Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring Europese Unie over vredesproces in Haiti

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad van de Europese Unie

Haiti : Electoral process Press Release: Brussels (12-07-2000) - Press: 256 - Nr: 10179/00

P 102/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vredesproces in Haïti


1. De Europese Unie sluit zich volledig aan bij het initiatief van de waarnemersmissie van de OAS de president van de Republiek Haïti en de voorzitter van de verkiezingsraad te attenderen op een flagrante en cruciale fout in de methode voor het tellen van de stemmen van de kandidaat-senatoren. De categorische weigering van de voorlopige verkiezingsraad en de Haïtiaanse autoriteiten om deze nochtans makkelijk recht te zetten fout toe te geven, is voor de Unie onbegrijpelijk.

2. De Europese Unie veroordeelt de onaanvaardbare bedreigingen die de voorzitter van de voorlopige verkiezingsraad ertoe hebben aangezet het land in allerijl te verlaten.

3. De Europese Unie betreurt dat de president van de Republiek Haïti en de voorlopige verkiezingsraad niet zijn ingegaan op de bemiddelingspoging van de CARICOM, noch op de oproep die de voorzitter van de Veiligheidsraad op 6 juli tot de Haïtiaanse autoriteiten heeft gericht en waarin hij deze verzocht rekening te houden met de opmerkingen van de waarnemersmissie van de OAS. In het licht hiervan lijkt het bijzonder betwistbaar om op 9 juli een tweede verkiezingsronde te houden.

4. De Europese Unie herhaalt dat volledige eerbiediging van de constitutionele bepalingen betreffende verkiezingen en de geldende kieswet geacht moet worden aan de basis te liggen van de fundamentele regels van democratie en rechtsstaat, zoals beklemtoond werd door zowel de OAS als de CARICOM, organisaties waarvan Haïti lid is. De Europese Unie is van oordeel dat de weigering van de autoriteiten om de in de onlangs gehouden verkiezingen gemaakte fouten recht te zetten, een ernstige schending van deze fundamentele regels is.

5. Derhalve sluit de Unie zich volledig aan bij de opmerkingen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en het hoofd van de waarnemersmissie van de OAS. Zij zou zich genoopt kunnen zien tot heroverweging van haar beleid ten aanzien van Haïti, met name op het gebied van ontwikkelingsamenwerking, mocht het democratiseringsproces op de helling komen te staan. Zulks zou, in het kader van de Overeenkomst van Lomé, toepassing van artikel
366bis inhouden, daaronder begrepen de gedeeltelijke of volledige opschorting van de hulp.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede IJsland en Liechtenstein, de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie