Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Definitieve milieuvergunning Vogelasiel in Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Definitieve milieuvergunning Vogelasiel, Haarlemmerstraatweg 12

Het college van B&W hebben een definitieve milieuvergunning vastgesteld ten behoeve van het vogelasiel gelegen aan de Haarlemmerstraatweg 12 te Oegstgeest. Ter inzage
De definitieve vergunning met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 juli 2000 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VROM, Rhijngeesterstraatweg 13. U kunt de stukken inzien op werkdagen tussen 08.30 tot 12.30 uur. Inzage op donderdagavond tussen 19.00 en
20.00 uur is mogelijk na telefonische afspraak. Beroep
Gedurende genoemde termijn staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor belanghebbenden: a. die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Na afloop van de beroepstermijn wordt de hiervoor bedoelde vergunning onherroepelijk van kracht, tenzij iemand een beroepschrift heeft ingediend en een verzoek heeft gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om schorsing heeft al schorsende werking. Een beroepschrift moet in tweevoud worden toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden; een bedrag van f 225,00 moet worden gestort op postrekeningnummer
507590 ten name van de Griffie van de Raad van State. Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij toewijzing van dit verzoek mag van de vergunning geen gebruik gemaakt worden totdat in beroep is beslist. De aan een dergelijk verzoek verbonden kosten bedragen f 225,00.
Meer informatie:
Afdeling VROM, dhr. P. Binnendijk, telefoon (071) 51 91 789.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie