Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Proef milieuvriendelijker spuiten in de gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele


Het straatbeeld zal veranderen

Het werkveld groenbeheer is volop in beweging. Met name het milieuvriendelijk en ecologisch groenbeheer staan in de belangstelling. Steeds vaker worden nieuwe technieken en andere middelen toegepast die minder schadelijk zijn voor het milieu. Reeds een aantal jaren geleden (bestrijdingsmiddelenwet 1962) is beleid uitgestippeld om het gebruik van chemische middelen terug te dringen.

Recent is dit beleid aangescherpt door een besluit van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), in samenspraak met de ministeries van VROM en SZV, om het gebruik van het middel Diuron op verhardingen te verbieden. Dit besluit is de voorloper op het nieuwe beleid, 'de harde lijn', die het ministerie van LNV aan het ontwikkelen is.
Uitgangspunt van dit nieuwe beleid is een verbod op alle chemische bestrijdingsmiddelen binnen de groensector.

De gemeente Borsele heeft tot nu toe het rijksbeleid gevolgd, in die zin dat wij geen middelen gebruiken die zijn verboden. Wij voeren op dit gebied geen voortrekkersrol. Wel zijn enkele proeven genomen in begin jaren negentig. Deze zijn na evaluatie in 1995 stop gezet, onder andere vanwege gebrek aan draagvlak bij de bewoners. 'Verlies' trad op doordat bewoners zelf de spuit ter hand namen.

Het aantal toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen zal verder afnemen. Vermoedelijk komen ook geen nieuwe chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op de markt. Dat betekent dat er naar alternatieven gezocht zal moeten worden.

Om tot gedegen afwegingen en keuzes te kunnen komen worden bij wijze van proef met ingang van het huidige seizoen twee kernen onderhouden door middel van het machinaal selectief spuiten. Gekozen is voor de kernen Lewedorp en Ovezande.

Deze wijze van selectief spuiten houdt in dat gericht op een plantje wordt gespoten, en niet over de totale oppervlakte van de bestrating zoals tot nu toe wel gebeurde, met de preventieve middelen. Dit betekent echter wel dat er eerst een plantje dient te staan voordat er bestreden kan worden. Hierdoor zal het aangezicht van de straten veranderen. Eerst zal dat groen worden, terwijl na bestrijding het plantje nog steeds zichtbaar zal zijn. Het afsterven komt er op neer dat het plantje verdort, niet verdwijnt.
Na het seizoen zullen wij de proef beoordelen.

Het niet meer beschikbaar zijn van het preventieve middel Diuron zal voor de andere kernen betekenen dat de gehele straat zal worden gespoten. Feit is wel dat er pas kan worden gespoten wanneer er een plantje staat. Dit betekent dat voordat er gespoten wordt meer groen in de straat te zien zal zijn dan wij tot nu toe gewoon zijn. Na het spuiten zullen de plantjes verdorren en ten slotte verdwijnen. Dit zal vooral op plaatsen waar minder intensief verkeer van de straat gebruik maakt waarneembaar zijn.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Loenhoud van de afdeling Woonomgeving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie