Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over onderzoek naar de flexwet

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over onderzoek naar de flexwet
Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 12:2


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juli 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over een onderzoek naar de Flexwet.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,
(W.A. Vermeend)Antwoorden op de Kamervragen van het lid Bussemaker(PvdA) over een onderzoek naar de Flexwet
vraag 1. Bent u op
de hoogte van het artikel 'Onderzoek Flexwet laat vragen liggen?' Uitzendwerk (nummer 3 juni jl.), uitgave van ABU..
antwoord op vraag

1. Ja. vraag 2. Is het waar dat in het onderzoek van SZW vragen op sociaal gebied, in het bijzonder ten aanzien van sociale zekerheid niet zijn meegenomen? Zo ja, waarom niet? vraag 3. Is het niet juist de bedoeling dat knelpunten aan het licht komen bij een dergelijk onderzoek, gezien de doelstellingen van de wet Flex en Zekerheid?
antwoord op de vragen 2 en 3. Het thans lopende onderzoek met betrekking tot de Wet flexibiliteit en zekerheid is het vervolgonderzoek, zoals toegezegd aan uw Kamer in antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vgl. Kamerstukken II, 1998-1999, 26 257, antwoord op vraag 9). Het betreft in feite een herhaling van het onderzoek 'Eerste ervaringen met de Wet flexibiliteit en zekerheid (begin 1999)'. Het gaat er hierbij primair om nader inzicht te krijgen in zowel de positieve als negatieve effecten van de wet en in de omvang waarin die effecten zich in de praktijk voordoen. Het thans uitgevoerde onderzoek is qua opzet en doelstelling daarom in beginsel gelijk aan het eerste
- beperkte - onderzoek, waarbij laatstgenoemd onderzoek als nulmeting functioneert. Wel is daarbij de vraagstelling van het onderzoek uitgebreid met een aantal vragen over specifieke onderwerpen, zoals toegezegd in antwoord op hiervoor genoemde schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoewel het huidige onderzoek niet in het bijzonder ten doel heeft de relatie Wet flexibiliteit en zekerheid - sociale zekerheid te onderzoeken zijn in het onderzoek wel enkele vragen opgenomen die erop gericht zijn om een indicatie te krijgen, of en zo ja welke, knelpunten er in dit opzicht in de praktijk voorkomen. Naar verwachting zal het onderzoek in de loop van volgende maand worden voltooid, waarna ik het onderzoeksrapport in het najaar aan uw Kamer zal doen toekomen.
Tenslotte wijs ik u volledigheidshalve erop, dat binnen 3 jaar na inwerkingtreding (per 1 januari 1999) van de Wet flexibiliteit en zekerheid een evaluatie van de wet is voorzien. Daarbij gaat het in feite om een breed en alle belangrijke aspecten van de wet omvattend onderzoek. In dat kader kan, indien de onderzoeksbevindingen van het lopende onderzoek daartoe aanleiding zouden geven, nader worden bezien of uitgebreid onderzoek naar de relatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid met de sociale zekerheid nodig en wenselijk is.

vraag 4.
Klopt het dat een flexwerker niet verzekerd is als hij verlof wil opnemen (zie noot 1)? Hoe verhoudt zich dit met de toezeggingen in het regeerakkoord om verzekeringsrechten van flexwerkers te verbeteren? Wat gaat u hier aan doen? antwoord op vraag 4. Ik veronderstel dat de in het artikel geciteerde medewerker van de ABU doelt op de verzekering van flexwerkers ingevolge de werknemersverzekeringen bij het opnemen van onbetaald zorgverlof. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie zijn, net als alle werknemers, gedurende onbetaald verlof niet verzekerd voor de ZW en de WAO. De verzekering herleeft zodra zij weer in dienstbetrekking werkzaam zijn. De bevoegdheid van het Lisv om een uitkering ingevolge de ZW en de WAO te weigeren, ingeval de arbeids-ongeschiktheid reeds bestaat bij aanvang van de verzekering, blijft buiten toepassing indien de arbeidsongeschikt is ontstaan gedurende het onbetaalde verlof, indien dit verlof niet langer dan 8 maanden heeft geduurd. De verzekering voor de WW blijft bij onbetaald zorgverlof in stand. De periode waarin het verlof wordt genoten, blijft buiten beschouwing bij het vaststellen of is voldaan aan de wekeneis, en bij het vaststellen van het arbeidsurenverlies en het dagloon. Er kan derhalve direct na afloop van het verlof een WW-uitkering worden verkregen, gebaseerd op de situatie voorafgaand aan het verlof. De regeling van de verzekeringsrechten bij onbetaald verlof is tot stand gebracht met de Wet van 11 juni 1998 (Stb. 1998,
412). Zoals gezegd geldt deze regeling voor alle werknemers, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie. De voornemens in het regeerakkoord zijn gericht op het ongedaan maken van omstandigheden die flexwerkers een slechtere toegang tot de ZW en de WW bieden dan werknemers met een reguliere arbeidsrelatie. Bij de verzekeringsrechten bij het opnemen van onbetaald verlof is hiervan geen sprake. vraag 5. Zou de regering niet volgens het regeerakkoord onderzoeken op welke wijze de toegang van flexwerkers tot ZW en WW, en het bepalen van de verzekeringsrechten door de uitvoerings-instelling, verbeterd kunnen worden? Zouden daartoe experimenten met een andere systema-tiek van toelatingseisen worden gestart? Wat is de stand van zaken hierbij? antwoord op vraag 5. Het regeerakkoord bevat inderdaad de genoemde voornemens. Bij de beantwoording van een gelijkluidende vraag van mevrouw Bussemaker van 31 maart 1999 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 1999-2000, nr. 32 heeft Staatssecretaris Hoogervorst reeds aangegeven voor de toegang van de sociale zekerheid voor flexwerkers weinig resultaat te verwachten van een aanpassing van de wet- of regelgeving. De aanleiding hiervoor waren de resultaten van een onderzoek van NIA-TNO naar de inkomensbescherming van flexwerkers. Uit dit onderzoek bleek dat het feit dat flexwerkers bij werkloosheid of ziekte geen inkomen hebben, meer wordt veroorzaakt door onwetendheid of desinteresse dan door een onvoldoende aansluiting van de sociale zekerheid bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Hoogervorst heeft zich daarom voorgenomen de toegankelijk-heid van de sociale zekerheid te vergroten door - in samenwerking met intermediaire organisaties - de voorlichting aan flexwerkers te verbeteren. Hiertoe zal binnenkort een specifiek op de sociale zekerheidsaanspraken van flexwerkers gerichte voorlichtingscampagne van start gaan.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...