Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen medicijnen voor ontwikkelingslanden

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over goedkope medicijnen voor ontwikkelingslanden
Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 11:51


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juli 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden op de vragen, gesteld door de Kamerleden Ter Veer en Hoekema, die mij werden toegestuurd op 29 juni jl. onder nummer 2990013300.

Naar aanleiding van uw vraag over een brief van Eurocommissaris Brittan aan de

Zuid-Afrikaanse vice-president Mbeki kan ik u het volgende melden. Eurocommissaris Brittan heeft inderdaad in maart 1998 een brief aan de toenmalige Zuid-Afrikaanse

vice-president Mbeki geschreven. De brief betrof een Zuid-Afrikaans wetsvoorstel, de zogenaamde «Medicines and Related Substances Control Act (MRS)». In deze brief uitte de heer Brittan zijn zorg over de mogelijke onverenigbaarheid van dit MRS-wetsvoorstel met de internationale verplichtingen die Zuid-Afrika op zich heeft genomen in het kader van het WTO TRIPs-verdrag. Tevens signaleerde hij dat het voorstel mogelijk conflicteerde met de doelstellingen van het destijds in onderhandeling zijnde handels- en samenwerkingsakkoord tussen Zuid-Afrika en de EU en sprak hij zijn bezorgdheid uit over de mogelijke negatieve gevolgen voor de Europese farmaceutische industrie. Daarbij erkende de heer Brittan het legitieme streven van Zuid-Afrika om medicijnen tegen redelijke kosten ter beschikking te kunnen stellen.


2 Bij mijn weten heeft de Europese Commissie geen andere vergelijkbare stappen ondernomen.


3 De Europese Commissie heeft het Zuid-Afrikaanse wetsvoorstel in februari 1998 in het handelspolitieke comité 113 genoemd zonder het comité te raadplegen over het versturen van een brief. De delegaties wisten niet dat de Europese Commissie dit onderwerp zou opbrengen dus konden ter zake geen standpunt innemen. Vervolgens heeft de Europese Commissie op eigen verantwoordelijkheid de brief aan de Zuid-Afrikaanse vice-president Mbeki opgesteld en verstuurd. Gezien het politiek gevoelige karakter van de materie wil ik er in de toekomst op toezien dat de Europese Commissie niet zonder voorafgaand overleg dergelijke brieven namens de EU uitstuurt.

4 De regering hecht sterk aan het verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en het vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare medicijnen. Het internationale beleid hiertoe wordt primair vorm gegeven in het kader van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder meer via de opstelling van de lijst van zogenaamde «essential drugs». Voor meer dan 90% van de geneesmiddelen op de WHO-lijst geldt dat deze vrij zijn van octrooirechten. Bij deze geneesmiddelen vormen niet de prijzen de belangrijkste barrière bij de verkrijgbaarheid. Prijs vormt vooral een barrière voor geoctrooieerde geneesmiddelen die niet op de lijst staan maar toch van belang zijn voor de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (met name Aids-remmers).
De regering heeft voorafgaand aan de Ministeriële Conferentie van Seattle al aangegeven aandacht te willen schenken aan de relatie tussen het TRIPs-verdrag enerzijds en de toegang van ontwikkelingslanden tot «essential drugs» en het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie ter zake anderzijds. Dit hoeft in beginsel niet te leiden tot het openbreken van het WTO TRIPs-akkoord. Prijsdalingen kunnen ook binnen het kader van het TRIPs-akkoord nagestreefd worden. Het TRIPs-akkoord voorziet namelijk in de mogelijkheid van het toekennen van zogenaamde dwanglicenties of door bevordering van parallelle importen uit derde landen waar de prijzen van geneesmiddelen lager liggen. Op instigatie van een aantal lidstaten, waaronder Nederland, en na druk van verschillende non-gouvernementele organisaties is de Europese Commissie meer aandacht aan dit onderwerp gaan besteden.

De EU erkent het belang van de bevordering van bovengenoemde mogelijkheden zoals bijvoorbeeld blijkt uit haar inzet tijdens de Kopenhagen + 5 Conferentie over sociale ontwikkeling. Zij heeft zich een voorstander getoond van opname van een tekst in de eindverklaring van deze Conferentie, waarin enerzijds het belang van bescherming van intellectuele eigendomsrechten wordt erkend en anderzijds de in het TRIPs-verdrag ingebouwde flexibiliteit onderstreept wordt om in nauwkeurig omschreven gevallen de exclusieve rechten van een octrooihouder in te perken. De regering zal erop toezien dat de EU deze beleidslijn krachtig blijft uitdragen in alle relevante fora.

Tot slot is vermeldenswaardig dat de Europese Commissie momenteel werkt aan een brede notitie waarin de Europese inzet komt te staan ten aanzien van de gezondheidsproblematiek in de ontwikkelingslanden. Intellectuele eigendomsaspecten

zullen hiervan deel uitmaken maar er zal ook gekeken worden naar andere aspecten, zoals het versterken van de gezondheidszorgsystemen, die van groot belang zijn bij deze complexe gezondheidsproblematiek.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie