Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 28

datum: week 28

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de ijssalon aan de Keizerstraat 22 (ontvangen 30 juni 2000);

-het plaatsen van een GSM - opstelpunt aan de Marsdiepstraat 380 (ontvangen 30 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygenstraat 2a (ontvangen 3 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygenstraat 2 (ontvangen 3 juli 2000);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2a29 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning boven het winkelpand Keizerstraat 61 (ontvangen 4 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Brouwerstraat 69 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Boterzwin 1121 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verhogen van de garage bij de woning Zuidstraat 88/Keizersgracht 155 (ontvangen 4 juli 2000);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Sternstraat 50, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 4 juli 2000);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 87 (ontvangen 4 juli 2000);

-het verbouwen van het gebouw "zilvermeeuw" aan het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 4 juli 2000);

-het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 27 (ontvangen 5 juli 2000);

-het verbouwen van het leslokaal aan de Fortweg 1 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Hoogstraat 100/102 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2a.70 (ontvangen 6 juli 2000);

-het uitbreiden van de berging achter de woning Wierbalg 2113 tot een garage/berging, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 6 juli 2000);
-het maken van een extra verdieping op de woning Nieuwstraat 43 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen de huisnummer 2f en 4 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen de huisnummer 2f en 4 (ontvangen 6 juli 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg, tussen de huisnummer 2f en 4 (ontvangen 6 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning G. Scheltesstraat 29 (ontvangen 6 juli 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1169 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Kruiszwin 2283 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Hartenstraat 24 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een serre achter de woning Petrus Planciusstraat 22 (verzenddatum 5 juli 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het bouwen van een portaal achter de woning Kruiszwin 3912 (verzenddatum 29 juni 2000);

-het bouwen van een portaal achter de woning Kruiszwin 3911 (verzenddatum 29 juni 2000);

-het wijzigen (afsluiten) van de entree van het complex aan de Middenweg 4 t/m 74 (verzenddatum 30 juni 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Soembastraat 63 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Kruiszwin 2207 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het verbouwen van het winkelpand Beatrixstraat 80 tot winkelpand met twee bovenwoningen (verzenddatum 29 juni 2000);
-het bouwen van 19 appartementen aan de Molenstraat 3a t/m 3g en Molengracht 18d t/m 18k (verzenddatum 29 juni 2000);
-het verbouwen/uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 92 (verzenddatum 30 juni 2000);

-het bouwen van een portaal achter de woning Kruiszwin 3907 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het bouwen van een serre aan de achterzijde van de woning Gladiolenstraat 23, alsmede het vergroten van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van deze woning (4 juli 2000);
-het verbouwen en herinrichten van het café aan de Zuidstraat 77 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het wijzigen van de winkelpui van het pand Keizerstraat 43 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 33 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Joubertstraat 29 (verzenddatum 4 juli 2000);

-het reconstrueren van het stationsvoorplein en het aanleggen van een rotonde tussen De Boeg (Middenweg 159) en de Parallelweg (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een garage achter de woning Kortevliet 40 en het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 5 juli 2000);

-het verbouwen van het vm. restaurant aan de Jan Verfailleweg 17 tot een woning en het bouwen van diverse bouwwerken bij die woning (verzenddatum 5 juli 2000):

-het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte aan de Middenvliet 19 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Jekerstraat 46 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Hector Treubstraat 72 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het bouwen van een erker aan de woning Marsdiepstraat 34 (verzenddatum 5 juli 2000);

-het gewijzigd bouwen van een lesgebouw aan de Fortweg 1 (wijzigingsvergunning ten opzichte van reeds verleende bouwvergunning) (verzenddatum 5 juli 2000);

-het vergroten van de dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak (verzenddatum 30 juli 2000);

-het bouwen van een tijdelijk wachtgebouw MVKK voor maximaal twee jaar aan de Rijksweg 20 (verzenddatum 5 juli 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning resp. -melding verleend voor:


-het slopen van de voorzijde van het voormalig pand van bakkerij Strabo aan de Molengracht 17 en 18;

-het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de garage/berging aan de Bassingracht 41.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het veranderen van het pakhuis Diaconiestraat 46 in een woning;
-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2620;
-het plaatsen van diverse speeltoestellen nabij camping De Zwaluw aan de Zanddijk 17;

-het uitbreiden van de woning Mercurius 6.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende meldingsaanvragen bouwvoornemen:


-het bouwen van een serre aan de achtergevel van de woning Middenweg 82.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 14 juli 2000 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Voorbereidingsbesluiten.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 5 juli 2000, no. 72/S&B, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gebieden gelegen aan Mercurius, Diaconiestraat, Vogelzand 26, Zanddijk en de Badhuisstraat. Het besluit treedt in werking op 14 juli 2000. U kunt het besluit met de daarbij behorende tekeningen inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.
Onteigeningswet
De burgemeester maakt bekend dat de Raad van de gemeente Den Helder op 5 juli 2000 heeft besloten tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ten name van de gemeente Den Helder en ter uitvoering van het bestemmingsplan "Van Foreestweg 1994", van perceelsgedeelten langs de Van Foreestweg en ten behoeve van de verbreding van de Van Foreestweg en de aanleg van een vrijliggend fiets- en voetpad langs (ten noorden van) deze weg.
Een exemplaar van het Onteigeningsbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf maandag 17 juli 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer aan de Sportlaan 62 (van 8.00 tot 14.00 uur, telefonisch bereikbaar op 0223 671 477).

Gedurende deze periode van vier weken kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze bij het gemeentebestuur naar voren hebben gebracht, schriftelijk bij de Kroon bedenkingen naar voren brengen tegen het raadsbesluit tot onteigening. Deze bedenkingen dienen gericht te worden aan Hare Majesteit de Koningin, door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en en Milieubeheer, postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage.

DEN HELDER, 13 juli 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: juli 12, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie