Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Budget cultuurplaninstellingen Limburg ontoereikend

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Onafhankelijke commissie adviseert Gedeputeerde Staten

huidig provinciaal budget cultuurplaninstellingen ontoereikend

Maastricht, 12 juli 2000

Onafhankelijke commissie adviseert Gedeputeerde Staten huidig provinciaal budget cultuurplaninstellingen ontoereikend

Onlangs bood de onafhankelijke adviescommissie aan Gedeputeerde Staten het gevraagde advies voor het provinciale cultuurplan 2001-2004 aan. Het advies bestaat uit twee onderdelen: algemene beleidsaanbevelingen en adviezen over ingediende aanvragen van 24 culturele instellingen. De co
Maastricht, 12 juli 2000

Onafhankelijke commissie adviseert Gedeputeerde Staten huidig provinciaal budget cultuurplaninstellingen ontoereikend Onlangs bood de onafhankelijke adviescommissie aan Gedeputeerde Staten het gevraagde advies voor het provinciale cultuurplan 2001-2004 aan. Het advies bestaat uit twee onderdelen: algemene beleidsaanbevelingen en adviezen over ingediende aanvragen van 24 culturele instellingen. De commissie, waarvan de leden op persoonlijke titel zijn benoemd, was als volgt samengesteld : de heer J. Pleumeekers (voorzitter), mevrouw K. Bijsterveld (muziek), mevrouw C. Frankort (cultuurtoerisme), mevrouw V. Obrie (theater), de heer J. Frusch (muziek), de heer S. Huijts (beeldende kunst), de heer J. van Opstal (dans) en de heer M. Schmeitz (podiumkunsten).

De commissie heeft de aanvragen beoordeeld binnen de door Gedeputeerde Staten geformuleerde opdracht. Die opdracht omvatte de toetsing door de commissie van kwaliteit, organisatiekracht, uitstraling en provinciaal belang getoetst. Daarnaast werd rekening gehouden met de beleidsspeerpunten (participatie/educatie, culturele diversiteit, synergie (samenwerking), internationalisering, cultuurtoerisme, ondernemerschap en dynamisch erfgoed. De commissie werd gevraagd daarbij rekening te houden met het beschikbaar budget van 1,6 miljoen gulden op jaarbasis.

Budgettaire gevolgen
Het financiële overzicht (zie bijlage) toont dat de 24 aanvragers bij de provincie voor ruim 5,5 miljoen op jaarbasis hebben aangevraagd, waarbij sommigen boven de reguliere activiteitenbegroting een additioneel bedrag hebben opgevoerd. Dit conform de gehanteerde format van OC&W. Ter vergelijking kan dienen dat dezelfde instellingen bij het Rijk voor 27 miljoen hebben aangevraagd in plaats van de huidige
17 miljoen. Zowel Rijk als provincie hebben slechts een beperkte financiële mogelijkheden om aan de aanvragen te kunnen beantwoorden.
De commissie adviseert om van goed funtionerende instellingen het huidige subsidieniveau niet te verlagen. De marges om zo extra middelen vrij te krijgen waren daarvoor te klein. Het aangegeven financiële kader van 1,6 miljoen is naar oordeel van de commissie te krap. Geconstateerd is dat het merendeel van de huidige begrotingsposten voor podiumkunsten al sinds 1994 op een gelijk niveau staat. Dit gaat, naar het oordeel van de commissie, voorbij aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Met klem adviseert de commissie het budget voor cultuurplaninstellingen uit te breiden tot ruim 1, 8 miljoen. Bovendien adviseert de commissie de gebruikelijke indexering op jaarbasis in de meerjarige subsidie toe te gaan passen.

Projectsubsidiefonds
De commissie maakt zich daarnaast vooral sterk voor een projectsubsidiefonds voor de kunstensector. Dit instrument is nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en aanvragen te stimuleren die zich gedurende de cultuurplanperiode aandienen. De adviescommissie is ervan uitgegaan dat het provinciaal bestuur hiervoor een substantieel budget vrijmaakt. Zo beveelt de commissie ook aan om voor enkele instellingen die naar het oordeel van de commissie (nog) niet toe zijn aan een meerjarige subsidie projectsubsidiëring te overwegen.
De behandeling van de aanvragen met deze criteria als richtsnoer leverde het beeld op dat een select aantal van de aanvragen in de cultuurplansystematiek van de provincie zou moeten worden opgenomen. Tien culturele instellingen die volgens de commissie moeten worden opgenomen in het provinciale cultuurplan, staan al voor een vast bedrag op de begroting van de provincie. Het betreft de stichting Intro, het Wereld Muziek Concours, het Orlando Festival, het Huis van Bourgondië, het Limburg Festival, Opera Zuid, de World Parade Brunssum, Musica Sacra Maastricht, Cultura Nova Heerlen en het Poëziefestival Landgraaf. Alleen Jeugdtheater Sirkel in Sittard, dat nu een meerjarige subsidie ontvangt, komt volgens de commissie niet in aanmerking voor opname in het cultuurplan. De commissie adviseert de provinciale middelen voor jeugdtheater volledig in te zetten voor het nieuwe jeugdtheatergezelschap Het Laagland van Silvia Andringa, Inez Derksen en Bas Zuyderland.
De Nederlandse Dansdagen in Maastricht, die nu een incidentele bijdrage krijgen, zouden volgens de commissie in het provinciaal cultuurplan moeten worden opgenomen. Voor een volledig overzicht van het advies van de commissie wordt verwezen naar het hierbij gevoegde overzicht.

Aandachtspunten
In het uitgebrachte advies vraagt de commissie tevens aandacht voor de volgende punten:
geconstateerd wordt dat de provincie voortvarend is ingesprongen op de nieuwe mogelijkheid van het Rijk om deel te nemen aan het Actieprogramma Cultuurbereik. Dit lijkt een goed instrument om de publiekstoegankelijkheid te bevorderen;
belangrijk is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verwante culturele instellingen. De gedachte van een gezamenlijk productiehuis voor theater, muziek en dans, verdient nadere uitwerking;
de verankering van culturele instellingen en activiteiten is van het grootste belang. Dit moet niet alleen door het overheidsbeleid en subsidiering plaatsvinden, maar ook door onderlinge samenhang en samenwerking;
de commissie doet de aanbeveling een werkgroep te installeren voor de dans. Deze werkgroep moet aanbevelingen doen voor de inrichting van het dansbestel in Limburg, met aandacht voor de diverse functies en de invulling daarvan. Daarbij moet in ieder geval de spreiding van landelijk gesubsidieerd aanbod worden meegenomen en de diversiteit van dit aanbod. Hierbij zal ook de rol van het Rijk betrokken moeten worden.

FINANCIEEL OVERZICHT

Naam instelling
Huidig subsidie
Gevraagd subs.
Geadviseerd
Borderline
geen
f 270.000,--

Cultura Nova
f 50.000,--
f 100.000,--
f 50.000,--
De Jekerstudio
alleen incidenteel
f 50.000,--

De Nederlandse Dansdagen
alleen incidenteel
f 25.000,--
f 25.000,--
De Zuidpunt ( Techno Art en Kunstwerf)
geen
f 370.000,--

Euregio Dans
alleen incidenteel
f 150.000,--

Het Huis van Bourgondië
f 250.000,--
f 490.000,--
f 250.000,0
Het Laagland
geen
f 700.000,--
f 500.000,0
Jan van Eyck Akademie
alleen incidenteel
f 125.000,--

Kunstconsortium
alleen incidenteel
f 125.000,--

Limburg Festival
f 110.000,--
f 200.000,--
f 110.000,0
Limburgs Symphonie Orkest
alleen incidenteel
f 500.000,--

LOS Bewegingstheater
alleen incidenteel
f 200.000,--

Musica Sacra
f 35.000,--
f 75.000,--
f 75.000,0
Opera Zuid
f 500.000,--
f 848.369,--
f 500.000,0
Orlando festival
f 100.000,--
f 230.000,--
f 100.000,0
Sirkel
f 389.500,--
f 660.000,--

Stichting Euriade
alleen incidenteel
f 85.500,--

Stichting Intro
f 60.000,--
f 119.000,--
f 119.000,0
Stichting Poëziefestival Landgraaf
f 10.000,--
f 12.500,--
f 12.500,--
Theaterensemble Het Vervolg
alleen incidenteel
f 200.000,--

Wereld Muziek Concours
f 62.776,--
f 65.000,--
f 65.000,--
Worldfestival Parade Brunssum
f 30.670,--
f 62.500,--
f 30.670,--
Zomerparkfeest Venlo
alleen incidenteel
f 25.000,--

totaal
f 1.597.946,-
f 5.687.869,-
f1.837.170
mmissie, waarvan de leden op persoonlijke titel zijn benoemd, was als volgt samengesteld : de heer J. Pleumeekers (voorzitter), mevrouw K. Bijsterveld (muziek), mevrouw C. Frankort (cultuurtoerisme), mevrouw V. Obrie (theater), de heer J. Frusch (muziek), de heer S. Huijts (beeldende kunst), de heer J. van Opstal (dans) en de heer M. Schmeitz (podiumkunsten).

De commissie heeft de aanvragen beoordeeld binnen de door Gedeputeerde Staten geformuleerde opdracht. Die opdracht omvatte de toetsing door de commissie van kwaliteit, organisatiekracht, uitstraling en provinciaal belang getoetst. Daarnaast werd rekening gehouden met de beleidsspeerpunten (participatie/educatie, culturele diversiteit, synergie (samenwerking), internationalisering, cultuurtoerisme, ondernemerschap en dynamisch erfgoed. De commissie werd gevraagd daarbij rekening te houden met het beschikbaar budget van 1,6 miljoen gulden op jaarbasis.

Budgettaire gevolgen
Het financiële overzicht (zie bijlage) toont dat de 24 aanvragers bij de provincie voor ruim 5,5 miljoen op jaarbasis hebben aangevraagd, waarbij sommigen boven de reguliere activiteitenbegroting een additioneel bedrag hebben opgevoerd. Dit conform de gehanteerde format van OC&W. Ter vergelijking kan dienen dat dezelfde instellingen bij het Rijk voor 27 miljoen hebben aangevraagd in plaats van de huidige
17 miljoen. Zowel Rijk als provincie hebben slechts een beperkte financiële mogelijkheden om aan de aanvragen te kunnen beantwoorden.
De commissie adviseert om van goed funtionerende instellingen het huidige subsidieniveau niet te verlagen. De marges om zo extra middelen vrij te krijgen waren daarvoor te klein. Het aangegeven financiële kader van 1,6 miljoen is naar oordeel van de commissie te krap. Geconstateerd is dat het merendeel van de huidige begrotingsposten voor podiumkunsten al sinds 1994 op een gelijk niveau staat. Dit gaat, naar het oordeel van de commissie, voorbij aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Met klem adviseert de commissie het budget voor cultuurplaninstellingen uit te breiden tot ruim 1, 8 miljoen. Bovendien adviseert de commissie de gebruikelijke indexering op jaarbasis in de meerjarige subsidie toe te gaan passen.

Projectsubsidiefonds
De commissie maakt zich daarnaast vooral sterk voor een projectsubsidiefonds voor de kunstensector. Dit instrument is nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en aanvragen te stimuleren die zich gedurende de cultuurplanperiode aandienen. De adviescommissie is ervan uitgegaan dat het provinciaal bestuur hiervoor een substantieel budget vrijmaakt. Zo beveelt de commissie ook aan om voor enkele instellingen die naar het oordeel van de commissie (nog) niet toe zijn aan een meerjarige subsidie projectsubsidiëring te overwegen.
De behandeling van de aanvragen met deze criteria als richtsnoer leverde het beeld op dat een select aantal van de aanvragen in de cultuurplansystematiek van de provincie zou moeten worden opgenomen. Tien culturele instellingen die volgens de commissie moeten worden opgenomen in het provinciale cultuurplan, staan al voor een vast bedrag op de begroting van de provincie. Het betreft de stichting Intro, het Wereld Muziek Concours, het Orlando Festival, het Huis van Bourgondië, het Limburg Festival, Opera Zuid, de World Parade Brunssum, Musica Sacra Maastricht, Cultura Nova Heerlen en het Poëziefestival Landgraaf. Alleen Jeugdtheater Sirkel in Sittard, dat nu een meerjarige subsidie ontvangt, komt volgens de commissie niet in aanmerking voor opname in het cultuurplan. De commissie adviseert de provinciale middelen voor jeugdtheater volledig in te zetten voor het nieuwe jeugdtheatergezelschap Het Laagland van Silvia Andringa, Inez Derksen en Bas Zuyderland.
De Nederlandse Dansdagen in Maastricht, die nu een incidentele bijdrage krijgen, zouden volgens de commissie in het provinciaal cultuurplan moeten worden opgenomen. Voor een volledig overzicht van het advies van de commissie wordt verwezen naar het hierbij gevoegde overzicht.

Aandachtspunten
In het uitgebrachte advies vraagt de commissie tevens aandacht voor de volgende punten:
geconstateerd wordt dat de provincie voortvarend is ingesprongen op de nieuwe mogelijkheid van het Rijk om deel te nemen aan het Actieprogramma Cultuurbereik. Dit lijkt een goed instrument om de publiekstoegankelijkheid te bevorderen;
belangrijk is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verwante culturele instellingen. De gedachte van een gezamenlijk productiehuis voor theater, muziek en dans, verdient nadere uitwerking;
de verankering van culturele instellingen en activiteiten is van het grootste belang. Dit moet niet alleen door het overheidsbeleid en subsidiering plaatsvinden, maar ook door onderlinge samenhang en samenwerking;
de commissie doet de aanbeveling een werkgroep te installeren voor de dans. Deze werkgroep moet aanbevelingen doen voor de inrichting van het dansbestel in Limburg, met aandacht voor de diverse functies en de invulling daarvan. Daarbij moet in ieder geval de spreiding van landelijk gesubsidieerd aanbod worden meegenomen en de diversiteit van dit aanbod. Hierbij zal ook de rol van het Rijk betrokken moeten worden.

FINANCIEEL OVERZICHT

Naam instelling
Huidig subsidie
Gevraagd subs.
Geadviseerd
Borderline
geen
f 270.000,--

Cultura Nova
f 50.000,--
f 100.000,--
f 50.000,--
De Jekerstudio
alleen incidenteel
f 50.000,--

De Nederlandse Dansdagen
alleen incidenteel
f 25.000,--
f 25.000,--
De Zuidpunt ( Techno Art en Kunstwerf)
geen
f 370.000,--

Euregio Dans
alleen incidenteel
f 150.000,--

Het Huis van Bourgondië
f 250.000,--
f 490.000,--
f 250.000,0
Het Laagland
geen
f 700.000,--
f 500.000,0
Jan van Eyck Akademie
alleen incidenteel
f 125.000,--

Kunstconsortium
alleen incidenteel
f 125.000,--

Limburg Festival
f 110.000,--
f 200.000,--
f 110.000,0
Limburgs Symphonie Orkest
alleen incidenteel
f 500.000,--

LOS Bewegingstheater
alleen incidenteel
f 200.000,--

Musica Sacra
f 35.000,--
f 75.000,--
f 75.000,0
Opera Zuid
f 500.000,--
f 848.369,--
f 500.000,0
Orlando festival
f 100.000,--
f 230.000,--
f 100.000,0
Sirkel
f 389.500,--
f 660.000,--

Stichting Euriade
alleen incidenteel
f 85.500,--

Stichting Intro
f 60.000,--
f 119.000,--
f 119.000,0
Stichting Poëziefestival Landgraaf
f 10.000,--
f 12.500,--
f 12.500,--
Theaterensemble Het Vervolg
alleen incidenteel
f 200.000,--

Wereld Muziek Concours
f 62.776,--
f 65.000,--
f 65.000,--
Worldfestival Parade Brunssum
f 30.670,--
f 62.500,--
f 30.670,--
Zomerparkfeest Venlo
alleen incidenteel
f 25.000,--

totaal
f 1.597.946,-
f 5.687.869,-
f1.837.170

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie