Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over samenwerkingsprotocol Antillen

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over de ondertekening van een samenwerkingsprotocol op de Antillen
Een parlementair stuk bij het onderwerp Nederlands beleid
13 juli 2000
De Tweede Kamerleden Gortzak en Van Oven (beiden PvdA) hebben op
14 juni vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ondertekening van een samenwerkingsprotocol op de Antillen. Op 13 juli zijn deze vragen beantwoord.
1. Vraag
Is het bericht (Amigoe dd 9 juni 2000: IMF eis geldt ook voor sociale ontwikkeling) waar dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ondertekening van een samenwerkingsprotocol op het gebied van sociale ontwikkeling op de Antillen heeft uitgesteld?

2. Vraag
Is het bericht (Amigoe 9 juni 2000: De voorlichter van staatssecretaris Vliegenthart was niet voor toelichting bereikbaar) waar dat de directeur-generaal Welzijn en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al op 25 april 2000 heeft geschreven dat wij het over vorm en inhoud van de samenwerking eens zijn?

1 en 2 Antwoord
Al in januari van dit jaar heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in beginsel ingestemd met een samenwerkingsprotocol op het terrein van sociale ontwikkeling tussen haar ministerie en het Departement van Welzijn, Gezins- en Humanitaire Zaken van de Nederlandse Antillen. Eind maart werd het reeds door de Antilliaanse minister ondertekende protocol voor medeondertekening ontvangen. Op 25 april jl. heeft de Directeur-generaal Welzijn en Sport van het ministerie van VWS een brief verstuurd aan de Directeur van het Departement van Welzijn, Gezins- en Humanitaire Zaken, waarin werd vastgesteld dat "wij het over vorm en inhoud van de samenwerking eens zijn". In die brief werd ook gemeld dat de medeondertekening enige vertraging zou oplopen in verband met de gewenste stroomlijning van de personele en financiële inzet vanuit Nederland ten einde deze te kunnen laten sporen met het herstelprogramma.

3. Vraag
Betekent het uitstel van ondertekening de facto dat de reguliere ontwikkelingshulpfondsen voor projecten op het gebied van sociaal beleid (in het kader van het samenwerkingsprotocol), niet kunnen worden aangeboord totdat een akkoord met het IMF is bereikt?
3. Antwoord
Nee. De besteding van de reguliere ontwikkelingsgelden ten laste van Hoofdstuk IV is niet gerelateerd aan een akkoord met het IMF. De reguliere ontwikkelingsgelden worden besteed op basis van de met de regering van de Nederlandse Antillen overeengekomen prioriteiten.

4. Vraag
Is het waar dat, zoals in het Amigoe-bericht (Amigoe dd 9 juni
2000: IMF eis geldt ook voor sociale ontwikkeling) wordt gesuggereerd, de directeur-generaal Koninkrijksrelaties heeft aangedrongen op uitstel van ondertekening van het protocol in afwachting van een akkoord met het IMF? Zo ja, hoe valt dat dan te rijmen met de bereidverklaring van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (8 juni 2000) tot medewerking aan een urgentieprogramma voor het jeugdbeleid van het Antilliaanse kabinet?

4. Antwoord
Nee. De Directeur Koninkrijksrelaties heeft niet aangedrongen op uitstel van ondertekening van dit protocol. Wel heeft hij eerder dit jaar aandacht gevraagd voor de relatie tussen de ondertekening van samenwerkingsprotocollen en het herstelprogramma, en verzocht om enige terughoudendheid waar het de ondertekening van nieuwe samenwerkingsprotocollen betreft. De brief van de Directeur-Generaal Welzijn en Sport van 25 april 2000 had dan ook als achtergrond dat op ambtelijk niveau werd overwogen of deze algemene terughoudendheid betekenis moest hebben voor de medeondertekening van het Protocol Sociale Ontwikkeling.
5. Vraag
Bestaan er bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mogelijk andere bezwaren tegen het samenwerkingsprotocol? Zo ja, welke?

5. Antwoord
Nee. Het kabinetsbeleid om de samenwerkingsmiddelen gericht in te zetten op prioritaire terreinen betekent niet dat er geen samenwerking mogelijk is op niet-prioritaire terreinen wanneer deze vormen van samenwerking door het betrokken vakdepartement voor eigen rekening worden genomen. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hecht groot belang aan vormen van samenwerking tussen Nederlandse en
Nederlands-Antilliaanse vakdepartementen. Bedoelde samenwerkingsafspraken dienen gerelateerd te zijn aan de kerntaken van de departementen. Dat is hier het geval.

6. Vraag
Indien het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties geen invloed heeft uitgeoefend op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ondertekening van het samenwerkingsprotocol uit te stellen, vanwege een IMF-akkoord of om andere redenen, is de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan bereid dat aan zijn ambtgenote van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee te delen, zodat alsnog tot ondertekening kan worden overgegaan?

6. Antwoord
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft inmiddels besloten het samenwerkingsprotocol mede te ondertekenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie