Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 12 juli 2000
Verbod snelvaren op IJssel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 6 juli 2000 is besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening uit te breiden met een nieuw artikel (artikel 5.3.9) teneinde het snelvaren op het Hattemse deel van de IJssel te verbieden. Deze wijziging van de APV treedt op 13 juli 2000 in werking. Vanaf die datum mag er niet meer met een snel, klein vaartuig (zoals een waterscooter en een jetski), dat sneller kan varen dan 20 km per uur, recreatief worden gevaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling ABZ, telefoon: 038-4431628.

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Op woensdagmiddag 19 juli a.s. vinden in het stadhuis openbare hoorzittingen van de vaste commissie voor advies voor de bezwaar- en beroepschriften plaats:

1. 13.45 - 14.15 uur:bezwaarschrift n.a.v. afwijzing subsidieaanvraag;

2. 14.15 - 14.45 uur:bezwaarschrift n.a.v. weigering bouwvergunning voor het vernieuwen en uitbreiden van een berging c.q. opslagruimte tot opslag- en besprekingsruimte;
3. 14.45 - 15.30 uur:bezwaarschrift tegen de weigering handhavend op te treden tegen vermeende met het vigerende bestemmingsplan strijdige grondwerkzaamheden.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Hattem maken bekend dat zij besloten hebben om voor het houden van een huwelijksfeest op 22 juli 2000, van 10.00 tot 22.00 uur, het parkeerterrein op de hoek Rademakershoeve-Allershoeve af te sluiten voor het verkeer. Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN.
Burgemeester en wethouders van Hattem geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 5 juni 2000 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Het Veen, 37e partiële herziening. Dit plan heeft betrekking op het perceel Sparrenlaan 3 te Hattem.
Het bestemmingsplan en goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 17 juli 2000 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het goedkeuringsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld. Bij Gedeputeerde Staten zijn geen bedenkingen ingebracht tegen de door de raad vastgestelde plannen, zodat alleen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Hattem, 12 juli 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie