Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsstandpunt rapport werkgroep loonbegrip

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: KABINETSSTANDPUNT RAPPORT WERKGROEP LOONBEGRIP..

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad

13 juli 2000

KABINETSSTANDPUNT RAPPORT WERKGROEP LOONBEGRIP

De ministerraad heeft ingestemd met de voorstellen van het rapport .Het loont de moeite . eenheid en eenvoud in de loonbegrippenUitvoering van de voorstellen kan de administratieve lasten voor werkgevers met enkele honderden miljoenen per jaar verlichten. Het rapport is op 18 april jl. uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid door een werkgroep onder voorzitterschap van drs. J. de Boer. De werkgroep was ingesteld door de Commissie Administratieve Lasten (Commissie-Slechte) die het kabinet adviseerde over een aanpak om de administratieve lasten te verlagen.

De ministerraad neemt de tweetraps-benadering uit het rapport over. De eerste trap betreft de vereenvoudiging en uniformering van het premieloon en uitkeringsloon binnen de werknemersverzekeringen. Hierbij zal worden gestreefd naar een zo uniform mogelijk loon, d.w.z. een loon dat zowel bruikbaar is als uitkeringsloon, als premieloon en als fiscaal loon. De ministerraad streeft er naar om de voorstellen die betrekking hebben op deze eerste fase begin 2001 aan de Kamer voor te leggen.
De tweede trap betreft aanbevelingen die leiden tot meer eenduidigheid tussen het nieuwe uitkeringsloon en premieloon enerzijds en fiscaal loon anderzijds. De ministerraad acht deze tweede trap van groot belang om een aanmerkelijke vermindering van de administratieve lasten te kunnen realiseren en zal er dan ook naar streven deze tweede trap nog in deze kabinetsperiode in wetgeving om te zetten.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken en Werkgelegenheid mede namens de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën het rapport met het kabinetsstandpunt naar de Kamer gestuurd.

RVD, 13.07.2000


13 jul 00 17:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie