Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 28

datum: week 28

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de ijssalon aan de Keizerstraat 22 (ontvangen 30 juni 2000);

-het plaatsen van een GSM - opstelpunt aan de Marsdiepstraat 380 (ontvangen 30 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygenstraat 2a (ontvangen 3 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygenstraat 2 (ontvangen 3 juli 2000);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2a29 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning boven het winkelpand Keizerstraat 61 (ontvangen 4 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Brouwerstraat 69 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Boterzwin 1121 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verhogen van de garage bij de woning Zuidstraat 88/Keizersgracht 155 (ontvangen 4 juli 2000);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Sternstraat 50, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 4 juli 2000);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 87 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verbouwen van het gebouw "zilvermeeuw" aan het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 4 juli 2000);

-het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 27 (ontvangen 5 juli 2000);

-het verbouwen van het leslokaal aan de Fortweg 1 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Hoogstraat 100/102 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2a.70 (ontvangen 6 juli 2000);

-het uitbreiden van de berging achter de woning Wierbalg 2113 tot een garage/berging, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 6 juli 2000);
-het maken van een extra verdieping op de woning Nieuwstraat 43 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen de huisnummer 2f en 4 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen de huisnummer 2f en 4 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen de huisnummer 2f en 4 (ontvangen 6 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning G. Scheltesstraat 29 (ontvangen 6 juli 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1169 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Kruiszwin 2283 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Hartenstraat 24 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een serre achter de woning Petrus Planciusstraat 22 (verzenddatum 5 juli 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het bouwen van een portaal achter de woning Kruiszwin 3912 (verzenddatum 29 juni 2000);

-het bouwen van een portaal achter de woning Kruiszwin 3911 (verzenddatum 29 juni 2000);

-het wijzigen (afsluiten) van de entree van het complex aan de Middenweg 4 t/m 74 (verzenddatum 30 juni 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Soembastraat 63 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Kruiszwin 2207 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het verbouwen van het winkelpand Beatrixstraat 80 tot winkelpand met twee bovenwoningen (verzenddatum 29 juni 2000);
-het bouwen van 19 appartementen aan de Molenstraat 3a t/m 3g en Molengracht 18d t/m 18k (verzenddatum 29 juni 2000);
-het verbouwen/uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 92 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het bouwen van een portaal achter de woning Kruiszwin 3907 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het bouwen van een serre aan de achterzijde van de woning Gladiolenstraat 23, alsmede het vergroten van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van deze woning (4 juli 2000);
-het verbouwen en herinrichten van het café aan de Zuidstraat 77 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het wijzigen van de winkelpui van het pand Keizerstraat 43 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 33 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Joubertstraat 29 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het reconstrueren van het stationsvoorplein en het aanleggen van een rotonde tussen De Boeg (Middenweg 159) en de Parallelweg (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een garage achter de woning Kortevliet 40 en het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 5 juli 2000);

-het verbouwen van het vm. restaurant aan de Jan Verfailleweg 17 tot een woning en het bouwen van diverse bouwwerken bij die woning (verzenddatum 5 juli 2000):

-het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte aan de Middenvliet 19 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Jekerstraat 46 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Hector Treubstraat 72 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een erker aan de woning Marsdiepstraat 34 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het gewijzigd bouwen van een lesgebouw aan de Fortweg 1 (wijzigingsvergunning ten opzichte van reeds verleende bouwvergunning) (verzenddatum 5 juli 2000);

-het vergroten van de dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak (verzenddatum 30 juli 2000);

-het bouwen van een tijdelijk wachtgebouw MVKK voor maximaal twee jaar aan de Rijksweg 20 (verzenddatum 5 juli 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning resp. -melding verleend voor:


-het slopen van de voorzijde van het voormalig pand van bakkerij Strabo aan de Molengracht 17 en 18;

-het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de garage/berging aan de Bassingracht 41.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het veranderen van het pakhuis Diaconiestraat 46 in een woning;
-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2620;
-het plaatsen van diverse speeltoestellen nabij camping De Zwaluw aan de Zanddijk 17;

-het uitbreiden van de woning Mercurius 6.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende meldingsaanvragen bouwvoornemen:


-het bouwen van een serre aan de achtergevel van de woning Middenweg 82.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 14 juli 2000 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Voorbereidingsbesluiten.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 5 juli 2000, no. 72/S&B, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gebieden gelegen aan Mercurius, Diaconiestraat, Vogelzand 26, Zanddijk en de Badhuisstraat. Het besluit treedt in werking op 14 juli 2000. U kunt het besluit met de daarbij behorende tekeningen inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.
Onteigeningswet
De burgemeester maakt bekend dat de Raad van de gemeente Den Helder op 5 juli 2000 heeft besloten tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ten name van de gemeente Den Helder en ter uitvoering van het bestemmingsplan "Van Foreestweg 1994", van perceelsgedeelten langs de Van Foreestweg en ten behoeve van de verbreding van de Van Foreestweg en de aanleg van een vrijliggend fiets- en voetpad langs (ten noorden van) deze weg.
Een exemplaar van het Onteigeningsbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf maandag 17 juli 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer aan de Sportlaan 62 (van 8.00 tot 14.00 uur, telefonisch bereikbaar op 0223 671 477).

Gedurende deze periode van vier weken kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze bij het gemeentebestuur naar voren hebben gebracht, schriftelijk bij de Kroon bedenkingen naar voren brengen tegen het raadsbesluit tot onteigening. Deze bedenkingen dienen gericht te worden aan Hare Majesteit de Koningin, door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en en Milieubeheer, postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage.

DEN HELDER, 13 juli 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: juli 12, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...