Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorwaarden aankoop Klein Bonaire als beschermd natuurgebied

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK over klein bonaire

Gemaakt: 18-7-2000 tijd: 16:42


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antillaanse en Arubaanse Zaken

's-Gravenhage, 12 juli 2000

Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van 7 juni jl. is gevraagd naar de wijze waarop de bescherming van Klein Bonaire wordt zeker gesteld. Graag informeer ik u als volgt.

Om de bescherming van Klein Bonaire nu en in de toekomst te garanderen is aan de Nederlandse bijdrage aan de aankoop van Klein Bonaire als voorwaarde verbonden dat het eilandgebied Bonaire zorg draagt voor de totstandkoming van een Eilandsverordening, waarin Klein Bonaire als beschermd natuurgebied is aangemerkt. Tevens dient het eilandgebied Bonaire het beheer en onderhoud van Klein Bonaire op te dragen aan een aparte beheersinstantie. Kosten van het beheer komen voor rekening van Bonaire.

In de koopakte is bovendien vastgelegd dat Klein Bonaire voor geen ander doel bestemd kan worden dan als beschermd natuurgebied en dat het eiland niet commercieel geëxploiteerd mag worden. Indien de koper Klein Bonaire wil doorverkopen of -geven dient ook de rechtsopvolger in te stemmen met bovenstaande punten (dit geldt voor elke opvolgende akte). Indien dit niet gebeurt kan er aanspraak gemaakt worden op een direct opeisbare boete van Nafl. 25 miljoen die ingezet zal worden voor het beschermen of verbeteren van het milieu dan wel de natuur met name voor Bonaire.

Op Bonaire wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een Eilandsverordening voor natuurbeheer en -bescherming. Van Nederlandse zijde wordt regelmatig geïnformeerd naar de stand van zaken. Als onderdeel van deze verordening zal Klein Bonaire als beschermd natuurgebied worden aangemerkt. Met het opstellen is reeds enige tijd geleden begonnen naar aanleiding van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming. In deze Landsverordening is vastgesteld dat de eilandgebieden voor 1 februari 2001 moeten beschikken over een Eilandsverordening voor natuurbeheer en - bescherming.

Het beheer van Klein Bonaire zal worden gecombineerd met het beheer van het goed beschermde Bonaire Marine Park. Het water rondom Klein Bonaire behoort reeds tot dit beschermde gebied. Het Bonaire Marine Park wordt beheerd door de NGO 'Stichting Natuurparken-Bonaire' bijgestaan door een begeleidingscommissie. In de begeleidingscommissie zijn de overheid, natuurbeschermingsinstanties en vertegenwoordigers van de toeristische sector vertegenwoordigd.

Zodra het beheer van Klein Bonaire formeel is overgedragen aan Stinapa zal het eiland, na een toets van het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, evenals het Bonaire Marine Park de status van Nationaal Park krijgen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie