Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

BESLUITEN
Op 4 juli 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeelte-lijk ver-leend (on-der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:
1. J. Beek, voor een veehouderij op het adres Poelweg 14 te Ederveen, WM/1999-124;

2. Maatschap M. en G.C. van Maanen, voor een veehouderij op het adres Barneveldeseweg 72 te Lunteren, WM/1999-163.

MELDINGEN (van wijzigingen in het bedrijf zonder toename van de milieubelasting).
Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van V.O.F. Stal de Harn, Harnsedijkje 12 te Bennekom, WM/1997-078. De wijziging heeft betrekking op de rijbak voor de paarden van een overkapping voorzien.
Beroep Naar aanleiding van de besluiten. Tot 25 augustus 2000 kan beroep worden inge-steld bij de Raad van State, Afde-ling bestuursrechtspraak, door:

* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afde-ling bestuursrecht-spraak, Post-bus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 25 augustus 2000. In-dien voor deze da-tum aan de voor-zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voor-lo-pige voor-ziening wordt het besluit niet van kracht-, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE
De stukken van bovenvermelde melding kan tot 11 augustus 2000 wor-den inge-zien, voor wat betreft de besluiten tot 25 augustus 2000, en wel elke werk-dag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrij-dag bo-ven-dien tot 20.00 uur. Op aan-vraag kun-nen de stuk-ken ook na ge-noemde datum worden ingezien. Adres inza-ge: Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor "De Doelen", Raadhuisplein 2 te Ede.Ede, 12 Juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie