Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie VenW: procesovereenkomst randstadrail ondertekend

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT: DGP

PROCESOVEREENKOMST RANDSTADRAIL ONDERTEKEND

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden overeenstemming bereikt over een procesovereenkomst voor de aanleg van RandstadRail. De drie partijen hebben daartoe een overeenkomst getekend, waarin de tot nu toe gemaakte afspraken zijn vastgelegd en de termijn is afgesproken waarbinnen de nog ontbrekende informatie beschikbaar moet zijn. Op basis van een nadere onderbouwing met voorlopige ontwerpen zal naar verwachting eind 2000 volledige duidelijkheid bestaan over de realisatie, de risico.s en de financiering van RandstadRail. Daarna zal een uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld en kan de aanvraag voor de rijksbijdrage worden ingediend.

RandstadRail verbindt Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer via de Hofpleinlijn en de Zoetermeerlijn door middel van een light railsysteem. De Zoetermeerlijn wordt in Den Haag over het tracé van tramlijn 3 doorgetrokken naar Loosduinen en in Zoetermeer verlengd naar de VINEX-locatie Oosterheem.
De Hofpleinlijn wordt in Rotterdam vanaf de Kleiweg door middel van een geboorde tunnel verbonden met het metrosysteem bij het Centraal Station. In Den Haag wordt bij het Centraal Station een viaduct aangelegd, waardoor in de toekomst een koppeling van de Hofpleinlijn aan de stedelijke railinfrastructuur richting Scheveningen mogelijk is. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor de aanleg en aanpassing van de infrastructuur in het MIT een bijdrage gereserveerd van f 1.053 mln.. Daarnaast is in het zgn. BOR-pakket (BereikbaarheidsOffensief Randstad) een bijdrage van 260 miljoen gulden opgenomen. In dit bedrag is 100 miljoen gulden opgenomen voor de gedeeltelijke afdekking van bouwrisico.s, met name ten behoeve van de boortunnel in Rotterdam. Door het ministerie van VROM is daarnaast een bijdrage van 100 miljoen toegezegd voor de openbaar vervoerontsluiting van de VINEX-lokatie Oosterheem. De totale rijksbijdrage voor de aanleg van RandstadRail bedraagt 1413 miljoen gulden.

RandstadRail ontsluit een aantal belangrijke woon- en werklocaties, waarvoor nieuwe stations worden gebouwd: in stadsgewest Haaglanden zijn dat stations in Oosterheem (3), Leidschenveen, Forepark, Pijnacker-Zuid en Beatrixlaan; in de Stadsregio Rotterdam zijn dat Berkel-Westpolder en Statenweg.
In de 1e fase van het project wordt de verbinding Zoetermeer-Rotterdam bediend door een nieuwe hoogwaardige busverbinding, kortweg de ZoRo-bus, waarmee ook de VINEX-lokaties bij Berkel en Bergschenhoek worden ontsloten. Besluitvorming over vervanging van deze busverbinding door een railverbinding zal in een 2e fase plaatsvinden.

Naar aanleiding van de planstudie RandstadRail uit december 1998 en de het aanvullend advies uit december 1999 heeft de minister van V&W op 28 februari 2000 het projectbesluit RandstadRail genomen. Hierin werd overeenstemming bereikt over de door de regio.s voorgestelde uitvoering van RandstadRail, onder een aantal voorwaarden, waaronder de financiering van het niet door het Rijk gedekte deel van de investeringen.
In het overleg van 30 maart 2000 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat verzocht om op korte termijn een uitvoeringsovereenkomst voor RandstadRail op te stellen. Zo.n uitvoeringsovereenkomst is op dit moment nog niet mogelijk omdat er nog teveel onzekerheden bestaan over de financiële risico.s, wegens het nog niet beschikbaar zijn van de voorlopige ontwerpen, en daarmee de financiële dekking van het gehele project. Daarom is besloten nu een procesovereenkomst op te stellen. In de nu ondertekende procesovereenkomst worden de reeds gemaakte afspraken vastgelegd en wordt afgesproken wanneer de nog ontbrekende informatie beschikbaar moet zijn.

Partijen spreken af om nog vóór het einde van het jaar beslissingen te nemen over een aantal kwesties, zoals:

- financiering van een bedrag van tenminste 40 mln. gulden als gevolg van prijsstijgingen;

- afdekking van de resterende risico.s.

Uiterlijk 1 december 2000, wanneer de voorlopige ontwerpen gereed zijn, zullen partijen de informatie over de nog resterende kwesties aan elkaar voorleggen.
Met het gezamenlijk ondertekenen van de procesovereenkomst gaan partijen met vertrouwen verder werken aan de realisatie van RandstadRail, waarvan naar verwachting de eerste onderdelen in 2004 in exploitatie genomen kunnen worden.

Noot voor de redactie /

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie