Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Budget cultuurplaninstellingen Limburg ontoereikend

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Onafhankelijke commissie adviseert Gedeputeerde Staten

huidig provinciaal budget cultuurplaninstellingen ontoereikend

Maastricht, 12 juli 2000

Onafhankelijke commissie adviseert Gedeputeerde Staten huidig provinciaal budget cultuurplaninstellingen ontoereikend

Onlangs bood de onafhankelijke adviescommissie aan Gedeputeerde Staten het gevraagde advies voor het provinciale cultuurplan 2001-2004 aan. Het advies bestaat uit twee onderdelen: algemene beleidsaanbevelingen en adviezen over ingediende aanvragen van 24 culturele instellingen. De co
Maastricht, 12 juli 2000

Onafhankelijke commissie adviseert Gedeputeerde Staten huidig provinciaal budget cultuurplaninstellingen ontoereikend Onlangs bood de onafhankelijke adviescommissie aan Gedeputeerde Staten het gevraagde advies voor het provinciale cultuurplan 2001-2004 aan. Het advies bestaat uit twee onderdelen: algemene beleidsaanbevelingen en adviezen over ingediende aanvragen van 24 culturele instellingen. De commissie, waarvan de leden op persoonlijke titel zijn benoemd, was als volgt samengesteld : de heer J. Pleumeekers (voorzitter), mevrouw K. Bijsterveld (muziek), mevrouw C. Frankort (cultuurtoerisme), mevrouw V. Obrie (theater), de heer J. Frusch (muziek), de heer S. Huijts (beeldende kunst), de heer J. van Opstal (dans) en de heer M. Schmeitz (podiumkunsten).

De commissie heeft de aanvragen beoordeeld binnen de door Gedeputeerde Staten geformuleerde opdracht. Die opdracht omvatte de toetsing door de commissie van kwaliteit, organisatiekracht, uitstraling en provinciaal belang getoetst. Daarnaast werd rekening gehouden met de beleidsspeerpunten (participatie/educatie, culturele diversiteit, synergie (samenwerking), internationalisering, cultuurtoerisme, ondernemerschap en dynamisch erfgoed. De commissie werd gevraagd daarbij rekening te houden met het beschikbaar budget van 1,6 miljoen gulden op jaarbasis.

Budgettaire gevolgen
Het financiële overzicht (zie bijlage) toont dat de 24 aanvragers bij de provincie voor ruim 5,5 miljoen op jaarbasis hebben aangevraagd, waarbij sommigen boven de reguliere activiteitenbegroting een additioneel bedrag hebben opgevoerd. Dit conform de gehanteerde format van OC&W. Ter vergelijking kan dienen dat dezelfde instellingen bij het Rijk voor 27 miljoen hebben aangevraagd in plaats van de huidige
17 miljoen. Zowel Rijk als provincie hebben slechts een beperkte financiële mogelijkheden om aan de aanvragen te kunnen beantwoorden.
De commissie adviseert om van goed funtionerende instellingen het huidige subsidieniveau niet te verlagen. De marges om zo extra middelen vrij te krijgen waren daarvoor te klein. Het aangegeven financiële kader van 1,6 miljoen is naar oordeel van de commissie te krap. Geconstateerd is dat het merendeel van de huidige begrotingsposten voor podiumkunsten al sinds 1994 op een gelijk niveau staat. Dit gaat, naar het oordeel van de commissie, voorbij aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Met klem adviseert de commissie het budget voor cultuurplaninstellingen uit te breiden tot ruim 1, 8 miljoen. Bovendien adviseert de commissie de gebruikelijke indexering op jaarbasis in de meerjarige subsidie toe te gaan passen.

Projectsubsidiefonds
De commissie maakt zich daarnaast vooral sterk voor een projectsubsidiefonds voor de kunstensector. Dit instrument is nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en aanvragen te stimuleren die zich gedurende de cultuurplanperiode aandienen. De adviescommissie is ervan uitgegaan dat het provinciaal bestuur hiervoor een substantieel budget vrijmaakt. Zo beveelt de commissie ook aan om voor enkele instellingen die naar het oordeel van de commissie (nog) niet toe zijn aan een meerjarige subsidie projectsubsidiëring te overwegen.
De behandeling van de aanvragen met deze criteria als richtsnoer leverde het beeld op dat een select aantal van de aanvragen in de cultuurplansystematiek van de provincie zou moeten worden opgenomen. Tien culturele instellingen die volgens de commissie moeten worden opgenomen in het provinciale cultuurplan, staan al voor een vast bedrag op de begroting van de provincie. Het betreft de stichting Intro, het Wereld Muziek Concours, het Orlando Festival, het Huis van Bourgondië, het Limburg Festival, Opera Zuid, de World Parade Brunssum, Musica Sacra Maastricht, Cultura Nova Heerlen en het Poëziefestival Landgraaf. Alleen Jeugdtheater Sirkel in Sittard, dat nu een meerjarige subsidie ontvangt, komt volgens de commissie niet in aanmerking voor opname in het cultuurplan. De commissie adviseert de provinciale middelen voor jeugdtheater volledig in te zetten voor het nieuwe jeugdtheatergezelschap Het Laagland van Silvia Andringa, Inez Derksen en Bas Zuyderland.
De Nederlandse Dansdagen in Maastricht, die nu een incidentele bijdrage krijgen, zouden volgens de commissie in het provinciaal cultuurplan moeten worden opgenomen. Voor een volledig overzicht van het advies van de commissie wordt verwezen naar het hierbij gevoegde overzicht.

Aandachtspunten
In het uitgebrachte advies vraagt de commissie tevens aandacht voor de volgende punten:
geconstateerd wordt dat de provincie voortvarend is ingesprongen op de nieuwe mogelijkheid van het Rijk om deel te nemen aan het Actieprogramma Cultuurbereik. Dit lijkt een goed instrument om de publiekstoegankelijkheid te bevorderen;
belangrijk is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verwante culturele instellingen. De gedachte van een gezamenlijk productiehuis voor theater, muziek en dans, verdient nadere uitwerking;
de verankering van culturele instellingen en activiteiten is van het grootste belang. Dit moet niet alleen door het overheidsbeleid en subsidiering plaatsvinden, maar ook door onderlinge samenhang en samenwerking;
de commissie doet de aanbeveling een werkgroep te installeren voor de dans. Deze werkgroep moet aanbevelingen doen voor de inrichting van het dansbestel in Limburg, met aandacht voor de diverse functies en de invulling daarvan. Daarbij moet in ieder geval de spreiding van landelijk gesubsidieerd aanbod worden meegenomen en de diversiteit van dit aanbod. Hierbij zal ook de rol van het Rijk betrokken moeten worden.

FINANCIEEL OVERZICHT

Naam instelling
Huidig subsidie
Gevraagd subs.
Geadviseerd
Borderline
geen
f 270.000,--

Cultura Nova
f 50.000,--
f 100.000,--
f 50.000,--
De Jekerstudio
alleen incidenteel
f 50.000,--

De Nederlandse Dansdagen
alleen incidenteel
f 25.000,--
f 25.000,--
De Zuidpunt ( Techno Art en Kunstwerf)
geen
f 370.000,--

Euregio Dans
alleen incidenteel
f 150.000,--

Het Huis van Bourgondië
f 250.000,--
f 490.000,--
f 250.000,0
Het Laagland
geen
f 700.000,--
f 500.000,0
Jan van Eyck Akademie
alleen incidenteel
f 125.000,--

Kunstconsortium
alleen incidenteel
f 125.000,--

Limburg Festival
f 110.000,--
f 200.000,--
f 110.000,0
Limburgs Symphonie Orkest
alleen incidenteel
f 500.000,--

LOS Bewegingstheater
alleen incidenteel
f 200.000,--

Musica Sacra
f 35.000,--
f 75.000,--
f 75.000,0
Opera Zuid
f 500.000,--
f 848.369,--
f 500.000,0
Orlando festival
f 100.000,--
f 230.000,--
f 100.000,0
Sirkel
f 389.500,--
f 660.000,--

Stichting Euriade
alleen incidenteel
f 85.500,--

Stichting Intro
f 60.000,--
f 119.000,--
f 119.000,0
Stichting Poëziefestival Landgraaf
f 10.000,--
f 12.500,--
f 12.500,--
Theaterensemble Het Vervolg
alleen incidenteel
f 200.000,--

Wereld Muziek Concours
f 62.776,--
f 65.000,--
f 65.000,--
Worldfestival Parade Brunssum
f 30.670,--
f 62.500,--
f 30.670,--
Zomerparkfeest Venlo
alleen incidenteel
f 25.000,--

totaal
f 1.597.946,-
f 5.687.869,-
f1.837.170
mmissie, waarvan de leden op persoonlijke titel zijn benoemd, was als volgt samengesteld : de heer J. Pleumeekers (voorzitter), mevrouw K. Bijsterveld (muziek), mevrouw C. Frankort (cultuurtoerisme), mevrouw V. Obrie (theater), de heer J. Frusch (muziek), de heer S. Huijts (beeldende kunst), de heer J. van Opstal (dans) en de heer M. Schmeitz (podiumkunsten).

De commissie heeft de aanvragen beoordeeld binnen de door Gedeputeerde Staten geformuleerde opdracht. Die opdracht omvatte de toetsing door de commissie van kwaliteit, organisatiekracht, uitstraling en provinciaal belang getoetst. Daarnaast werd rekening gehouden met de beleidsspeerpunten (participatie/educatie, culturele diversiteit, synergie (samenwerking), internationalisering, cultuurtoerisme, ondernemerschap en dynamisch erfgoed. De commissie werd gevraagd daarbij rekening te houden met het beschikbaar budget van 1,6 miljoen gulden op jaarbasis.

Budgettaire gevolgen
Het financiële overzicht (zie bijlage) toont dat de 24 aanvragers bij de provincie voor ruim 5,5 miljoen op jaarbasis hebben aangevraagd, waarbij sommigen boven de reguliere activiteitenbegroting een additioneel bedrag hebben opgevoerd. Dit conform de gehanteerde format van OC&W. Ter vergelijking kan dienen dat dezelfde instellingen bij het Rijk voor 27 miljoen hebben aangevraagd in plaats van de huidige
17 miljoen. Zowel Rijk als provincie hebben slechts een beperkte financiële mogelijkheden om aan de aanvragen te kunnen beantwoorden.
De commissie adviseert om van goed funtionerende instellingen het huidige subsidieniveau niet te verlagen. De marges om zo extra middelen vrij te krijgen waren daarvoor te klein. Het aangegeven financiële kader van 1,6 miljoen is naar oordeel van de commissie te krap. Geconstateerd is dat het merendeel van de huidige begrotingsposten voor podiumkunsten al sinds 1994 op een gelijk niveau staat. Dit gaat, naar het oordeel van de commissie, voorbij aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Met klem adviseert de commissie het budget voor cultuurplaninstellingen uit te breiden tot ruim 1, 8 miljoen. Bovendien adviseert de commissie de gebruikelijke indexering op jaarbasis in de meerjarige subsidie toe te gaan passen.

Projectsubsidiefonds
De commissie maakt zich daarnaast vooral sterk voor een projectsubsidiefonds voor de kunstensector. Dit instrument is nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en aanvragen te stimuleren die zich gedurende de cultuurplanperiode aandienen. De adviescommissie is ervan uitgegaan dat het provinciaal bestuur hiervoor een substantieel budget vrijmaakt. Zo beveelt de commissie ook aan om voor enkele instellingen die naar het oordeel van de commissie (nog) niet toe zijn aan een meerjarige subsidie projectsubsidiëring te overwegen.
De behandeling van de aanvragen met deze criteria als richtsnoer leverde het beeld op dat een select aantal van de aanvragen in de cultuurplansystematiek van de provincie zou moeten worden opgenomen. Tien culturele instellingen die volgens de commissie moeten worden opgenomen in het provinciale cultuurplan, staan al voor een vast bedrag op de begroting van de provincie. Het betreft de stichting Intro, het Wereld Muziek Concours, het Orlando Festival, het Huis van Bourgondië, het Limburg Festival, Opera Zuid, de World Parade Brunssum, Musica Sacra Maastricht, Cultura Nova Heerlen en het Poëziefestival Landgraaf. Alleen Jeugdtheater Sirkel in Sittard, dat nu een meerjarige subsidie ontvangt, komt volgens de commissie niet in aanmerking voor opname in het cultuurplan. De commissie adviseert de provinciale middelen voor jeugdtheater volledig in te zetten voor het nieuwe jeugdtheatergezelschap Het Laagland van Silvia Andringa, Inez Derksen en Bas Zuyderland.
De Nederlandse Dansdagen in Maastricht, die nu een incidentele bijdrage krijgen, zouden volgens de commissie in het provinciaal cultuurplan moeten worden opgenomen. Voor een volledig overzicht van het advies van de commissie wordt verwezen naar het hierbij gevoegde overzicht.

Aandachtspunten
In het uitgebrachte advies vraagt de commissie tevens aandacht voor de volgende punten:
geconstateerd wordt dat de provincie voortvarend is ingesprongen op de nieuwe mogelijkheid van het Rijk om deel te nemen aan het Actieprogramma Cultuurbereik. Dit lijkt een goed instrument om de publiekstoegankelijkheid te bevorderen;
belangrijk is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verwante culturele instellingen. De gedachte van een gezamenlijk productiehuis voor theater, muziek en dans, verdient nadere uitwerking;
de verankering van culturele instellingen en activiteiten is van het grootste belang. Dit moet niet alleen door het overheidsbeleid en subsidiering plaatsvinden, maar ook door onderlinge samenhang en samenwerking;
de commissie doet de aanbeveling een werkgroep te installeren voor de dans. Deze werkgroep moet aanbevelingen doen voor de inrichting van het dansbestel in Limburg, met aandacht voor de diverse functies en de invulling daarvan. Daarbij moet in ieder geval de spreiding van landelijk gesubsidieerd aanbod worden meegenomen en de diversiteit van dit aanbod. Hierbij zal ook de rol van het Rijk betrokken moeten worden.

FINANCIEEL OVERZICHT

Naam instelling
Huidig subsidie
Gevraagd subs.
Geadviseerd
Borderline
geen
f 270.000,--

Cultura Nova
f 50.000,--
f 100.000,--
f 50.000,--
De Jekerstudio
alleen incidenteel
f 50.000,--

De Nederlandse Dansdagen
alleen incidenteel
f 25.000,--
f 25.000,--
De Zuidpunt ( Techno Art en Kunstwerf)
geen
f 370.000,--

Euregio Dans
alleen incidenteel
f 150.000,--

Het Huis van Bourgondië
f 250.000,--
f 490.000,--
f 250.000,0
Het Laagland
geen
f 700.000,--
f 500.000,0
Jan van Eyck Akademie
alleen incidenteel
f 125.000,--

Kunstconsortium
alleen incidenteel
f 125.000,--

Limburg Festival
f 110.000,--
f 200.000,--
f 110.000,0
Limburgs Symphonie Orkest
alleen incidenteel
f 500.000,--

LOS Bewegingstheater
alleen incidenteel
f 200.000,--

Musica Sacra
f 35.000,--
f 75.000,--
f 75.000,0
Opera Zuid
f 500.000,--
f 848.369,--
f 500.000,0
Orlando festival
f 100.000,--
f 230.000,--
f 100.000,0
Sirkel
f 389.500,--
f 660.000,--

Stichting Euriade
alleen incidenteel
f 85.500,--

Stichting Intro
f 60.000,--
f 119.000,--
f 119.000,0
Stichting Poëziefestival Landgraaf
f 10.000,--
f 12.500,--
f 12.500,--
Theaterensemble Het Vervolg
alleen incidenteel
f 200.000,--

Wereld Muziek Concours
f 62.776,--
f 65.000,--
f 65.000,--
Worldfestival Parade Brunssum
f 30.670,--
f 62.500,--
f 30.670,--
Zomerparkfeest Venlo
alleen incidenteel
f 25.000,--

totaal
f 1.597.946,-
f 5.687.869,-
f1.837.170

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...