ondanks de secularisatie in de laatste vijf jaar geven evenveel Nederlanders (32 %) als in 1995 als definitie voor vloeken ‘Het misbruiken van Gods Naam'. Volgens 68 % hoort ook het uiten van verwensingen, krachttermen en schuttingtaal hierbij.

Het lijkt erop dat Nederlanders minder zijn gaan vloeken. In 1995 zei 49 % van de ondervraagden (bijna) nooit te vloeken. Vijf jaar later is dit percentage opgelopen tot 57 %.

Men is zich de afgelopen jaren meer gaan ergeren aan vloeken. Het aantal Nederlanders dat het tamelijk of heel vervelend vindt wanneer anderen vloeken, is toegenomen van 69 % naar 72 %.

Ook uit reacties op vloekers blijkt een toenemende irritatie. Men is vaker een ‘lik-op-stuk beleid' gaan toepassen. Bijna een kwart van de ondervraagden (die vloeken tamelijk of heel vervelend vinden) reageert er direct op. Vijf jaar geleden was dat nog 20 %.

Overigens zegt 79 % van alle Nederlanders er weleens iets van als er gevloekt wordt.

Ouders zijn scherper gaan letten op het taalgebruik van hun kinderen. Zei in
1995 51 % van de opvoeders heel erg te letten op het vloekgedrag van hun kind, inmiddels is dat 54 %.

Bijna alle ouders letten trouwens in meer of mindere mate op het woordgebruik van hun kinderen; maar 2 % schenkt er geen aandacht aan.

De naamsbekendheid van de Bond tegen het vloeken is met 8 % gestegen van 63 % naar 71 %. "De ervaring leert dat een dergelijke stijging vrij uitzonderlijk is", aldus het NIPO.

Daarnaast groeit de sympathie voor de Bond. In 1995 zei 48 % de doelstelling van de Bond sympathiek te vinden; vijf jaar later is dat 52 %.

De manier waarop men met de Bond bekend raakte, is nogal veranderd. In
2000 geeft 30 % aan de Bond te kennen via radio en tv (was 19 %). Bekendheid via de stationsaffiches is verminderd van 67 % naar 54 %. Deze daling is waarschijnlijk het gevolg van het kleinere aantal reclamecampagnes op stations en in bushokjes.
De Bond tegen het vloeken ziet het onderzoek als een aansporing om zijn werk voort te zetten en uit te breiden. Een belangrijke doelgroep voor de Bond blijven de jongeren. Uit het NIPO-rapport blijkt immers dat zij het vaakst vloeken en er het minste moeite mee hebben wanneer anderen vloeken. Onder andere door zich meer te richten op het onderwijs wil de Bond deze doelgroep bereiken.

Daarnaast hoopt de Bond dat de cijfers aanleiding zijn voor de omroepen om serieus na te denken over het wegpiepen of wegmonteren van vloeken uit TV-programma's.

Veenendaal, 11 juli 2000

Een exemplaar van het onderzoeksrapport is verkrijgbaar bij de Bond tegen het vloeken. Tel: 0318-512002, e-mail: (info@bondtegenvloeken.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie