Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start inspraak nieuw subsidiebeleid Breda

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


START INSPRAAK NIEUW SUBSIDIEBELEID

Iedereen mag in Breda activiteiten organiseren. Of je daar ook gemeentelijke subsidie voor kunt krijgen is afhankelijk van het doel, de functie en de aard van de activiteiten. De subsidiemogelijkheden en de voorwaarden die daarbij gelden staan in de nota 'tussen Woord en Daad' die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda deze week vrijgaf voor inspraak. Deze nota is een volgende stap naar een nieuw subsidiebeleid dat per 2002 in werking treedt.

Eind 1999 is door de gemeenteraad de nota 'Naar een nieuw Bredaas subsidiebeleid' vastgesteld. In die nota wordt op hoofdlijnen aangegeven waar in het nieuwe gemeentelijke subsidiebeleid de prioriteiten liggen. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan activiteiten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Daarna volgen de activiteiten die vooral gericht zijn op het maatschappelijk deelnemen van mensen en activiteiten die bedoeld zijn om sociaal actief te zijn. In de nota 'Tussen Woord en Daad', die nu door het college is vrijgegeven voor inspraak wordt nader ingegaan op de wijze waarop de subsidiëring gaat plaatsvinden.

Een door de gemeente erkende organisatie ontvangt in ieder geval een basissubsidie. Dat bedrag is een tegemoetkoming in de bestuurlijke kosten. Afhankelijk van de aard en de functie van de activiteiten die georganiseerd worden kan de organisatie ook een tegemoetkoming krijgen in de huisvestingskosten en soms ook in de kosten van de activiteiten zelf. In de nota wordt beschreven op grond van welke overwegingen en onder welke voorwaarden gemeentelijke subsidie kan worden verstrekt.

In de nota wordt ook uitvoerig ingegaan op de rol van de vrijwilligers en het belang dat het gemeentebestuur hecht aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op een goede ondersteuning door professionals, op een risicoverzekering en op het kunnen deelnemen aan cursussen die hen de benodigde kennis en vaardigheden bijbrengen.

Belangstellenden kunnen tot 14 september 2000 reageren op de voorstellen. Zij kunnen een exemplaar van de nota verkrijgen bij de balie SAW in het Stadskantoor. Reageren op de nota kan schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders of mondeling op een van de inspraakbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gehouden op dinsdag 29 augustus in gemeenschapshuis 't Kraaienest in de Haagse Beemden, donderdag 31 augustus in gemeenschapshuis 't Web in Teteringen, maandag 4 september in gemeenschapshuis De Vianden in het Ginneken en dinsdag 5 september in gemeenschapshuis De Koe in Princenhage. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en zullen uiterlijk rond 22.00 uur worden gesloten.

Breda 12 juli 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie