Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ordina verwerft positie op markt sociale zekerheid

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ordina Beheer NV

Utrecht, 13 juli 2000

Ordina verwerft substantiële positie op markt van sociale zekerheid en pensioenen door acquisitie van Relan ICT BV.

Ordina NV heeft vandaag een intentieverklaring getekend voor de verwerving van een 100% belang in Relan ICT BV.

Relan ICT is een van de grootste leveranciers van ICT-diensten in de Nederlandse sociale zekerheidsmarkt. Relan ICT BV verzorgt als de preferred supplier de informatisering en de spraak- en datacommunicatie voor de publieke en private delen van de gehele Relan-organisatie. De dienstverlening van Relan ICT bestaat uit consultancy, systeemontwikkeling en exploitatie en beheer van applicaties en infrastructuur. Relan ICT combineert deze competenties met ruime kennis en ervaring op het gebied van de sociale zekerheid, pensioenen en arbo- en reïntegratiebedrijven. Op dit moment zijn bij Relan ICT circa 575 medewerkers actief, waarvan circa 375 in vaste dienst.

Ronald Kasteel, voorzitter Raad van Bestuur van Ordina NV over de voorgenomen acquisitie: "De overname van Relan ICT past uitstekend in de strategische ambities van Ordina, waarin het bouwen aan lange termijn business partner relationships met klanten bij wie ICT een essentiële bijdrage levert aan de ondernemingsdoelstellingen, centraal staat. Voor Ordina is de overname van Relan ICT een belangrijke stap op weg naar verbreding en verdieping van onze positie in de markt van sociale zekerheid en pensioenen. De complexiteit van de processen bij uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid neemt toe. Daarnaast is er een duidelijke groei waarneembaar op het terrein van flexibele employee benefits. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat sprake is van een snelgroeiende vraag naar dienstverlening op het gebied van ICT in de markt van sociale zekerheid en pensioenen. Relan ICT beschikt over uitstekende kennis van de sociale zekerheids- en pensioenenmarkt, zowel ten aanzien van de primaire processen, de relevante ontwikkelingen als de klanten. Ordina biedt hoogwaardige dienstverlening op het raakvlak van ICT en business, ook in aanverwante markten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan employee benefits, inkomensverzekeringen en e-business. Samen met Relan ICT kunnen wij een grote bijdrage leveren aan het succes van ons beider klanten."

Voor Relan ICT is de aansluiting bij Ordina een logische stap, gelet op de ontwikkelingen binnen het sociale zekerheidsstelsel. Algemeen directeur van Relan ICT BV. Hans Snijders: "Wij hebben voor Ordina gekozen omdat wij ervan overtuigd zijn binnen de Ordina-organisatie een uitstekende verdere ontwikkeling door te kunnen maken. De cultuur en ambities van Ordina passen uitstekend bij Relan ICT en haar doelstellingen. Door een gerichte samenwerking binnen de Ordina Groep te realiseren, zal een verdergaande klant- en oplossingsgerichte werkwijze mogelijk zijn. Dit leidt tot continuïteit en verdere verbetering van onze dienstverlening en daarmee ook tot nieuwe uitdagingen voor onze medewerkers."

Door de belangrijke wijziging van het sociale zekerheidstelsel en de voorgenomen vorming van een centraal uitvoeringsorgaan voor de werknemersverzekeringen (UWV) ontstaan zeer interessante mogelijkheden voor Ordina en Relan ICT. De huidige uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid gaan op in dit UWV. Het is de gezamenlijke ambitie van Ordina en Relan ICT om ook op de langere termijn een belangrijke, full service ICT-dienstverlener te zijn richting het toekomstige UWV en uit dien hoofde een zichtbare bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op ICT-gebied ten aanzien van de uitvoering van sociale verzekeringswetten.

Relan ICT realiseerde in 1999 een omzet van ruim EUR 90 miljoen. Ten aanzien van de netto marge van Relan ICT geldt dat deze op dit moment fors lager ligt dan de netto marge die Ordina in 1999 realiseerde. Ordina ziet echter, tezamen met de directie van Relan ICT, mogelijkheden de netto marge van Relan ICT de komende jaren te verbeteren.

Dientengevolge verwacht Ordina dat, na volledige consolidatie van Relan ICT, haar netto marge een stijgende lijn zal vertonen. De koopprijs van alle aandelen in Relan ICT zal aan verkoper worden voldaan door levering van nieuw uit te geven aandelen Ordina NV, met een lock-up ten aanzien van de verhandelbaarheid van die aandelen. De verwatering ten gevolge van onderhavige transactie zal naar verwachting ruim 3,5% bedragen. In het licht van het vorenstaande wordt voor het jaar 2000 ingevolge de onderhavige transactie een beperkt positief effect op de winst per aandeel Ordina NV verwacht.

Partijen hebben het voornemen de transactie rond 1 oktober 2000 af te ronden. Nadat de transactie is afgerond, zal Relan ICT de Ordina-naam gaan dragen.

Over Relan

Relan is in 1998 voortgekomen uit een krachtenbundeling van de Cadans Groep en de Stigas GUO Groep. Relan verzorgt voor ondernemingen en werknemers een volledig en samenhangend pakket van producten en diensten op het gebied van werk, inkomen en arbeidsomstandigheden. Relan bestaat uit werkmaatschappijen die zowel publieke als private diensten en producten aanbieden op het gebied van arbeid, zorg en zekerheid. De publieke dienstverlening wordt verricht door de uitvoeringsinstellingen Cadans en GUO die zorg dragen voor de uitvoering van sociale verzekeringswetten voor de bij Relan aangesloten werkgevers. Momenteel zijn dit er circa 155.000 met in totaal circa 1,8 miljoen aangesloten medewerkers. De private dienstverlening betreft aanvullende diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheidspreventie, de administratie en het beheer van pensioen-, VUT- en bedrijfstakregelingen en de administratie van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Vorige maand hebben Relan en Interpolis een intentieverklaring getekend om hun private activiteiten te bundelen.

Over Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt momenteel ruim 3.150 medewerkers.

Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken. Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business-consultancy, ICT-consultancy, ERP-consultancy en -beheer, applicatieontwikkeling en -beheer en het ontwikkelen van embedded software.

Het aandeel Ordina NV is genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs en is opgenomen in de Amsterdam Midkap-index.

Woordvoerder: Ronald Florisson

telefoon 030 -2 984 101
mobiel 06 - 2 505 4634
E-mail: (ronald.florisson@ordina.nl)

Ordina NV
Vivaldiplantsoen 100
3533 JE UTRECHT
telefoon 030-2 984 184
www.ordina.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie