Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gehandicapten sportorganisaties bundelen krachten

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NED. BOND VOOR AANGEPAST SPORTEN

Gehandicapten sportorganisaties bundelen krachten

De Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten, de NEBAS en de Nederlandse Sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap, de NSG, willen gaan fuseren tot één sportbond voor mensen met een handicap. Om dit voornemen kracht bij te zetten hebben beide organisaties op 12 juli 2000 in Papendal te Arnhem een intentieverklaring tot fusie ondertekend.

NEBAS en NSG hebben vergelijkbare doelstellingen ten aanzien van sport voor mensen met een handicap/beperking, en willen in het kader van hun respectievelijke doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de hun van overheidswege of anderszins beschikbaar gestelde middelen. NEBAS en NSG hebben sinds 1 september 1999 reeds de beschikking over een gezamenlijk bondsbureau, en zijn op nagenoeg gelijke wijze georganiseerd.

De voordelen van een fusie van NEBAS en NSG zijn naar de mening van beide besturen:
a. Efficiencywinst; er wordt gewerkt vanuit één landelijk bureau en onder verantwoordelijkheid van één bestuur. Er is één Bondsraad. Voor landelijke commissies en werkgroepen en districtsbesturen zal er geen sprake meer zijn van verdubbeling van werkzaamheden. De gezamenlijke huisvesting heeft reeds een aanzienlijke besparing opgeleverd in huisvestings- en organisatiekosten.
b. Bundeling van alle reeds aanwezige deskundigheid en ervaring, zodat deze beschikbaar komt voor alle doelgroepen binnen de sport voor mensen met een handicap/beperking
c. Sterkere positie ten aanzien van de overheid en de georganiseerde sport, zodat de belangen op het terrein van de sport voor mensen met een handicap/beperking beter en krachtiger behartigd kunnen worden d. Versterking van de huidige districtsbesturen door bundeling van kennis en ervaring

De fusie van NEBAS en NSG heef niet tot doel ook op lokaal niveau sportverenigingen voor mensen met een handicap met elkaar te laten fuseren of te dwingen tot intensievere samenwerking. Sportverenigingen aangesloten bij de NEBAS en de NSG blijven zelfstandige rechtspersonen, werkzaam vanuit de eigen doelstelling en voor de doelgroep of doelgroepen waarvoor zij bezig zijn.

Noot:

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie