Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over camera's in de rechtzaal

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie over cameras in de rechtzaal

Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 14:17


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 13 juli 2000

Tijdens het algemeen overleg met de Vaste Commissie voor Justitie van
21 maart j.l. over camera's in de rechtszaal, heb ik u toegezegd te inventariseren welk (internationaal) onderzoek is verricht naar de invloed van de aanwezigheid van camera's in de rechtszaal:
op het gedrag van procesdeelnemers;

op het voorkomen dat delicten worden gepleegd door de justitiabele (generaal-preventieve werking van camera's).

Een lijst met relevante literatuur is als bijlage opgenomen. Uit deze lijst blijkt dat, voor zover mij bekend, weinig empirisch/psychologisch onderzoek is verricht naar de invloed van televisie op procesdeelnemers dan wel justitiabelen.

Uit deze literatuur kan in het algemeen de conclusie worden getrokken dat de invloed van de aanwezigheid van camera's ten aanzien van bovengenoemde aspecten waarschijnlijk aanwezig is, maar dat niet kan worden vastgesteld in welke mate dit exact het geval is.

Een belangrijke oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat het gedrag van mensen in de rechtszaal door zoveel verschillende factoren gelijktijdig wordt bepaald, dat het niet mogelijk is daar één factor uit te lichten en de invloed daarvan op kwalitatieve of kwantitatieve wijze geïsoleerd vast te stellen.

Aan de andere kant is zeer onwaarschijnlijk dat onderzoek zou uitwijzen dat de aanwezigheid van camera's in de rechtszaal geen enkele invloed heeft op het gedrag van procesdeelnemers dan wel de justitiabele.

Daarvan uitgaande kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van camera's in de rechtszaal het gedrag van procesdeelnemers dan wel de justitiabele zal beïnvloeden, zij het dat de mate waarin niet exact kan worden vastgesteld. Gelet op de geringe kans dat aan een uit te voeren omvangrijk psychologisch onderzoek, om de hiervoor vermelde redenen, specifieke beleidsconclusies of maatregelen in de sfeer van nadere regelgeving kunnen worden verbonden, zie ik van het entameren van verder onderzoek in deze richting af.

Ik hoop u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht.

De Minister van Justitie,

Bijlage

Beknopt literatuuroverzicht:


- R. Cahill; M. O'Neill - TV or not TV: the question of the use of technology in courts where childeren are witnesses, in: Childeren as witnesses: proceedings of a conference held 3-5 May 1988, p. 101-106;

- C. Lassiter - TV or not TV - that is the question, Journal of Criminal law and criminology 1996, p. 928-1001;

- A.J.M. Machielse - Recht op TV, Trema 1993, p. 472-477;

- L. Matthijssen - Courtroom 21, Recht &Electronische Media, 1997, p.
20 en p. 21;


- R. Pagano - Recht op TV; een onderzoek naar de toelating van televisiecamera's tot de openbare rechtszitting, diss. Arnhem 1992.

- O. Scholten - Media, misdaad en strafrecht: over openbaarheid en publiciteit rond strafrechtspleging; Delikt & Delinkwent 1998, p.
901-919;

M.S. Groenhuijsen - Openbaarheid en publiciteit in strafzaken, Delikt


- G. Wolf - Gerichtsberichterstattung: künftig 'live' im Fernsehen?, Zeitschrift für Rechtspolitik, 1994, p. 187-192.
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie