Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Termijn verlengd voor Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW over adviescommissie duaal ontslagstelsel
Gemaakt: 20-7-2000 tijd: 17:17


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 juli 2000

./. Ter kennisneming zend ik u, mede namens de Minister van Justitie, een afschrift van de brief aan de voorzitter van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel inzake de verlenging van de termijn waarbinnen de commissie haar advies zal uitbrengen.

Ik vertrouw u hiermede naar genoegen te hebben ingelicht.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

De Voorzitter van de Adviescommissie

Duaal Ontslagstelsel

Prof. Mr. M.G. Rood

Koninginneweg 156


1075 EE Amsterdam

's-Gravenhage, 13 juli 2000

Geachte heer Rood,

In antwoord op uw bovenvermelde brief, deel ik u - mede namens mijn ambtgenoot van Justitie - mede, dat wij kunnen instemmen met de door u gevraagde verlenging van de termijn waarop de commissie haar advies zal uitbrengen.

Naar ik heb vernomen zal het advies door uw commissie op 15 november a.s. aan de Minister van Justitie en mij worden aangeboden. In verband hiermede en met het oog op de noodzakelijke administratieve afronding en financiële verantwoording van de werkzaamheden van uw commissie ga ik er vanuit, dat het mandaat van de commissie op


31 december 2000 definitief zal kunnen eindigen en dat binnen deze periode de schriftelijke verantwoording, als bedoeld in artikel 7 van het instellingsbesluit, zal hebben plaatsgevonden. Anders dan in uw brief vermeld kan - naar ik eveneens heb vernomen - hierbij inmiddels worden volstaan met een op termijn tot twee stafleden beperkte secretariële ondersteuning van de commissie.

Ik vertrouw erop dat u hiermee akkoord bent en wens u en uw commissie wijsheid toe bij de voltooiing van het advies.

Hoogachtend,

de Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie