Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, Vrijstellingen en andere vergunningen in Ede

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, Vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 13 juli 2000 liggen gedurende drie weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor eenieder ter inzage bij het infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu , stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 te Ede, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom

* vergroten en veranderen van de woning Van Wijnbergenstraat 7 : BZ
- 20000727

* vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 4 : BZ - 20000729

* vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 2 : BZ - 20000730

* bouwen van een atelier Selterskampweg 49 : BZ - 20000757
Ede

* vergroten en veranderen van de woning Slunterweg 53 : BZ - 20000734

* vergroten en veranderen van de woning Juliana van Stolberglaan 26 : BZ - 20000735

* bouwen van een zwembad Heremeijesteeg 13 : BZ - 20000736
* vergroten van een berging Parkweg Ongenummerd : BZ - 20000737
* bouwen van prefab- units Nieuwe Kazernelaan 2 : BZ - 20000739
* vergroten en veranderen van de woning Langenberglaan 15 : BZ - 20000740

* vergroten en veranderen van een garage/berging van Heutszlaan 41 : BZ - 20000741

* vergroten en veranderen van de woning Ruijsstraat 21 : BZ - 20000742

* vergroten en veranderen van de woning Jongkindstraat 26 : BZ - 20000743

* bouwen van een toilet- unit Nieuwe Kazernelaan 2 : BZ - 20000759
* bouwen van een berging Stationsweg 74 : BZ - 20000761
* vergroten en veranderen van de woning Derk Wiggersstraat 8 : BZ - 20000762

* vergroten en veranderen van de woning Herenhof 22 : BZ - 20000764
Harskamp

* vergroten en veranderen van een garage Heyenerf 25 : BZ - 20000760
Lunteren

* vergroten van 2 mestklaverstallen Ruitenbeekweg 63 : BZ - 20000728
* vergroten van een agrarische schuur Loenhorsterweg 7 : BZ - 20000731

* bouwen van een schuur Ruitenbeekweg 9 : BZ - 20000733
* bouwen van hekwerk tbv GSM-installatie Meulunterseweg Ongenummerd : BZ - 20000744

* bouwen van een garage Bruinhorsterpad 13 : BZ - 20000758
* bouwen van een garage/ berging Renswoudsestraatweg 54 : BZ - 20000763

Otterlo

* bouwen van een lantaarnpaal Kruislaan 1 : BZ - 20000738
Melding

Ede

* vergroten en veranderen van de woning Lichtenbeek 30 : BZ - 20002167

* Sloopvergunning

Lunteren

* slopen van de woning Engweg 21 : BZ - 20003161
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN Vanaf 13 juli 2000 kan eenieder gedurende drie weken zijn zienswijze over een ingediende aan-vraag om ver-gunning, melding of vrij-stel-ling schriftelijk of mondeling naar voren bren-gen.


2. PROCEDURES

Het plan bestaat toe-passing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouw-plan-nen en/of aanvragen om vrijstelling.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan (art. 19, lid 3 W.R.O.) voor het bouw-plan van

EDE


1. D. de Jong voor het vergroten en veranderen van de woning Lichtenbeek 30; BZ-2000-2167; er zal woonruimte worden gebouwd binnen tien meter van de achtererfgrens.

EDERVEEN


2. J. Veldhuizen voor het geheel vernieuwen van de garage/berging Buurtdwarsweg 7; BZ-2000-0277; de maximum goothoogte zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 13 juli 2000 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren bren-gen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.
B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend be-stem-mingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE


1. G. Bouw en G. van de Kraats voor het bouwen van kantoor met 2 bedrijfsruimten Neonstraat; BZ-1999-1265; de maximum bouwhoogte zal worden overschreden;

2. F.J.A. v.d. Nieuwendijk voor het vergroten en veranderen van de woning Verlengde Maanderweg 82; BZ-2000-0117; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

3. W. Maassen voor het bouwen van een woning met berging c.a. Schaapsweg 51a; BZ-2000-0241; er zal een berging worden gebouwd op het erf naast de woning en de maximum boeihoogte zal worden overschreden;

4. B.A. Romein voor het vergroten en veranderen van de woning Pienemanstraat 23; BZ-2000-0401; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming erf(s);

5. J. Copier voor het vergroten en veranderen van de woning Korenbloemlaan 14; BZ-2000-0472; er zal kantoor-/praktijkruimte worden gebouwd bij een woning;

6. J.A. de Roo voor het vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 41; BZ-2000-0563; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijperceelsgrens;

7. W. Schuurman van Rouwendaal voor het vergroten en veranderen van de woning en bouwen van garage/berging Buurtscheuterlaan 33; BZ-2000-0638; er zal een garage worden gebouwd op het erf naast de woning en de maximum boeihoogte zal worden overschreden;
8. B. Schurink voor het vergroten en veranderen van de woning Sweelincklaan 54; BZ-2000-0676; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;

9. W.C. Groeneveld voor het vergroten en veranderen van de woning Slunterweg 53; BZ-2000-0734; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
10. J. van de Brandhof voor het vergroten en veranderen van de woning D. Wiggerstraat 8; BZ-2000-0762; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

BENNEKOM

11. A. van Mulligen voor het vergroten en veranderen van de woning Heerdlaan 7; BZ-2000-0509; de maximum boeihoogte van de berging zal worden overschreden;
12. Bouwbedrijf Van Ree voor het veranderen van een recreatiewoning Horalaan, kavel 920; BZ-2000-0578; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
13. Gebr. V.d. Broek voor het bouwen van een werktuigenberging + hooi- en stro-opslag Lange Rijnsteeg 2; BZ-2000-0598; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 13 juli 2000 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren bren-gen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN

Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:
Ede

* vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 31 : BZ - 20000149

* vergroten en veranderen van de woning Oortveldlaan 26 a : BZ - 20000384

* vergroten en veranderen van de woning Veldhuizerweg 27 : BZ - 20000395

* vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 61 : BZ - 20000416

* bouwen (arch.Ganzevoort/Lafeber en arch. de Jong) van 19 woningen (vrijstaande) Echobos Ongenummerd :

* bouwen (vlek A, scherf 2,7 en 9) van 116 bergingen Kernhemseweg Ongenummerd : BZ - 20000441

* vergroten en veranderen van de woning Martin Luther Kingstate 85 : BZ - 20000473

Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom

* bouwen van een blokhut Van Rouwenoortstraat 4 : BZ - 20002160
* bouwen van een schuurtje Hofrustlaan 29 : BZ - 20002161
* vergroten van de berging Vossenweg 16 : BZ - 20002163
* bouwen van een berging Mariënhoven 98 a : BZ - 20002164
* bouwen van een tuinhuisje Ganzerik 9 : BZ - 20002165
Ede

* vergroten en veranderen van de woning Schaapsweg 103 : BZ - 20002117

* vergroten en veranderen van de woning Mr. Calspark 10 : BZ - 20002155

* bouwen van een berging Gerard Doustraat 60 : BZ - 20002156
Lunteren

* vergroten en veranderen van de woning Meulunterse Engweg 2 : BZ - 20002159

Sloopvergunning Vergunning is verleend voor het slopen van: Bennekom
* slopen van de garage-berging en van de achtergevel van de woning Vernylaan 4 : BZ - 20003143

Ede

* gedeeltelijk slopen van voormalig marnix college Raadhuisstraat 2 : BZ - 20003136

* gedeeltelijk slopen van voormalig marnix college Raadhuisstraat 2 : BZ - 20003137

* slopen van een plafond in stookruimte Goudenstein 9 : BZ - 20003141

* slopen van een ged. van het restaurant Bennekomseweg 24 : BZ - 20003147

Harskamp

slopen van een vleeskalverenstal Laarweg 27 : BZ - 20003128

slopen van loods geb. 152, loods geb. 166 Otterloseweg 5 : BZ - 20003131 Lunteren

* geheel slopen van de berging/stal Meulunterseweg 110 : BZ - 983108
* slopen van een varkensschuur Klomperweg 125 : BZ - 20003132
Wekerom

* slopen van een opslagruimte Otterloseweg 68 : BZ - 20003142
* slopen van de woning Matenweg 13 : BZ - 20003145
BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een mel-ding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.
REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wet-houders, p/a hoofd Vergunnin-gen en Handhaving, Post-bus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via telefoonnummer 0318 - 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 12 Juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie