Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Levensverzekeraars akkoord met aanpassing Code

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Levensverzekeraars akkoord met aanpassing Code

Levensverzekeraars hebben onlangs ingestemd met de aanbevelingen van het sectorbestuur om te komen tot verbetering van de Code Rendement en Risico. Over de voorstellen, die op hoofdlijnen aansluiten bij de bevindingen van de Toetsingscommissie en de commentaren van de Consumentenbond, zullen gesprekken worden gevoerd met betrokken stakeholders.

Dr. R.Th. Wijmenga (voorzitter van de commissie Inzichtelijkheid en werkgroep evaluatie Code) presenteerde voorstellen voor aanpassing van de Code, waarbij rekening is gehouden met de uitkomsten van het CMA-onderzoek en het jaarverslag van de Toetsingscommissie. Zo moeten de termen gemiddeld historisch rendement, resultaat na afslag en standaardfondsrendement worden vervangen door duidelijkere begrippen. De commissie stelt voor een nieuw begrip, vergelijkingsrendement, te introduceren. Dat is het rendement na aftrek van de beheerskosten. Dit heeft het voordeel dat kosten niet meer verschoven kunnen worden zodat producten onderling (beter) vergelijkbaar worden. De Code zou zodanig moeten worden aangepast dat ook de allernieuwste producten onder de werking vallen. Wat betreft het gebruik van indexreeksen, moeten straks de beheerskosten worden afgetrokken van de index. Bovendien mag dan ook geen historisch rendement worden opgevoerd als er geen relevante historie is. Ook moet duidelijker worden vermeld welke index gebruikt wordt.

De aanpassing van de Code zal in een breder verband worden gerealiseerd en geïmplementeerd. Daarbij zoekt het Verbond aansluiting met de evaluatie van de RIAV, de nota van het ministerie van Financiën en de introductie van een (nieuwe) risicomaatstaf. De werkgroep zal nu de voorstellen uitwerken. Op een volgende vergadering worden de concrete voorstellen nog ter goedkeuring voorgelegd. Tot er een nieuwe Code is, blijft de bestaande gehandhaafd, en worden uitingen van verzekeraars daaraan getoetst.

De ledenvergadering van de sector Leven stond helemaal in het teken van informatievoorziening aan de consument. De aanleiding was het verschijnen van het jaarverslag van de Toetsingscommissie Code Rendement en Risico en de uitkomsten van een consumentenonderzoek. H.J. Neeleman, voorzitter van de Toetsingscommissie, lichtte voor de aanwezigen de inhoud van het verslag en de opstelling van zijn commissie toe. Drs. R.H.M. van Steen van onderzoeksbureau CMA presenteerde vervolgens de belangrijkste uitkomsten van een door het Verbond geïnitieerd onderzoek onder consumenten over de vraag of zij via de code inzicht krijgen in de aard van het product en in de manier waarop rendement en risico van invloed zijn op toekomstige uitgaven. De conclusie van dit onderzoek is dat de Code in de kern zijn doel bereikt.

Het verslag van het CMA-consumentenonderzoek naar de effecten van het gebruik van de Code Rendement en Risico is op te vragen bij het Informatie en Documentatiecentrum van het Verbond, telefoon 070 - 3338777.

Bondig, 13 juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie