Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Griffier Provincie Groningen legt functie neer

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 13 juli 2000 Persbericht nr. 144

Aanpassingen in organisatie Provincie leiden tot Neerleggen van functie van de heer L.P.A. van Kats als Griffier van de Provincie Groningen

De provincie wil het aanpassingsvermogen van de organisatie versterken. Dit om vorm te kunnen geven aan de ambities in het bestuursprogramma, maar ook om het hoofd te kunnen bieden aan een voortdurend veranderende omgeving.
Daartoe heeft het College van Gedeputeerde Staten op dinsdag 4 juli jongstleden besloten een aantal veranderingen op het gebied van aansturing van de organisatie te willen realiseren. Het Management Team (directie bij de provinciale organisatie) zou zich meer moeten richten op het aansturen van het concern als geheel en daarnaast sparring partner moeten zijn voor het college van Gedeputeerde Staten bij strategische beleidszaken.

Gedeputeerde Staten hebben ondermeer besloten dat de huidige functie van de heer Van Kats, bestaande uit de functie Griffier der Staten en directeur van de Dienst Centrale Ondersteuning, wordt gesplitst. De Griffier krijgt dan naast de ondersteuning van de bestuursorganen (CdK, GS, PS) een belangrijke rol als voorzitter van het Management Team in de nieuwe vorm. De reden voor de splitsing is dat het College vindt dat de combinatie van de verzwaarde functies in de toekomst een te zware last zou zijn voor een persoon.

Over de gevolgen van deze functiewijzigingen heeft nader overleg plaatsgevonden tussen het College van Gedeputeerde Staten en de heer Van Kats. De uitkomst daarvan is dat zij gezamenlijk tot de conclusie gekomen zijn dat de heer Van Kats zijn huidige functie als Griffier per 1 februari 2001 zal neerleggen. Als ambtenaar in algemene dienst van de Provincie Groningen zal de heer Van Kats beschikbaar blijven voor in- en externe opdrachten van het College van Gedeputeerde Staten. Ook kan de heer van Kats uit eigen beweging werkzaamheden verrichten voor derden. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om de heer Van Kats te ontheffen uit zijn functie als Griffier der Staten.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr. J.R. Visser, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316 41 19.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie