Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Klacht tegen verrijking ten koste van sparende bevolking

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
donderdag 13 juli 2000

PERSBERICHT

De Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg heeft heden een klacht neergelegd bij zowel de Nederlandsche Bank als de Verzekeringskamer tegen de praktijken van Aegon's dochter Spaarbeleg, die zich verrijkt ten koste van de bij deze financiële dienstverlener sparende bevolking van Nederland.

Ten onrechte zijn bij het afsluiten van spaarovereenkomsten kosten die wel berekend worden verheimelijkt. Er blijkt een verplichte overlijdensrisicoverzekering te zijn waarvan de premie tot ca. 30 % van de maandelijkse inleg kan bedragen, waartegenover Aegon geen enkel risico op zich neemt. De verplichting van Aegon hierin, bestaat slechts uit het terugbetalen van de ingelegde gelden, verhoogd met een nominale rentevergoeding van 4% over de tijd van eerste inleg tot uitbetaling. Waarlijk een riante vergoeding voor de deelnemers.

Na protesten is Aegon bereid tot een geringe tegemoetkoming, die echter geenszins in de buurt komt van het gewin dat Aegon aan deze contracten overhoudt, zodat de spaarders moeten ageren tegen deze malafide praktijk, omdat het toch ongehoord is, dat als je denkt in een jaar NLG 1200,- te sparen, Aegon denkt dat je ook met NLG 840,- wel tevreden zal zijn.

Wij denken dat als uw bank dit zou doen, de wereld te klein zou zijn, maar Aegon doet het gewoon !!??

Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg.

contacten pers:
René Hutten
079-5933511
Peter Roeting
070-3287618
Wilko Rozenboom
0515-532695

Aan de Directie van de
Nederlandsche Bank N.V.
Westeinde 1

1017 ZN Amsterdam.

Geachte Dames, Heren,

Hierdoor vraag ik namens de Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg uw aandacht voor het volgende.

Door onze leden is geconstateerd dat het Spaarkasbedrijf, Spaarbeleg N.V. te Utrecht spaarovereenkomsten afsluit, waarbij ten tijde van het afsluiten verborgen wordt (werd) gehouden, dat een integraal onderdeel van deze overeenkomsten een overlijdensrisicoverzekering inhoudt. Voor deze verzekering wordt een premiebedrag op de maandelijkse stortingen van de spaarders in mindering
gebracht. De hoogte hiervan is variabel, maar kan oplopen tot een percentage van â: 30% van het maandelijks te sparen bedrag. Voor deze premie garandeert Spaarbeleg slechts een terugbetaling bij vooroverlijden van de gestorte premiebedragen, inclusief een vergoeding van 4% over de feitelijke looptijd.
Aangezien het naar onze mening een onterechte vermindering op de gestorte bedragen betreft en het door Spaarbeleg gelopen risico nihil is, verzoeken wij uw instelling een onderzoek in te stellen naar de werkwijze van deze dochteronderneming van Aegon Nederland N.V. te 's-Gravenhage, aangezien wij van mening zijn dat ten onrechte bedragen in mindering worden gebracht op de door de spaarders ingelegde gelden.

Aangezien Spaarbeleg N.V. zich mede bezighoudt met activiteiten die concurrent zijn aan de door de Handelsbanken geboden dienstverlening, nemen wij aan dat ook dit bedrijf onder uw toezicht valt en wij zouden dan ook graag van u vernemen of de door Spaarbeleg c.q. Aegon gevolgde handelswijze schuld veroorzaakt aan overtreding van voor banken geldende richtlijnen en zo ja wat uw instelling aan middelen kent om e.e.a. te redresseren.

Naar ons rechtvaardigheidsgevoel is het binnen de verhoudingen in Nederland toch ondenkbaar, dat als men bij een bank NLG 100,- stort om te sparen, deze bank na verloop van een jaar kan zeggen:je hebt geen 1200,- gespaard, maar slechts 840,-. Deze situatie zou zich naar ons inzicht niet moeten kunnen voordoen
Graag worden wij op de hoogte gebracht van uw bevindingen.
R.P.E Roeting

Voorzitter.

Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg,

Postbus 16219


25008E Den Haag

maandag 26 juni 2000

Aan de Directie van de Verzekeringskamer
J.F. Kennedylaan 32

7314 PS Apeldoorn.

Geachte Dames, Heren,

Hierdoor vraag ik namens de Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg uw aandacht voor het volgende.
Door onze leden is geconstateerd dat het Spaarkasbedrijf, Spaarbeleg N.V. te Utrecht spaarovereenkomsten afsluit, waarbij ten tijde van het afsluiten verborgen wordt (werd) gehouden, dat een integraal onderdeel van deze overeenkomsten een overlijdensrisicoverzekering inhoudt. Voor deze verzekering wordt een
inhouding gepleegd op de maandelijks afgesproken spaarbedragen. De hoogte hiervan is variabel maar kan oplopen tot een percentage van 30% van het spaarbedrag. Voor deze premie garandeert Spaarbeleg slechts een terugbetaling van de ingelegde gelden, verhoogd met een rente van 4% over de feitelijke looptijd.
Naar onze mening betreft het hier een onterechte vermindering van de spaarsom, waarbij wij veronderstellen dat de bovenbedoelde verzekering volstrekt overbodig is, aangezien immers Spaarbeleg de premiebetalingen al in haar bezit heeft en deze dus niet verzekerd behoeven te worden. Naar wij veronderstellen heeft uw instituut de taak de verzekeringsbedrijven in Nederland aan bepaalde criteria te toetsen en wij hopen dat daarbij aanwezig is een afspraak binnen deze bedrijvengroep om geen onnutte verzekeringen te verkopen.

Indien dit zo mocht zijn vernemen wij graag van u of u in staat bent deze praktijken te onderzoeken en of u maatregelen kunt nemen om deze praktijken tegen te gaan. Het komt ons voor dat hier ook strijd is met het tot voor kort in Nederland geldende verbod tot "koppelverkoop''. Voor zover wij kunnen beoordelen treedt Spaarbeleg, een volle dochter van Aegon Nederland N.V., buiten de normen die in de Nederlandse samenleving als acceptabel gelden omdat ten onrechte premies worden geïnd, waartegenover geen risico wordt gelopen.

Graag vernemen wij van u of uw instelling bereid en in staat is hier de consument ten dienste te zijn.

Hoogachtend,

R.P.E. Roeting
Voorzitter,
Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg
Postbus 16219

2500BE Den Haag

Meer informatie vindt U op : www.igr.nl/users/sroeting/belangen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie