Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VBTB-voorbeeldbegrotingen 2000 Algemene Rekenkamer

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer


VBTB-voorbeeldbegrotingen 2000

13 juli 2000 (Over het rapport)

Persbericht

Stap gezet in nieuwe manier van begroten

"Beleidsdoelen moeten concreter in de begrotingen van de ministeries worden opgenomen. Ook moet er een duidelijke samenhang zijn tussen de gestelde doelen en de prestatiegegevens. Hierdoor kan de Tweede Kamer haar bevoegdheid om de begroting vast te stellen en de inkomsten en uitgaven te controleren (het budgetrecht) beter uitoefenen." Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport VBTB*-voorbeeldbegrotingen 2000, dat zij op 13 juli publiceert.

De Rekenkamer heeft op verzoek van de Tweede Kamer een analyse gemaakt van zogenoemde 'voorbeeldbegrotingen'. Dit zijn begrotingen die de ministeries hebben opgesteld op basis van de gegevens voor
2000; ze dienen als een soort oefening met de nieuwe wijze van begroten.

Met de voorbeeldbegrotingen is een volgende stap gezet in het proces naar een nieuwe manier van begroten en verantwoorden van het Rijk. Hiertoe heeft de Tweede Kamer in 1998 het initiatief genomen. Op de derde dinsdag van mei van dit jaar bracht de Rekenkamer al een reactie uit op de regeringsnotaVoortgangsrapportage VBTB*.

(* Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording)

Conclusies Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt en stimuleert de departementen en de Tweede Kamer in het streven naar een betere wijze van begroten en verantwoorden. Centrale vraag in het onderzoek van de Rekenkamer was of de nieuwe opzet van de begrotingen de Tweede Kamer uiteindelijk beter in staat stelt haar controlefunctie uit te oefenen.

De Rekenkamer heeft onderzocht of de voorbeeldbegrotingen antwoord geven op de vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Meer dan voorheen zullen in de begrotingen-nieuwe-stijl beleid, prestaties en geld aan elkaar gekoppeld zijn. Per beleidsdoel moet de begroting concrete informatie geven over de doelgroepen van het beleid, de beoogde streefwaarden, de prestatiegegevens, het tijdpad en de middelen.

De conclusie van de Rekenkamer is dat de ministeries met hun voorbeeldbegrotingen een goede eerste stap hebben gezet in een volwaardige beleidsbegroting. In het algemeen is ze van mening dat politieke prioriteiten duidelijker herkenbaar moeten zijn in de beleidsartikelen binnen de begroting, zodat de Tweede Kamer beter kan sturen en controleren op de beleidsprestaties. Wel maakt de Rekenkamer per ministerie inhoudelijke opmerkingen over de voorbeeldbegrotingen.

De vaste Kamercommissies zullen de voorbeeldbegrotingen vlak na het zomerreces behandelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie