Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedgekeurd bestemmingsplan gemeente Ede: NUON-schakelhuis

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Goedgekeurd bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 13 juli 2000 tot en met
23 augustus 2000 het onderstaande goedgekeurde bestemmingsplan ter in-zage ligt:

Partiële herziening bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied "Omgeving Edeseweg-Vijfsprongweg"
Deze partiële bestemmingsplanherziening beoogt de planologische basis te leggen voor het oprichten van een NUON-schakelhuisje nabij de kruising van de Edeseweg, de Vijfsprongweg en de Roekelse-weg te Wekerom.

Op 29 juni 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dit bestemmingsplan goed-gekeurd.
Er zijn geen bedenkingen bij Gedeputeerde Staten ingediend.
Dit goedgekeurde bestemmingsplan alsmede het goedkeuringsbesluit ligt ter visie bij de
informatie-balie "Bou-wen, Wo-nen en Milieu" in het stadskantoor "De Doelen", Raadhuisplein 2 te Ede.
De informatie-balie is van maan-dag t/m don-derdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdagen van 9.00 tot 20.00 uur.
Een beroepschrift kan worden ge-zonden aan de Raad van State in-dien:
- tijdig bij Gedeputeerde Staten een bedenking kenbaar is gemaakt.
- overtuigend aangetoond kan wor-den dat men redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om
tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten ken-baar te maken.
Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn worden ge-stuurd naar de Afdeling
Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State, postbus 200-19, 2500 EA Den Haag.
De beroepstermijn begint op 13 juli 2000 en eindigt op 23 augustus 2000.

Na deze termijn van zes weken wordt het goedkeuringsbesluit onherroepelijk, tenzij bin-nen deze
ter-mijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt inge-diend bij de Voorzitter van de Afdeling
Be-stuurs-recht-spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Ede, 12 Juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie